Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η ακαθάριστη αξία της παραγωγής συγκροτείται από τρεις κατηγορίες εισροών: Τα αναλώσιμα ενδιάμεσα προϊόντα και τις αναλώσιμες ενδιάμεσες υπηρεσίες Την.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η ακαθάριστη αξία της παραγωγής συγκροτείται από τρεις κατηγορίες εισροών: Τα αναλώσιμα ενδιάμεσα προϊόντα και τις αναλώσιμες ενδιάμεσες υπηρεσίες Την."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Η ακαθάριστη αξία της παραγωγής συγκροτείται από τρεις κατηγορίες εισροών: Τα αναλώσιμα ενδιάμεσα προϊόντα και τις αναλώσιμες ενδιάμεσες υπηρεσίες Την εμπλοκή συντελεστών παραγωγής Την ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών /κινδύνων

3 Τα σύνθετα και διαφορετικά είδη εισροών κατηγοριοποιούνται λογιστικά, δηλαδή καταγράφονται και ομαδοποιούνται σε ξεχωριστά υποσύνολα οικονομικής απεικόνισης. Οι κατηγορίες αυτές αναφέρονται σε αγοραπωλησίες από και προς τρίτους, καθώς και σε μισθούς, προσόδους και τόκους, απολαβές επιχειρηματικών πρωτοβουλιών κλπ.

4 «Κόστος» παραγωγής σε κάθε χρονική περίοδο Άμεση και ουσιαστική παραγωγική ενεργοποίηση μιας οικονομίας Ως άμεσο αποτέλεσμα των παραγωγικών διαδικασιών, οι πληρωμές στους εμπλεκόμενους συντελεστές παραγωγής δημιουργούν εισοδηματικά «διανύσματα». Με τη σειρά τους, τα εισοδήματα δεν αποτελούν αυτοσκοπό αλλά ικανοποιούν συγκεκριμένες ανάγκες σημερινής και μελλοντικής διαβίωσης. Η ολική ζήτηση προϊόντων και υπηρεσιών εκφράζει, λοιπόν, το άθροισμα της ενδιάμεσης ζήτησης.

5 Η ολική αυτή ζήτηση καλύπτεται από την ολική προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών. Τα εισοδήματα δεν δαπανώνται στο σύνολό τους για την ικανοποίηση τρεχουσών αναγκών.

6 Κλειστή Οικονομία Βασική παραδοχή: όλα τα εισοδήματα καταναλώνονται και όλες οι απολαβές κεφαλαίου αποταμιεύονται

7 Η αξία των ενδιάμεσων αναλώσιμων προϊόντων. Η μήτρα [Α] καταγράφει τους επιμέρους τεχνολογικούς δείκτες εισροών – εκροών. Τα εισοδήματα των εργαζομένων απεικονίζονται με το στοιχείο [wβΧ], όπου β είναι ο κατά περίπτωση «τεχνολογικός δείκτης απασχόλησης», ήτοι L= βΧ Τα κέρδη αποτυπώνονται με το γινόμενο [πΡΧ], όπου π είναι το μερίδιο των κερδών στην αξία της παραγωγής.

8

9 Το πρόβλημα συντονισμού έχει επίσης ως συνέπεια την έλλειψη αυτόματης προώθησης μακροοικονομικών επιδόσεων που, εκ προοιμίου, θα κατέληγαν στην ικανοποίηση ορισμένων επιδιωκόμενων στόχων.

10 Μήτρα Κοινωνικής Λογιστικής (ΜΚΛ) Η μήτρα αυτή αναδεικνύει έξι οικονομικούς παράγοντες, ήτοι (1) μισθωτοί, (2) εισοδηματίες και νοικοκυριά, (3) επιχειρηματικές μονάδες, (4) το τραπεζικό και ευρύτερο χρηματοοικονομικό σύστημα, (5) το δημόσιο τομέα και (6) τον εξωτερικό τομέα.

11 Απλή Μήτρα Σύνθετη Μήτρα ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ Μισθοί Κέρδη ΡΟΗ ΠΟΡΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ 1.Μισθωτοί 2.Εισοδηματίες 3.Εταιρείες 4.Τράπεζες 5.Κράτος 6.Εξωτερικός τομέας ΡΟΗ ΠΟΡΩΝ 1.Μισθωτοί 2.Εισοδηματίες 3.Εταιρείες 4.Τράπεζες 5.Κράτος 6.Εξωτερικός τομέας

12 Ανοικτή Οικονομία

13 Πηγές – Χρήσεις Εισοδημάτων Μισθωτών Πηγές: Μισθοί Τόκοι από τραπεζικές καταθέσεις και ομόλογα Καθαρές μεταβιβάσεις από το κράτος Χρήσεις: Καταναλωτικές Δαπάνες Φόροι Αποταμιεύσεις

14 Πηγές – Χρήσεις Εισοδημάτων Εισοδηματιών Πηγές: Τόκοι Μερίσματα Χρήσεις: Καταναλωτικές Δαπάνες Φόροι Αποταμιεύσεις

15 Πηγές – Χρήσεις Εισοδημάτων Εταιρειών Πηγές: Κέρδη Χρήσεις: Τόκοι δανείων από τράπεζες στο εσωτερικό Τόκοι δανείων από τράπεζες στο εξωτερικό Φόροι Μερίσματα

16 Πηγές – Χρήσεις Εσόδων Τραπεζών Πηγές: Τόκοι δανείων Τόκοι δανείων στο κράτος Τόκοι τραπεζικές καταθέσεις στο εξωτερικό Χρήσεις: Καταβολή τόκων μισθωτών Καταβολή τόκων εισοδηματιών Φόροι Τραπεζικά αποθεματικά

17 Πηγές – Χρήσεις Εσόδων Κράτους Πηγές: Άμεσοι φόροι στην παραγωγή μείον επιδοτήσεις Φόροι μισθωτών, εισοδηματιών, εταιρειών, τραπεζών Χρήσεις: Δημόσια κατανάλωση Μισθοί δημοσίων υπαλλήλων Μεταβιβάσεις για ενίσχυση εισοδημάτων εργαζομένων Τόκοι Πλεόνασμα/έλλειμμα

18 Πηγές – Χρήσεις Εσόδων εξωτερικού τομέα Πηγές: Εισπράξεις από εξαγωγές Τόκους συναλλαγματικών καταθέσεων Χρήσεις: Καταναλωτικές ανάγκες Τόκοι εταιρειών και κράτους για δανεισμό από το εξωτερικό Πλεόνασμα/έλλειμμα

19 ΑΕΠ Οικονομίας ΑΕΠ = P(C W +C R +G+E+I)-EmX = wβΧ+πPX+Tx


Κατέβασμα ppt "Η ακαθάριστη αξία της παραγωγής συγκροτείται από τρεις κατηγορίες εισροών: Τα αναλώσιμα ενδιάμεσα προϊόντα και τις αναλώσιμες ενδιάμεσες υπηρεσίες Την."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google