Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Όμιλος Ηρακλή Ημέρα Αναλυτών – 12η Απριλίου 2006.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Όμιλος Ηρακλή Ημέρα Αναλυτών – 12η Απριλίου 2006."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Όμιλος Ηρακλή Ημέρα Αναλυτών – 12η Απριλίου 2006

2  Σημαντικά γεγονότα 2005  Οικονομική επισκόπηση  Επισκόπηση αγοράς  Οικονομική απόδοση Ατζέντα

3 Σημαντικά Γεγονότα 2005  Εξασθένηση της εσωτερικής αγοράς μικρότερη της αναμενόμενης  Καλύτερες συνθήκες αγοράς για τις εξαγωγές  Οι αυξημένες τιμές των καυσίμων επηρέασαν τη λειτουργική απόδοση  44.1 εκατομμύρια € εισπράχθηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο  Θετική καθαρή επίδραση φόρου 50.3 εκατομμύρια € από αναπροσαρμογή ακίνητης περιουσίας  Πλήρης συμμόρφωση με τις επιταγές του Sarbanes Oxley Act  Εξαγορά της ΑΤΛΑΣ ΑΕ (αδρανή)

4 Οικονομική Επισκόπηση

5 Επισκόπηση Αγοράς   Ιστορική ανάπτυξη λόγω των κατασκευαστικών έργων για τους Ολυμπιακούς Αγώνες   Σταθερή μελλοντική ανάπτυξη κυρίως λόγω κατασκευής ιδιωτικών κατοικιών   Από τις υψηλότερες καταναλώσεις παγκοσμίως, για τους εξής λόγους – – Σημαντική χρήση σκυροδέματος στα κτίρια – – Οι κατοικίες και η ανάπτυξη ακίνητης περιουσίας αντιμετωπίζονται σαν στέρεα επενδυτική επιλογή – – Δυνατότητα κατασκευής θερινών / δευτερευουσών κατοικιών για τους Βορειο-ευρωπαίους – – Η υποδομή εξακολουθεί να υπολείπεται των Ευρωπαϊκών προτύπων

6 Μερίδια Αγοράς – Πελατειακή Δομή  Ο Ηρακλής είναι ο ηγέτης της αγοράς  Οι παραγωγοί ετοίμου σκυροδέματος απορροφούν τα δύο τρίτα της συνολικής προσφοράς τσιμέντου

7 Ανάλυση Πωλήσεων Ηρακλή: Εσωτερικού / Εξαγωγές n n Οι πωλήσεις εσωτερικού αναμένεται να απορροφήσουν το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής μας n n Οι εξαγωγές (τσιμέντου και κλίνκερ) θα καλύψουν την υπόλοιπη παραγωγική δυναμικότητα

8 Εξέλιξη Κατάστασης Αποτελεσμάτων

9   Η αγορά τσιμέντου μειώθηκε κατά 3% λόγω της λήξης των Ολυμπιακών έργων και της μείωσης των δημοσίων επενδύσεων   Ο όγκος των εξαγωγών αυξήθηκε κατά 8% λόγω της αυξημένης παραγωγικής διαθεσιμότητας (χαμηλότερες πωλήσεις εσωτερικού)   Οι τιμές πώλησης εσωτερικού αυξήθηκαν προοδευτικά κατά 4,8 % (1 γενική αύξηση και 4 στοχευμένες αυξήσεις τιμών)   Οι τιμές πώλησης εξωτερικού αυξήθηκαν κατά 15% λόγω καλύτερων συνθηκών αγοράς Ανάλυση Μεταβολής Πωλήσεων 2005 vs 2004

10 Ανάλυση Μεταβολής Καθαρών Αποτελεσμάτων μετά από Φόρους 2005 vs 2004  Το κόστος πωληθέντων επηρεάστηκε αρνητικά από τις αυξημένες τιμές των καυσίμων  Η είσπραξη των 44.1 εκατ. € από το Ελληνικό Δημόσιο εγγράφηκε ως έκτακτο έσοδο  Ο αναβαλλόμενος φόρος επηρεάστηκε θετικά από την αναπροσαρμογή της ακίνητης περιουσίας για φορολογικούς σκοπούς

11 Εξέλιξη Τιμών Καυσίμων

12 Εξέλιξη Ισολογισμού

13 Εξέλιξη Τραπεζικού Δανεισμού

14 Μερισματικοί Δείκτες

15 Δείκτες Κερδοφορίας

16 Δείκτες Κεφαλαίου Κίνησης

17 Κατάσταση Ταμειακών Ροών 2005


Κατέβασμα ppt "Όμιλος Ηρακλή Ημέρα Αναλυτών – 12η Απριλίου 2006."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google