Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αλδεϋδες- Κετόνες. Βενζαλδεϋδη Βανιλίνη Τεστοστερόνη.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αλδεϋδες- Κετόνες. Βενζαλδεϋδη Βανιλίνη Τεστοστερόνη."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αλδεϋδες- Κετόνες

2

3 Βενζαλδεϋδη Βανιλίνη Τεστοστερόνη

4 Αλδεϋδες- Κετόνες Φυσικές ιδιότητες Σημείο ζέσεως Διαλυτότητα ΜόριοΟμόλογη σειράΣημείο ζέσεως (°C) CH 3 CH 2 CH 3 αλκάνιο-42 CH 3 CHOαλδεϋδη+21 CH 3 CH 2 OHαλκοόλη+78

5 Αλδεϋδες- Κετόνες

6 Οξείδωση αλκοολών Αλειφατικές Αλδεϋδες- Κετόνες Μέθοδοι παρασκευής Πως θα αποφευχθεί η οξείδωση, σε δεύτερο στάδιο, της αλδεϋδης σε οξύ ? Χρήση ήπιου οξειδωτικού μέσου (χλωροχρωμική πυριδίνη, PCC) Χρήση περίσσειας αλκοόλης Απομάκρυνση παραγόμενης αλδεϋδης

7 Οξείδωση αλκενίων Αλειφατικές Αλδεϋδες- Κετόνες Μέθοδοι παρασκευής

8 Friedel-Crafts ακυλίωση αρωματικών ενώσεων Αρωματικές Αλδεϋδες- Κετόνες Μέθοδοι παρασκευής Οξείδωση μεθυλοβενζολίων [Ο]

9 Αντιδράσεις προσθήκης Αλειφατικές Αλδεϋδες- Κετόνες Χημικές ιδιότητες κυανυδρίνες Χρήση της αντίδρασης αμινοξύ

10 Αλειφατικές Αλδεϋδες- Κετόνες Χημικές ιδιότητες Αναγωγή αλδεϋδών και κετονών Αναγωγικά αντιδραστήρια Η 2 ή δεν επηρεάζονται διπλοί δεσμοί, που τυχόν υπάρχουν στο μόριο

11 Αλειφατικές Αλδεϋδες- Κετόνες Χημικές ιδιότητες Οξείδωση αλδεϋδών

12 Αλειφατικές Αλδεϋδες- Κετόνες Χημικές ιδιότητες Οξείδωση αλδεϋδών- Αντιδραστήριο Tollens Περιέχει [Ag(NH 3 ) 2 ] +. AgNO 3 AgOH NaOH π. NH 3 [Ag(NH 3 ) 2 ] +. Κάτοπτρο Ag Οξείδωση αλδεϋδών- Αντιδραστήριο Fehling Σκούρο κόκκινο ίζημα Περιέχει ιόντα Cu 2+ σε αλκαλικό περιβάλλον

13 Αλειφατικές Αλδεϋδες- Κετόνες Χημικές ιδιότητες Αντίδραση αλδεϋδών και κετονών με αντιδραστήρια Grignard  φορμαλδεϋδη  1 ο ταγής αλκοόλη  αλδεϋδη  2 ο ταγής αλκοόλη  κετόνη  3 ο ταγής αλκοόλη

14 Αλειφατικές Αλδεϋδες- Κετόνες Χημικές ιδιότητες Προσθήκη αζωτούχων ενώσεων 2,4-dinitrophenylhydrazone κίτρινο ίζημα (ανίχνευση αλδεϋδης ή κετόνης) υδραζόνη φαινυλυδραζόνη οξίμη NH 2 OH hydroxylamine

15 Αντίδραση ιωδοφορμίου ( ανίχνευση CH3-C=O) Αλειφατικές Αλδεϋδες- Κετόνες Χημικές ιδιότητες

16 Αντίδραση Wittig αλκένιο

17 Αλειφατικές Αλδεϋδες- Κετόνες Χημικές ιδιότητες Αλδολική συμπύκνωση Την αντίδραση δίνουν αλδεϋδες και κετόνες με α- άτομα Η α- άτομα Η

18 Αλδεϋδες- Κετόνες Χημικές ιδιότητες Αλδολική αντίδραση- Μηχανισμός αντίδρασης Ενισχυμένος όξινος χαρακτήρας Ενολικό ιόν Αλδόλη

19 Αλδεϋδες- Κετόνες Χημικές ιδιότητες Αλδολική συμπύκνωση- Μηχανισμός αντίδρασης

20 Αλδεϋδες- Κετόνες Χημικές ιδιότητες ακεταλδεϋδη βενζαλδεϋδη + κινναμαλδεϋδη (3- φαινυλοπροπενάλη) Αλδολική συμπύκνωση

21 Αλειφατικές Αλδεϋδες- Κετόνες Χημικές ιδιότητες Αντίδραση Cannizaro Την αντίδραση δίνουν αλδεϋδες που δε διαθέτουν α- άτομα Η Βενζοϊκό οξύ βενζαλδεϋδη Βενζυλική αλκοόλη


Κατέβασμα ppt "Αλδεϋδες- Κετόνες. Βενζαλδεϋδη Βανιλίνη Τεστοστερόνη."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google