Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αλκοόλες. C n H 2n+1 OH για γραμμικές αλκοόλες C 2 H 5 OH: αιθανόλη, σ.ζ. 78,4 0 C, παράγεται με τη ζύμωση σακχάρων από μικροοργανισμούς  Εμπορικό οινόπνευμα:

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αλκοόλες. C n H 2n+1 OH για γραμμικές αλκοόλες C 2 H 5 OH: αιθανόλη, σ.ζ. 78,4 0 C, παράγεται με τη ζύμωση σακχάρων από μικροοργανισμούς  Εμπορικό οινόπνευμα:"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αλκοόλες

2 C n H 2n+1 OH για γραμμικές αλκοόλες C 2 H 5 OH: αιθανόλη, σ.ζ. 78,4 0 C, παράγεται με τη ζύμωση σακχάρων από μικροοργανισμούς  Εμπορικό οινόπνευμα: μίγμα 95% αιθανόλης και 5% νερού  Απόλυτη αιθανόλη: παράγεται με απόσταξη κοινού οινοπνεύματος παρουσία CaO, που δεσμεύει το νερό. CH 3 OH: μεθανόλη ή ξυλόπνευμα, σ.ζ. 64,7 0 C Εξαιρετικά τοξική (10mL  μόνιμη τύφλωση και 30 mL  θάνατος)  Μεθυλιωμένο ή χειρουργικό οινόπνευμα C 3 H 7 OH και C 4 H 9 OH: ζύμωση από clostridium acetobutylicum με έντονη καυτερή υφή, ανεπιθύμητες σε ορισμένα είδη μπύρας

3 Testing Blood Alcohol Levels 3 CH 3 CH 2 OH(g) + 2 Cr 2 O 7 2- (aq) + 16 H + (aq) 3 CH 3 CO 2 H(aq) + 4 Cr 3+ (aq) + 11 H 2 O(l) Assumption:2100 mL of air exhaled from the lungs contains the same amount of alcohol as 1 mL of blood. The instrument contains two ampules that hold small samples of potassium dichromate dissolved in sulfuric acid. One of these ampules is used a reference. The other is opened and the breath sample to be analyzed is added to this ampule. If alcohol is present in the breath, it reduces the yellow-orange Cr 2 O 7 2- ion to the green Cr 3+ ion. The extent to which the color balance between the two ampules is disturbed is a direct measure of the amount of alcohol in the breath sample. Measurements taken with the Breathalyzer are reported in units of percent blood-alcohol concentration (BAC) The patent was issued to R. F. Borkenstein in 1958.  Blood alcohol contentBlood alcohol content  BreathalyzerBreathalyzer

4 Πρωτοταγείς, δευτεροταγείς και τριτοταγείς αλκοόλες Αλκοόλες Lysol Αντισηπτικά

5 Αλκοόλες Common Names Chemical Formula IUPAC Name Common Name Monohydric alcohols CH 3 OHMethanolWood alcohol C 2 H 5 OHEthanolGrain alcohol C 3 H 7 OHIsopropyl alcoholRubbing alcohol C 5 H 11 OHPentanolAmyl alcohol Polyhydric alcohols C 2 H 4 (OH) 2 Ethane-1,2-diolEthylene glycol C 3 H 5 (OH) 3 Propane-1,2,3-triolGlycerin C 5 H 7 (OH) 5 Pentane-1,2,3,4,5-pentolXylitol C 6 H 8 (OH) 6 Hexane-1,2,3,4,5,6-hexolMannitol, Sorbitol

6 Αλκοόλες Δεσμοί υδρογόνου και σ.ζ

7 Αλκοόλες Δεσμοί υδρογόνου και διαλυτότητα Αλκοόλες μικρής ανθρακικής αλυσίδας Αλκοόλες μεγάλης ανθρακικής αλυσίδας

8 Όξινος χαρακτήρας αλκοολών Αλειφατικές αλκοόλες Φαινόλες

9 Μέθοδοι σύνθεσης αλκοολών Α. Προσθήκη νερού σε αλκένιο  Η απόδοση της αντίδρασης είναι ~ 5%.  Απομακρύνοντας την αλκοόλη και ανακυκλώνοντας το αλκένιο που δεν αντέδρασε, μπορεί η απόδοση να αγγίξει το 95%.

10 Μέθοδοι σύνθεσης αλκοολών Β. Αναγωγή (υδρογόνωση) καρβονυλικών ενώσεων butanal

11 Μέθοδοι σύνθεσης αλκοολών Γ. Επίδραση ενώσεων Grignard σε καρβονυλικές ενώσεις

12 Χημικές ιδιότητες αλκοολών Α. Αφυδάτωση αλκοολών Μηχανισμός αντίδρασης Πειραματική διάταξη  Χρήση θειϊκού ή φωσφορικού οξέος  Παραγωγή CO 2 και SO 2 Δ-NaOH

13 Β. Αντίδραση με υδραλογόνα Χημικές ιδιότητες αλκοολών

14 ..

15 Γ. Οξείδωση αλκοολών Χημικές ιδιότητες αλκοολών Πρωτοταγείς αλκοόλες

16 Δευτεροταγείς αλκοόλες Χημικές ιδιότητες αλκοολών Γ. Οξείδωση αλκοολών Τριτοταγείς αλκοόλες

17 Χημικές ιδιότητες αλκοολών Δ. Εστεροποίηση

18 Παρασκευή φαινολών Α. Υδρόλυση διαζονιακών αλάτων

19 Β. Αλκαλική υδρόλυση χλωροβενζολίου Παρασκευή φαινολών Γ. Αντίδραση βενζοσουλφονικού οξέος με NaOH Δ. Όξινη οξείδωση κουμενίου

20 Χημικές ιδιότητες φαινολών Α. Εστεροποίηση Χλωρίδιο καρβοξυλικού οξέος Ανυδρίτης καρβοξυλικού οξέος

21 Χημικές ιδιότητες φαινολών Β. Ηλεκτρονιόφιλη αρωματική υποκατάσταση ΑντίδρασηΦαινόλη Νίτρωσηdil. HNO 3 in H 2 O or CH 3 CO 2 H Σουλφονίωσηconc. H 2 SO 4 ΑλογόνωσηX2X2

22 Χημικές ιδιότητες φαινολών Γ. Οξείδωση φαινολών


Κατέβασμα ppt "Αλκοόλες. C n H 2n+1 OH για γραμμικές αλκοόλες C 2 H 5 OH: αιθανόλη, σ.ζ. 78,4 0 C, παράγεται με τη ζύμωση σακχάρων από μικροοργανισμούς  Εμπορικό οινόπνευμα:"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google