Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αλκοόλες 2 ο Λύκειο Αγίας Βαρβάρας. Υδροξυενώσεις Είναι οι ενώσεις που περιέχουν στο μόριό τους ένα ή περισσότερα υδροξύλια (-ΟΗ )

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αλκοόλες 2 ο Λύκειο Αγίας Βαρβάρας. Υδροξυενώσεις Είναι οι ενώσεις που περιέχουν στο μόριό τους ένα ή περισσότερα υδροξύλια (-ΟΗ )"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αλκοόλες 2 ο Λύκειο Αγίας Βαρβάρας

2 Υδροξυενώσεις Είναι οι ενώσεις που περιέχουν στο μόριό τους ένα ή περισσότερα υδροξύλια (-ΟΗ )

3 Υδροξυενώσεις Αλκοόλες Φαινόλες ΟΗ Υδροξυβενζόλιο ή φαινόλη

4 Αλκοόλες ( Αl Kojol ) Κορεσμένες Ακόρεστες

5 Αλκοόλες Μονοσθενείς Δισθενείς Τρισθενείς ΟΗ ΟΗ ΟΗ ΟΗ

6 Αλκοόλες Πρωτοταγείς Δευτεροταγείς Τριτοταγείς R2R2 R2R2 R3R3

7 Κορεσμένες μονοσθενείς αλκοόλες

8 Αιθανόλη ή αιθυλική αλκοόλη ή οινόπνευμα

9 Παρασκευές μεθανόλης Ξηρά απόσταξη ξύλων. Βιομηχανικά:

10 Φυσικές ιδιότητες Τα κατώτερα μέλη είναι υγρά, άχρωμα και ευδιάλυτα στο νερό.Τα μέσα μέλη είναι υγρά ελαιώδη, με δυσάρεστη οσμή.Τα ανώτερα μέλη είναι στερεά, άοσμα και αδιάλυτα στο νερό. Η αιθανόλη είναι υγρό, άχρωμο, με ευχάριστη γεύση. Αναμιγνύεται στο νερό σε κάθε αναλογία.Κατά την ανάμειξη έχουμε ελάττωση όγκου και εκλύεται θερμότητα.

11 Χημικές ιδιότητες Καύση : Γενικά :

12 Χημικές ιδιότητες Εστεροποίηση : Γενικά : Αιθανικός αιθυλεστέρας

13 Χημικές ιδιότητες Οξείδωση : Π.χ

14 Χημικές ιδιότητες Οι δευτεροταγείς αλκοόλες οξειδώνονται σε κετόνες. Π.χ R΄R΄ R΄R΄

15 Για την οξείδωση των αλκοολών χρησιμοποιούμε : ή Με βάση το δεύτερο γίνεται αλκοτέστ, το διάλυμα του K 2 Cr 2 O 7 γίνεται από πορτοκαλί πράσινο.

16 Αφυδάτωση : Με θέρμανση παρουσία H 2 SO 4 ή Al 2 O 3 αφυδατώνονται. Γενικά :

17 Αντίδραση με δραστικά μέταλλα : Αλκοξείδια Π.χ Αιθοξείδιο του νατρίου Οι αλκοόλες τελικά έχουν όξινο χαρακτήρα.


Κατέβασμα ppt "Αλκοόλες 2 ο Λύκειο Αγίας Βαρβάρας. Υδροξυενώσεις Είναι οι ενώσεις που περιέχουν στο μόριό τους ένα ή περισσότερα υδροξύλια (-ΟΗ )"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google