Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ορισμοί 1.Οξείδωση είναι η πρόσληψη οξυγόνου ή η αποβολή υδρογόνου αναγωγή είναι η αποβολή οξυγόνου ή η πρόσληψη υδρογόνου 2.Οξείδωση είναι η αποβολή.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ορισμοί 1.Οξείδωση είναι η πρόσληψη οξυγόνου ή η αποβολή υδρογόνου αναγωγή είναι η αποβολή οξυγόνου ή η πρόσληψη υδρογόνου 2.Οξείδωση είναι η αποβολή."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 ορισμοί 1.Οξείδωση είναι η πρόσληψη οξυγόνου ή η αποβολή υδρογόνου αναγωγή είναι η αποβολή οξυγόνου ή η πρόσληψη υδρογόνου 2.Οξείδωση είναι η αποβολή ηλεκτρονίων αναγωγή είναι η πρόσληψη ηλεκτρονίων 3.Οξείδωση είναι η αύξηση του Α.Ο αναγωγή είναι η ελάττωση του Α.Ο Η ουσία που οξειδώνεται ονομάζεται αναγωγική Η ουσία που ανάγεται ονομάζεται οξειδωτική

3 παραδείγματα Η CH 3 CH 2 OH οξειδώνεται προς CH 3 CH=O H CH 3 CH=O οξειδώνεται προς CH 3 COOH H οξειδώνεται προς CH 3 CHCH 3 OH CH 3 CCH 3 O O + H 2 CH 3 CHCH 3 OH Στην παρακάτω αντίδραση προσθήκης τι υφίσταται η προπανόνη; Οξείδωση ή αναγωγή; Ποια ουσία είναι το αναγωγικό; Na 0 + Cl 0 NaCl +1 H 2 0 + Cl 2 0 2 HCl +1

4 Πως βρίσκω τον ΑΟ ενός C σε μια οργανική ένωση; 12 0+1 Ποιο είναι το συνολικό «φορτίο» των C1, C2; X+1-2 Βρείτε τον ΑΟ του C του καρβοξυλίου στο: χχ

5 Ποιες οργανικές ενώσεις οξειδώνονται και προς τι Πρωτοταγείς αλκοόλες → αλδεΰδες → καρβοξυλικά οξέα R-CH 2 OH RCH=O RCOOH Δευτεροταγείς αλκοόλες → κετόνες Οι τριτοταγείς αλκοόλες δεν οξειδώνονται Τα HCOOH/HCOONa προς CO 2 Τα (COOH) 2 /(COONa) 2 R-CH-R΄R-CH-R΄ OH R-C-R΄ O

6 Μεταβολές στον Α.Ο. RC H H OH O RC H +1 C O R OH +3 R-CH 2 OH RCH=O RCOOH 22 RC OH H R 0 RC O R +2 2

7 Ποια οξειδωτικά χρησιμοποιούνται +7+2 +6+3 ισχυρά οξειδωτικά +10 +2+1 ήπια οξειδωτικά


Κατέβασμα ppt "ορισμοί 1.Οξείδωση είναι η πρόσληψη οξυγόνου ή η αποβολή υδρογόνου αναγωγή είναι η αποβολή οξυγόνου ή η πρόσληψη υδρογόνου 2.Οξείδωση είναι η αποβολή."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google