Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Οξείδωση- γενικά.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Οξείδωση- γενικά."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 οξείδωση- γενικά

2 ορισμοί Η ουσία που οξειδώνεται ονομάζεται αναγωγική
Οξείδωση είναι η πρόσληψη οξυγόνου ή η αποβολή υδρογόνου αναγωγή είναι η αποβολή οξυγόνου ή η πρόσληψη υδρογόνου Οξείδωση είναι η αποβολή ηλεκτρονίων αναγωγή είναι η πρόσληψη ηλεκτρονίων Οξείδωση είναι η αύξηση του Α.Ο αναγωγή είναι η ελάττωση του Α.Ο Η ουσία που οξειδώνεται ονομάζεται αναγωγική Η ουσία που ανάγεται ονομάζεται οξειδωτική

3 παραδείγματα Η CH3CH2OH οξειδώνεται προς CH3CH=O
H CH3CH=O οξειδώνεται προς CH3COOH H οξειδώνεται προς CH3CHCH3 OH CH3CCH3 O Στην παρακάτω αντίδραση προσθήκης τι υφίσταται η προπανόνη; Οξείδωση ή αναγωγή; Ποια ουσία είναι το αναγωγικό; CH3CCH3 O + H2 CH3CHCH3 OH +1 -1 Na Cl NaCl +1 -1 H Cl HCl

4 Πως βρίσκω τον ΑΟ ενός C σε μια οργανική ένωση;
-1 -1 1 2 -1 +1 -1 -1 Ποιο είναι το συνολικό «φορτίο» των C1, C2; X +1 -2 Βρείτε τον ΑΟ του C του καρβοξυλίου στο: χ χ

5 Ποιες οργανικές ενώσεις οξειδώνονται και προς τι
Ποιες οργανικές ενώσεις οξειδώνονται και προς τι Πρωτοταγείς αλκοόλες → αλδεΰδες → καρβοξυλικά οξέα R-CH2OH RCH=O RCOOH Δευτεροταγείς αλκοόλες → κετόνες Οι τριτοταγείς αλκοόλες δεν οξειδώνονται Τα HCOOH/HCOONa προς CO2 Τα (COOH)2/(COONa)2 R-CH-R΄ OH R-C-R΄ O

6 Μεταβολές στον Α.Ο. R C H OH O R C H C O R OH R-CH2OH RCH=O RCOOH R C
Μεταβολές στον Α.Ο. R C H OH -1 O R C H +1 C O R OH +3 2 R-CH2OH RCH=O RCOOH 2 R C OH H R C O +2

7 Ποια οξειδωτικά χρησιμοποιούνται
Ποια οξειδωτικά χρησιμοποιούνται +7 +2 ισχυρά οξειδωτικά +6 +3 +1 ήπια οξειδωτικά +2 +1


Κατέβασμα ppt "Οξείδωση- γενικά."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google