Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΝΘΡΑΚΙΝΟΝΗΣ Δρ. Ι.Γ.Καράλη©

2 Ο Color Index στην τετάρτη έκδοση ταξινομεί τις χρωστικές με βάση ταξινόμησης τη Χημική Δομή, ως εξής:

3 Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΑΖΩΧΡΩΜΑΤΑ.
ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ. ΟΛΑ ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΧΡΩΜΑΤΑ, ΕΙΝΑΙ ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΝΘΡΑΚΙΝΟΝΗΣ.

4 ΧΡΩΜΑΤA ΑΝΘΡΑΚΙΝΟΝΗΣ & a b
a (R=H) & b (R=CH3) ΤΑ ΠΡΩΤΑ DISPERSE ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΝΘΡΑΚΙΝΟΝΗΣ DISPERSOL RED A-2B & DISPERSOL BLUE B-G (C.I DISPERSE RED 15 & C.I DISPERSE BLUE 26)

5 ΑΝΘΡΑΚΕΝΙΟ

6 ΑΠΟ ΑΝΘΡΑΚΕΝΙΟ ΣΕ 9,10 ΑΝΘΡΑΚΙΝΟΝΗ

7 9,10 ΑΝΘΡΑΚΙΝΟΝΗ Φθαλικός ανυδρίτης ο-βενζοϋλοβενζοϊκό οξύ

8 9,10 ΑΝΘΡΑΚΙΝΟΝΗ

9 ΣΧΕΣΗ ΣΥΖΥΓΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ
Στους ακόρεστους υδρογονάνθρακες η HOMO – LUMO είναι π –π*. Επειδή η ΔΕ έχει σχετικά μικρή τιμή ,εμφανίζεται ως έντονη απορρόφηση σε μεγαλύτερα μήκη κύματος . Όσο αυξάνεται η συζυγία του συστήματος, δηλαδή ο αριθμός των διπλών δεσμών, τόσο ελαττώνεται η ενέργεια διέγερσης ΔΕ π – π* και το μέγιστο της απορροφήσεως μετατοπίζεται σε μεγαλύτερα μήκη κύματος .

10 ΧΡΩΜΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΝΘΡΑΚΙΝΟΝΗΣ
Η απορρόφηση προέρχεται από μετάπτωση των n ηλεκτρονίων των καρβονυλικών οξυγόνων λmax=405nm

11 ΧΡΩΜΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΝΘΡΑΚΙΝΟΝΗΣ
2

12 ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Η ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟΦΙΛΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΗ ΕΠΕΙΔΗ ΟΙ ΔΥΟ ΚΑΡΒΟΝΥΛΟΜΑΔΕΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟΝ ΔΑΚΤΥΛΙΟ.

13 ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΧΛΩΡΙΩΣΗ 100 oC. Cl Oleum 115 C CH3

14 ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΒΡΩΜΙΩΣΗ

15 ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΝΙΤΡΩΣΗ ΗΝΟ3 85% Η2SO4 NO2

16 ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΟΥΛΦΩΝΙΩΣΗ

17 ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ FRIEDEL-CRAFTS π.χ.
Η απευθείας εισαγωγή αλκυλομάδων ή αλκανοϋλομάδων (ακυλομάδων ), με την μέθοδο Friedel-Crafts είναι αδύνατη π.χ. CH3 Oleum 115 C

18 ΑΝΘΡΑΚΙΝΟ-ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΥΔΡΟΛΥΣΗ ΝΙΤΡΙΛΙΩΝ &

19 ΑΜΙΝΑΝΘΡΑΚΙΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΝΟΤΡΟΕΝΩΣΕΩΝ Η/ΚΑΙ ΜΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΥΡΗΝΟΦΙΛΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΧΛΩΡΟ, ΝΙΤΡΟ ΣΟΥΛΦΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ ΑΝΘΡΑΚΙΝΟΝΗΣ

20 ΑΜΙΝΑΝΘΡΑΚΙΝΟΝΕΣ ΑΚΥΛΙΩΣΗ
Η ΒΕΝΖΟΫΛΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΜΙΝΑΝΘΡΑΚΙΝΟΝΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΤΙ ΠΟΛΛΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΔΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΜΙΑ Ή/ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΒΕΝΖΑΜΙΔΟ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΝ α-ΘΕΣΗ.

21 ΥΔΡΟΞΥ-ΑΝΘΡΑΚΙΝΟΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΔΡΟΞΥΛΟΜΑΔΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ OLEUM
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΔΡΟΞΥΛΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΠΥΡΗΝΟΦΙΛΗ IPSO ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

22 ΥΔΡΟΞΥ-ΑΝΘΡΑΚΙΝΟΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΛΚΟΞΥ ΚΑΙ ΑΡΥΛΟΞΥ ΟΜΑΔΩΝ

23 ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΑΝΘΡΑΚΙΝΟΝΗΣ

24 ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΑΝΘΡΑΚΙΝΟΝΗΣ

25 ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΑΝΘΡΑΚΙΝΟΝΗΣ
Αλιζαρίνη: Από εκχύλιση ξύλου Αφρικής 1869: Συνθετική παρασκευή

26 ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΑΝΘΡΑΚΙΝΟΝΗΣ

27 ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΑΝΘΡΑΚΙΝΟΝΗΣ

28 ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΑΝΘΡΑΚΙΝΟΝΗΣ
H.Zollinger

29 ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΑΝΘΡΑΚΙΝΟΝΗΣ
H.Zollinger

30 ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΝΘΡΑΚΙΝΟΝΗΣ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΝΘΡΑΚΙΝΟΝΗΣ ΤΩΝ SOLVENT & DISPERSE ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΜΙΑ Ή/ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣΑΜΙΝΟ- Ή ΜΕΘΥΛ-ΑΜΙΝΟ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΚΑΡΚΙΝΟΓΕΝΕΣΕΙΣ & ΤΕΡΑΤΟΓΕΝΕΣΕΙΣ Disperse Orange 11 Disperse Blue 1 Solvent Green 3 Disperse Violet 1

31 ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΕΛΟΣ ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΝΘΡΑΚΙΝΟΝΗΣ Δρ. Ι.Γ.Καράλη©


Κατέβασμα ppt "ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google