Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ Δρ. Ι.Γ.Καράλη©

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ Δρ. Ι.Γ.Καράλη©"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ Δρ. Ι.Γ.Καράλη©

2 Ο Color Index στην τετάρτη έκδοση ταξινομεί τις χρωστικές με βάση ταξινόμησης τη Χημική Δομή, ως εξής:

3 Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΑΖΩΧΡΩΜΑΤΑ. ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ. ΟΛΑ ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΧΡΩΜΑΤΑ, ΕΙΝΑΙ ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΝΘΡΑΚΙΝΟΝΗΣ.

4 ΧΡΩΜΑΤA ΑΝΘΡΑΚΙΝΟΝΗΣ a (R=H) & b (R=CH 3 ) ΤΑ ΠΡΩΤΑ DISPERSE ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΝΘΡΑΚΙΝΟΝΗΣ DISPERSOL RED A-2B & DISPERSOL BLUE B-G (C.I DISPERSE RED 15 & C.I DISPERSE BLUE 26) ab

5

6

7 Φθαλικός ανυδρίτης ο-βενζοϋλοβενζοϊκό οξύ

8

9 Στους ακόρεστους υδρογονάνθρακες η HOMO – LUMO είναι π –π*. Επειδή η ΔΕ έχει σχετικά μικρή τιμή,εμφανίζεται ως έντονη απορρόφηση σε μεγαλύτερα μήκη κύματος. Όσο αυξάνεται η συζυγία του συστήματος, δηλαδή ο αριθμός των διπλών δεσμών, τόσο ελαττώνεται η ενέργεια διέγερσης ΔΕ π – π* και το μέγιστο της απορροφήσεως μετατοπίζεται σε μεγαλύτερα μήκη κύματος. ΣΧΕΣΗ ΣΥΖΥΓΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

10 ΧΡΩΜΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΝΘΡΑΚΙΝΟΝΗΣ λ max =405nm Η απορρόφηση προέρχεται από μετάπτωση των n ηλεκτρονίων των καρβονυλικών οξυγόνων

11 ΧΡΩΜΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΝΘΡΑΚΙΝΟΝΗΣ 2

12 Η ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟΦΙΛΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΗ ΕΠΕΙΔΗ ΟΙ ΔΥΟ ΚΑΡΒΟΝΥΛΟΜΑΔΕΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟΝ ΔΑΚΤΥΛΙΟ.

13 100 o C. CH 3 Cl Oleum 115 C Cl

14

15 ΗΝΟ 3 85% Η 2 SO 4 NO 2

16

17 Η απευθείας εισαγωγή αλκυλομάδων ή αλκανοϋλομάδων (ακυλομάδων ), με την μέθοδο Friedel-Crafts είναι αδύνατη CH 3 Oleum 115 C CH 3

18 ΑΝΘΡΑΚΙΝΟ-ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΥΔΡΟΛΥΣΗ ΝΙΤΡΙΛΙΩΝ

19 ΑΜΙΝΑΝΘΡΑΚΙΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΝΟΤΡΟΕΝΩΣΕΩΝ Η/ΚΑΙ ΜΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΥΡΗΝΟΦΙΛΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΧΛΩΡΟ, ΝΙΤΡΟ ΣΟΥΛΦΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ ΑΝΘΡΑΚΙΝΟΝΗΣ

20 ΑΜΙΝΑΝΘΡΑΚΙΝΟΝΕΣ Η ΒΕΝΖΟΫΛΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΜΙΝΑΝΘΡΑΚΙΝΟΝΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΤΙ ΠΟΛΛΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΔΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΜΙΑ Ή/ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΒΕΝΖΑΜΙΔΟ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΝ α-ΘΕΣΗ.

21 ΥΔΡΟΞΥ-ΑΝΘΡΑΚΙΝΟΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΔΡΟΞΥΛΟΜΑΔΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ OLEUM ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΔΡΟΞΥΛΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΠΥΡΗΝΟΦΙΛΗ IPSO ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

22 ΥΔΡΟΞΥ-ΑΝΘΡΑΚΙΝΟΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΛΚΟΞΥ ΚΑΙ ΑΡΥΛΟΞΥ ΟΜΑΔΩΝ

23 ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΑΝΘΡΑΚΙΝΟΝΗΣ

24

25 Αλιζαρίνη: Από εκχύλιση ξύλου Αφρικής 1869: Συνθετική παρασκευή

26 ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΑΝΘΡΑΚΙΝΟΝΗΣ

27

28 H.Zollinger

29 ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΑΝΘΡΑΚΙΝΟΝΗΣ H.Zollinger

30 ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΝΘΡΑΚΙΝΟΝΗΣ ΤΩΝ SOLVENT & DISPERSE ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΜΙΑ Ή/ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣΑΜΙΝΟ- Ή ΜΕΘΥΛ-ΑΜΙΝΟ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΚΑΡΚΙΝΟΓΕΝΕΣΕΙΣ & ΤΕΡΑΤΟΓΕΝΕΣΕΙΣ Disperse Orange 11 Disperse Blue 1 Disperse Violet 1 ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΝΘΡΑΚΙΝΟΝΗΣ Solvent Green 3

31 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ Δρ. Ι.Γ.Καράλη©


Κατέβασμα ppt "ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ Δρ. Ι.Γ.Καράλη©"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google