Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Οργανική χημεία Γ΄ Λυκείου Οργανική χημεία Γ΄ Λυκείου Κων/νος Θέος,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Οργανική χημεία Γ΄ Λυκείου Οργανική χημεία Γ΄ Λυκείου Κων/νος Θέος,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Οργανική χημεία Γ΄ Λυκείου Οργανική χημεία Γ΄ Λυκείου Κων/νος Θέος, kostasctheos@yahoo.gr

2 Κων/νος Θέος, kostasctheos@yahoo.gr kostasctheos@yahoo.gr Αντιδράσεις προσθήκης Οι αντιδράσεις προσθήκης είναι χαρακτηριστικές αντιδράσεις των ενώσεων που έχουν διπλό ή τριπλό δεσμό. Με τις αντιδράσεις προσθήκης (ή ανόρθωσης του πολλαπλού δεσμού) μετατρέπεται ο διπλός δεσμός σε απλό και ο τριπλός δεσμός αρχικά σε διπλό και στη συνέχεια σε απλό. Στις αντιδράσεις προσθήκης ενσωματώνονται στο μόριο των αρχικών οργανικών ενώσεων ένα ή περισσότερα μόρια κατάλληλων αντιδραστηρίων.

3 Κων/νος Θέος, kostasctheos@yahoo.gr kostasctheos@yahoo.gr Προσθήκη στο διπλό δεσμό >C=C< Σε αλκένια και γενικά σε ενώσεις που περιέχουν στο μόριό τους δεσμό >C=C< προστίθενται αντιδραστήρια της μορφής Α δ+ Β δ- και ο διπλός δεσμός ανορθώνεται σε απλό. Προσθήκη υδρογόνουΠροσθήκη αλογόνου κόκκινο άχρωμο

4 Κων/νος Θέος, kostasctheos@yahoo.gr kostasctheos@yahoo.gr Προσθήκη υδραλογόνου Όταν το ηλεκτροθετικό τμήμα Α δ+ είναι διαφορετικό από το ηλεκτρανητικό τμήμα Β δ-, η αντίδραση ακολουθεί τον κανόνα του Μarkovnikov σύμφωνα με τον οποίο το ηλεκτροθετικό τμήμα συνδέεται κατά προτίμηση με τον άνθρακα του διπλού δεσμού που έχει τα περισσότερα υδρογόνα. Ταυτόχρονα σχηματίζεται σε μικρή αναλογία και το δευτερεύον προϊόν το οποίο δεν ακολουθεί τον κανόνα του Μarkovnikov. Προσθήκη στο διπλό δεσμό >C=C< Προσθήκη νερού

5 Κων/νος Θέος, kostasctheos@yahoo.gr kostasctheos@yahoo.gr Στα αλκίνια και γενικά σε ενώσεις που περιέχουν στο μόριό τους δεσμό -C≡C- προστίθενται αντιδραστήρια της μορφής Α δ+ Β δ- και ο τριπλός δεσμός ανορθώνεται αρχικά σε διπλό και στη συνέχεια σε απλό. Προσθήκη υδρογόνου Προσθήκη στον τριπλό δεσμό >C ≡ C< Προσθήκη αλογόνουΠροσθήκη υδραλογόνου

6 Κων/νος Θέος, kostasctheos@yahoo.gr kostasctheos@yahoo.gr κύριο προϊόν (ασταθές) Προσθήκη νερού Η προσθήκη νερού γίνεται με διάλυμα θειικού οξέος που περιέχει και θειικό υδράργυρο, στο πρώτο στάδιο σχηματίζονται ακόρεστες ασταθείς αλκοόλες που μετατρέπονται χωρίς την προσθήκη δεύτερου μορίου νερού σε ισομερείς τους κορεσμένες κετόνες. Προσθήκη στον τριπλό δεσμό >C ≡ C< Το αιθίνιο είναι το μόνο αλκίνιο το οποίο σχηματίζει αλδεΰδη (την αιθανάλη).

7 Κων/νος Θέος, kostasctheos@yahoo.gr kostasctheos@yahoo.gr Προσθήκη στο διπλό δεσμό του καρβονυλίου >C=Ο Το ηλεκτρονιακό νέφος είναι έντονα μετατοπισμένο προς το άτομο του οξυγόνου (μεγάλη ηλεκτραρνητικότητα) με αποτέλεσμα το καρβονύλιο >C=O (χαρακτηριστική ομάδα των αλδεϋδών και κετονών) να εμφανίζει έντονη πολικότητα της μορφής: >C +δ =O -δ Η σειρά δραστικότητας των καρβονυλικών ενώσεων είναι σε φθίνουσα διάταξη η εξής: CH 2 =O, R-CH=O, R-CO-R΄, C 6 H 5 -CH=O, C 6 H 5 -CO-R, C 6 H 5 -CO-C 6 H 5

8 Κων/νος Θέος, kostasctheos@yahoo.gr kostasctheos@yahoo.gr Προσθήκη στο διπλό δεσμό του καρβονυλίου >C=Ο Προσθήκη υδρογόνου αλδεΰδη1-ταγής αλκοόλη κετόνη2-ταγής αλκοόλη Οι αλδεΰδες σχηματίζουν πρωτοταγείς αλκοόλες και οι κετόνες δευτεροταγείς. Προσθήκη υδροκυανίου Σχηματίζονται οργανικές ενώσεις με δύο χαρακτηριστικές ομάδες το - ΟΗ και το -CN που ονομάζονται κυανυδρίνες ή υδροξυνιτρίλια. Αυτές στη συνέχεια με υδρόλυση σε όξινο περιβάλλον σχηματίζουν υδροξυοξέα Σχηματίζονται οργανικές ενώσεις με δύο χαρακτηριστικές ομάδες το - ΟΗ και το -CN που ονομάζονται κυανυδρίνες ή υδροξυνιτρίλια. Αυτές στη συνέχεια με υδρόλυση σε όξινο περιβάλλον σχηματίζουν υδροξυοξέα κυανυδρίνη

9 Κων/νος Θέος, kostasctheos@yahoo.gr kostasctheos@yahoo.gr Προσθήκη στο διπλό δεσμό του καρβονυλίου >C=Ο Με φορμαλδεΰδη CH 2 =O σχηματίζονται 1-ταγείς αλκοόλες Προσθήκη οργανομαγνησιακής ένωσης (RMgX) Με υδρόλυση του προϊόντος σχηματίζεται τελικά αλκοόλη που περιέχει το σύνολο των ατόμων άνθρακα (ανοικοδόμηση) φορμαλδεΰδη 1-ταγής αλκοόλη Με άλλες αλδεΰδες RCH=O σχηματίζονται 2-ταγείς αλκοόλες αλδεΰδη 2-ταγής αλκοόλη Με κετόνες R-CO-R΄ σχηματίζονται 3-ταγείς αλκοόλες κετόνη3-ταγής αλκοόλη

10 Κων/νος Θέος, kostasctheos@yahoo.gr kostasctheos@yahoo.gr Προσθήκη στον τριπλό δεσμό του κυανίου -C ≡ Ν Προστίθεται υδρογόνο και το νιτρίλιο μετατρέπεται σε πρωτοταγή αμίνη

11 Κων/νος Θέος, kostasctheos@yahoo.gr kostasctheos@yahoo.gr Διακρίσεις Οι ακόρεστες ενώσεις αντιδρούν με το κοκκινωπό διάλυμα βρωμίου σε τετραχλωράνθρακα (Br 2 /CCl 4 ) και το αποχρωματίζουν. Οι κορεσμένες δεν αντιδρούν. Τα αλκένια μπορούν να αποχρωματίζουν ισομοριακές ποσότητες Br 2 /CCl 4 ενώ τα αλκίνια μπορούν να αποχρωματίσουν διπλάσια σε mol ποσότητα Br 2 /CCl 4 Οι οργανομαγνησιακές ενώσεις με τη φορμαλδεΰδη σχηματίζουν τελικά πρωτοταγείς αλκοόλες, με τις άλλες αλδεΰδες σχηματίζουν δευτεροταγείς αλκοόλες, και με κετόνες σχηματίζουν τριτοταγείς αλκοόλες.


Κατέβασμα ppt "Οργανική χημεία Γ΄ Λυκείου Οργανική χημεία Γ΄ Λυκείου Κων/νος Θέος,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google