Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΧΗΜΕΙΑ ΛΥΚΕΙΟΥ 1.Παρασκευή σαπουνιού 2.Ταχύτητα αντίδρασης και παράγοντες που την επηρεάζουν 3.Αντιδράσεις οξειδοαναγωγής 4.Αλογονοφορμική αντίδραση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΧΗΜΕΙΑ ΛΥΚΕΙΟΥ 1.Παρασκευή σαπουνιού 2.Ταχύτητα αντίδρασης και παράγοντες που την επηρεάζουν 3.Αντιδράσεις οξειδοαναγωγής 4.Αλογονοφορμική αντίδραση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΧΗΜΕΙΑ ΛΥΚΕΙΟΥ 1.Παρασκευή σαπουνιού 2.Ταχύτητα αντίδρασης και παράγοντες που την επηρεάζουν 3.Αντιδράσεις οξειδοαναγωγής 4.Αλογονοφορμική αντίδραση

2 ΧΗΜΕΙΑ Α΄ Λυκείου α) Εύρεση pH διαλυμάτων με χρήση δεικτών, πεχαμετρικού χάρτου, πεχάμετρου και του αισθητήρα pH του Multilog (όπου υπάρχει) (5) β) Χημικές αντιδράσεις και ποιοτική ανάλυση ιόντων (6) γ) Παρασκευή διαλύματος ορισμένης συγκέντρωσης–αραίωση διαλυμάτων (7) ΧΗΜΕΙΑ Β΄ Λυκείου Γενικής Παιδείας α) Οξείδωση της αιθανόλης (1,β) β) Όξινος χαρακτήρας των καρβοξυλικών οξέων (3) γ) Παρασκευή σάπωνα (6) ΧΗΜΕΙΑ Β΄ Λυκείου Κατεύθυνσης α) Υπολογισμός θερμότητας αντίδρασης (1) β) Ταχύτητα αντίδρασης και παράγοντες που την επηρεάζουν (2) γ) Αντιδράσεις οξειδοαναγωγής (5) ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ Λυκείου Κατεύθυνσης α) Παρασκευή και ιδιότητες ρυθμιστικών διαλυμάτων (1) β) Υπολογισμός της περιεκτικότητας του ξιδιού σε οξικό οξύ με τη χρήση του Multilog ή την κλασική μέθοδο (2) pdf 1 Αλογονοφορμική αντίδραση pdf2

3 Λάδι 5mL Οινόπνευμα 10mL 30%w/v NaOH 2mL θέρμανση Αναδιάλυση: + 40mL H 2 O Εξαλάτωση: + 50mL κορ. NaCl +3NaOH

4 Οι οργανικές ενώσεις που δίνουν την αλογονοφορμική αντίδραση είναι: Αντίδραση αλκοολών με Ι 2 / NaOH : σχηματισμός CHI 3 Αντίδραση καρβονυλικών ενώσεων με Ι 2 / NaOH : σχηματισμός CHI 3 ▪Αλκοόλες με τύπο: ▪Καρβονυλικές ενώσεις με τύπο:

5 α. Αντίδραση της ισοπροπανόλης με Ι 2 και NaOH. β. Αντίδραση της ισοπροπανόλης με KI και χλωρίνη. 10 στγ. ισοπροπανόλης + ελάχιστο στερεό Ι 2 +υπό συνεχή ανάδευση 10 στγ. NaOH 10 στγ. ισοπροπανόλης + 10 στγ. ΚΙ + υπό συνεχή ανάδευση 10 στγ. ΝaClO 1) 2)

6 γ. Αντίδραση της αιθανόλης του βάμματος ιωδίου με NaOH. 10 στγ. βάμματος Ι 2 + υπό συνεχή ανάδευση 10 στγ. ΝaΟΗ δ. Αντίδραση της αιθανόλης του βάμματος ιωδίου με χλωρίνη. 10 στγ. βάμματος Ι 2 + υπό συνεχή ανάδευση 10 στγ. χλωρίνη

7 ε. Αντίδραση της ακετόνης με χλωρίνη. 100 – 120mL χλωρίνης + 5 – 7mL ακετόνης χλωρίνη ακετόνη

8 Γρήγορη – Αργή αντίδραση: Εισαγωγή στην έννοια της ταχύτητας AgNO 3 + HCl →ΑgCl↓ + HNO 3 γρήγορη 0,1Μ Na 2 S 2 O 3 + 2HCl →S↓ +SO 2 ↑+2NaCl+H 2 O αργή 0,1Μ Ενέργεια ενεργοποίησης: Fe + S → FeS To χαρτί που δεν καίγεται To μαντήλι αναστενάρης

9 Παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα: Α. συγκέντρωση: Na 2 S 2 O 3 + 2HCl →S↓ +SO 2 ↑+2NaCl+H 2 O 0,1Μ αργή 0,2Μ γρήγορη Β. Επιφάνεια επαφής: Zn + 2HCl →ZnCl 2 +H 2 ↑ κομμάτι αργή σκόνη γρήγορη 1Μ 0,1Μ

10 Παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα: Γ. θερμοκρασία: Na 2 S 2 O 3 + 2HCl →S↓ +SO 2 ↑+2NaCl+H 2 O 0,1Μ κρύο αργή 0,1Μ ζεστό γρήγορη Δ. Καταλύτες: 2Η 2 Ο 2 2Η 2 Ο + Ο 2 ↑ χωρίς καταλύτη υ ≃ 0 με καταλύτη γρήγορη 2Η 2 Ο 2 2Η 2 Ο + Ο 2 ↑ χωρίς καταλύτη υ ≃ 0 με καταλύτη γρήγορη FeCl 3 ή CuSO 4 Ετερογενής κατάλυση Ομογενής κατάλυση 0,1Μ 10%w/w

11 H 2 O 2 + 2NaI + H 2 SO 4 → I 2 + 2H 2 O + Na 2 SO 4 I 2 + 2Na 2 S 2 O 3 → 2NaI + Na 2 S 4 O 6 H 2 O 2 + 2Na 2 S 2 O 3 + H 2 SO 4 → Na 2 S 4 O 6 + 2H 2 O + Na 2 SO 4 NaI / KI άμυλο I 2 + άμυλο → Ι 2 -άμυλο Αργή Γρήγορη NaI H2O2H2O2 Ι2Ι2 Na 2 S 2 O 3 Ι 2 -άμυλο άμυλο H 2 SO 4 περίσσεια To ρολόι ιωδίου

12 H 2 Ο 2 + 2I - + 2 H +  I 2 + 2H 2 O (Ι) [αργή]. Ε πορεία H 2 O 2 +I - I2I2 I-I- I 2 + 2 S 2 O 3 2-  2 I - + S 4 O 8 2- (ΙΙ) [ταχύτατη].

13 Το πηγάδι με τα S 2 O 3 2- στην κορυφή. Η 2 Ο 2 + Ι - Ι2Ι2 Ι 2 +άμυλο  μπλε S 2 O 3 -2 I-I- slow fast Αν έβγαιναν απ΄το πηγάδι Θα βάφανε το άμυλο.

14 Όταν τα S 2 O 3 -2 εξαντληθούν επικρατεί το χρώμα. Η 2 Ο 2 + Ι - Ι-Ι- Ι 2 +άμυλο  μπλε

15 Η επίδραση της [Η 2 Ο 2 ] Σε κάθε ποτήρι προσθέτουμε 10 ml διαλύματος Η 2 Ο 2 3%,1,5%και 0,75% αντίστοιχα. Σε κάθε ποτήρι προσθέτουμε 2 στγ διάλυμα αμύλου, 4 στγ διάλυμα Na 2 S 2 O 3, 4 στγ H 2 SO 4, και 4 στγ διάλυμα ΚΙ με τη σειρά που αναφέρθηκαν στη δοσολογία, ανακινώντας πριν από κάθε προσθήκη. Στη συνέχεια μετράται ο χρόνος εμφάνισης του χρώματος.

16 Η αυτοκατάλυση 2KMnO 4 + 5(COOH) 2 + 3H 2 SO 4 → K 2 SO 4 + 2MnSO 4 +10CO 2 +8H 2 O περίσσεια Μn 2+ A 1g (COOH) 2 στα 30mL νερού 3mL H 2 SO 4 Ελάχ. Στερεό MnSO 4 μόνο στο ένα ποτήρι (COOH) 2 B 2mL(COOH) 2 2-3στγ.H 2 SO 4 +0,5mLKMnO 4 +2mLKMnO 4 Αποχρωματισμός 2mL(COOH) 2 2-3στγ.H 2 SO 4 (COOH) 2 +10mL KMnO 4 0,1Μ KMnO 4 0,025M (COOH) 2 0,1M

17 Αντιδράσεις απλής αντικατάστασης Fe + CuSO 4 → FeSO 4 + Cu δ/μα CuSO 4 1M Cu + 2AgNO 3 → Cu(NO 3 ) 2 + 2Ag δ/μα AgNO 3 0,1M Μ + xΗCl → MCl x + H 2 ↑ M: Fe, Zn

18 2KMnO 4 + 5Na 2 SO 3 + 3H 2 SO 4 → 2MnSO 4 + K 2 SO 4 +5Na 2 SO 4 +3H 2 O KMnO 4 Na 2 SO 3 MnSO 4 Ο «Μαγικός» αποχρωματισμός

19 Na 2 SO 3 + I 2 + H 2 O → Na 2 SO 4 + 2 HI I 2 (αλκοόλη) Na 2 SO 3 Παραλλαγή σε δοκιμαστικούς σωλήνες

20 Οξειδοαναγωγική ογκομέτρηση ΚMnO 4 H 2 O 2, H + 2KMnO 4 + 5H 2 O 2 + 3H 2 SO 4 → K 2 SO 4 + 2MnSO 4 +5O 2 +8H 2 O 0,05M KMnO 4 5g Η 2 Ο 2 εμπορίου (~3%) → 250mL Ογκομετρώ 25mL + 3mL H 2 SO 4 (π) Απαιτούνται περίπου 3-4mL


Κατέβασμα ppt "ΧΗΜΕΙΑ ΛΥΚΕΙΟΥ 1.Παρασκευή σαπουνιού 2.Ταχύτητα αντίδρασης και παράγοντες που την επηρεάζουν 3.Αντιδράσεις οξειδοαναγωγής 4.Αλογονοφορμική αντίδραση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google