Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Κωνσταντίνος Αδαμίδης, Νεφρολόγος 5 ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Υγρών, Ηλεκτρολυτών & Οξεοβασικής Ισορροπίας 23.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Κωνσταντίνος Αδαμίδης, Νεφρολόγος 5 ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Υγρών, Ηλεκτρολυτών & Οξεοβασικής Ισορροπίας 23."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Κωνσταντίνος Αδαμίδης, Νεφρολόγος 5 ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Υγρών, Ηλεκτρολυτών & Οξεοβασικής Ισορροπίας 23 & 24 Σεπτεμβρίου 2011 Ca 2+

2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ 1.Μηχανική ενίσχυση οστών (υδροξυαπατίτης) 2.Διαμόρφωση δυναμικού ενεργείας 3.Νευρική διεγερσιμότητα 4.Διαβίβαση μεταβολικών μηνυμάτων (ενεργοποίηση ενζύμων και σηματοδοτικών οδών) 5.Μυϊκή συστολή 6.Εκκριτική λειτουργία κυττάρων 7.Κυτταρική αύξηση 8.Μνήμη και μάθηση 9.Αιμόσταση 10.Κυτταρική βλάβη και θάνατος

3 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ 70kg 2 %ΣΒ 1400 gr 1. Οστά και δόντια 99% 2. Εξωκυττάριος χώρος 3. Ενδοκυττάριος χώρος < 1%

4 Ανόργανα κρυσταλλικά άλατα υδροξυαπατίτη Ca 5 (PO 4 ) 3 (OH) Ca 10 (PO 4 ) 6 (OH) 2 ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΚΑΙ ΟΣΤΑ Οστεοβλάστη

5 Ως άμορφα φωσφορικά άλατα οστών (<1%)... CaHPO 4 ·2H 2 O και Ca 3 (PO 4 ) 2 ·3H 2 Ο ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ Ca 2+ ΕΞΚΥ...σε ισορροπία με το Ca 2+ του ΕΞΚΥ PTH

6 ΑΣΒΕΣΤΩΣΗ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΑΣΒΕΣΤΩΣΗΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ Πυροφωσφορικό Φετουϊνη-A Matrix-gla Protein (MGP)

7 50% 10 -3 Μ 41% 9% Ιονισμένο iCa 2+ Συνδεμένο με πρωτεΐνες Σύμπλοκα με ανιόντα ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ στο ΕΞΚΥ

8 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΣΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ 10 -7 Μ [iCa 2+ ] ΕΝΚΥ ΠΥΡΗΝΑΣ Ca 2+ Ενδοπλασματικό Δίκτυο Ca 2+ ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑ

9 ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΣΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ ΠΥΡΗΝΑΣ Ca 2+ Ενδοπλασματικό Δίκτυο Ca 2+ ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑ Ca 2+ ADP ATP 3Na + NXC Ca 2+ PMCA ADP ATP Ca 2+ ADP ATP

10 ΠΥΡΗΝΑΣ Ca 2+ Ενδοπλασματικό Δίκτυο Ca 2+ ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑ Ca 2+ ADP ATP 3Na + NXC Ca 2+ PMCA ADP ATP Ca 2+ ADP ATP Ca 2+ Buffers-EF hand ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΣΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ

11 Ca 2+ - Δεσμευτικές (EF-hand) πρωτεΐνες 1.Calmodulin 2.Troponin-C 3.Parvalbumin 4.Calbindin-D 28k 5.Calbindin-D 9k Αποκωδικοποίηση και διαβίβαση μηνυμάτων Ρυθμστική δράση ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΣΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ

12 ΔΙΑΥΛΟΙ TRPc TRPc (Transient Receptor Potential cation channel) Νεφρικό σωληνάριο Εντερικό επιθήλιο

13 ΔΙΑΥΛΟΙ ΙΟΝΤΩΝ 1.Κατόπιν επίδρασης κάποιου διαβιβαστή (λ.χ. ακετυλοχολίνης) (Ligand-gated channels) 2.Κατόπιν μεταβολών του δυναμικού της μεμβράνης (Voltage-Gated channels) Διάνοιξη των διαύλων:

14 ΑΡΓΟΙ ΔΙΑΥΛΟΙ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ L-type Voltage-gated calcium channels 1.Αργή αντίδραση 2.Παρατεταμένη διάρκεια (Long Lasting) 3.Κυρίως στα λεία μυϊκά και στα μυοκαρδιακά κύτταρα 4.Αποκλεισμός από τους ανταγωνιστές διαύλων Ca 2+

15 ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διαβιβαστής (λ.χ. ach) Εισοδος Na + Εκπόλωση της κυτταρικής μεμβράνης Διάνοιξη των διαύλων Ca 2+ (Voltage-gated) Επέκταση και περαιτέρω εκπόλωση Εισοδος Ca 2+

16 ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Voltage-Gated Calcium channel +++++++++++ − − − − Ach +++++++++ − − − − Na + − − − − +++++++++ Ca 2+ − − − − +++++++++++ ++ – –– –

17 ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΚΑΙ ΝΕΥΡΙΚΗ ΔΙΕΓΕΡΣΙΜΟΤΗΤΑ Επίδραση στην ενεργοποίηση των διαύλων Na + [iCa 2+ ] ΕΞΚΥ Eύκολη διάνοιξη των διαύλων Na + Εύκολη διέγερση των νευρικών ινών Τετανία

18 ΜΥΪΚΗ ΣΥΣΤΟΛΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ---------- ++++++++++ ---------- ++++++++++ DHPr Δυναμικό ενεργείας Ηρεμία Ca 2+ Δίαυλος απελευθέρωσης Ca 2+ (Ryanodine receptor channel) Ca 2+ ATP ADP Σαρκοπλασματικό Δίκτυο Ca 2+ Σύνδεση του Ca 2+ με Troponin-C και έναρξη συστολής Γραμμωτοί μύες

19 ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΚΑΙ ΜΥΪΚΗ ΣΥΣΤΟΛΗ Θέσεις δέσμευσης της Μυοσίνης Σύμπλεγμα Τροπονίνης Θέσεις δέσμευσης Ca 2+ Τροπομυοσίνη Ακτίνη Ca 2+ Troponin-C Troponin-I Troponin-T Αναδιαμόρφωση της Τροπομυοσίνης και αποκάλυψη της θέσης δέσμευσης της Μυοσίνης

20 ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΚΑΙ ΜΥΪΚΗ ΣΥΣΤΟΛΗ Λείοι μύες Ca 2+ Calmodulin Ca 2+ - CaM Myosin Light Chain Kinase (+)(+) Σαρκοπλασματικό δίκτυο Ca 2+ L-type Ca 2+ -Channel Μυϊκή συστολή MLC Ερέθισμα P

21 Καρδιακός μυς – Δυναμικό Ενεργείας Na + K+K+ Ca 2+ K+K+ Φάση 0: Διάνοιξη των ταχέων διαύλων Na + - ταχεία εκπόλωση Φάση 1: Σύγκλειση διαύλων Na + και διάνοιξη διαύλων Κ + - ταχεία επαναπόλωση Φάση 2: Δ ιάνοιξη των βραδέων διαύλων Ca 2+ - Πλατό στο δυναμικό ενεργείας Φάση 3: Σύγκλειση διαύλων Ca 2+ - τελική φάση ταχείας επαναπόλωσης Φάση 4: Φάση ηρεμίας Παράταση της διάρκειας της καρδιακής συστολής ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΚΑΙ ΜΥΪΚΗ ΣΥΣΤΟΛΗ

22 ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ 1 ος Αγγελιοφόρος – μέσω CaSR COOH NH 2 Ca 2+ PLC G PIP 2 DAGIP 3 + IP 3 r Ca 2+ − − Έκκρισης PTH Μεταγραφής PTH ΠΥΡΗΝΑΣ PTH κύτταρο Ενδοπλασματικό Δίκτυο PLC: Φωσφολιπάση C, PIP 2 :Διφωσφορική Φωσφο-ινοσιτόλη, IP 3 :Τριφωσφορική Ινοσιτόλη, DAG: Διακυλογλυκερόλη

23 ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ PLC G PIP 2 DAGIP 3 + IP 3 r Ca 2+ ΠΥΡΗΝΑΣ Ενδοπλασματικό Δίκτυο Ορμόνη Calmodulin Ca-CaM ΚΙΝΑΣΕΣ ΦΩΣΦΑΤΑΣΕΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΚΚΡΙΣΗ ΜΥΪΚΗ ΣΥΣΤΟΛΗ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΥΠΟΔΟΧΕΑΣ 2 ος Αγγελιοφόρος – οδός της IP 3

24 ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ STIM 1 υποδοχείς – ORAI δίαυλοι ΚΜ STIM 1 ΕΔ Store Operated Ca 2+ Entry (SOCE)

25 ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ COOH NH 2 PIP 2 DAGIP 3 + IP 3 r ΠΥΡΗΝΑΣ PLC Ca 2+ Ενδοπλασματικό Δίκτυο Ca 2+ 3 ος Αγγελιοφόρος PMCA Ca 2+ ADP ATP G G Ορμόνη ΥΠΟΔΟΧΕΑΣ CaSR NXC 3Na +

26 ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΚΑΙ ΕΚΚΡΙΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ GLUT 2 Μεταβολισμός Κλίση συγκέντρωσης [Ca 2+ ] Εκπόλωση Δίαυλος Κ + Διάνοιξη Διαύλου Ca 2+ ΠΥΡΗΝΑΣ GLUCOSE Δίαυλος Ca 2+ Κλείσιμο δίαυλου Κ + Ινίδια Ακτίνης Εκκριτικά κοκκία Syntaxin Annexin VAMP β-ΚΥΤΤΑΡΟ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ Αναδιοργάνωση ινιδίων ακτίνης Σύντηξη εκκριτικών κοκκίων με κυτ. μεμβρ. ATP

27 ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ DHPr RyR Ca 2+ IP 3 r PIP 2 DAG PLC G IP 3 PKC CaM Calcineurin Ca-CaM NFAT P P + ΠΥΡΗΝΑΣ c-fosc-jun + + Cyclin-E1 Cyclin dependent kinases DNA Ενδοπλασματικό δίκτυο

28 ΑΣΒΕΣΤΙΟ, ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ CalmodulinCa 2+ Πρωτεϊνικό Υπόστρωμα + ATP + Ca 2+ /Calmodulin-dependent protein kinase COOH NH 2 Φωσφοπρωτεΐνη Αντίδραση Ca 2+ /Calmodulin εξαρτώμενη Κινάση (CaMK) Αυτο-ενίσχυση νευρικού σήματος

29 ΑΣΒΕΣΤΙΟ, ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ Ca 2+ -Calmodulin Αδρανής CaΜΚΙΙ Ca 2+ /Calmodulin εξαρτώμενη Κινάση - Αυτο-φωσφορυλίωση PP P P P P P Ενεργοποίηση παρουσία Ca 2+ - CaM Ενεργοποίηση γειτονικών υπομονάδων Αυτο-Φωσφορυλίωση γειτονικών υπομονάδων χωρίς τη συμμετοχή Ca 2+ -CaM

30 Ινίδια Ακτίνης Αναδιοργάνωση Ινιδίων Ακτίνης Αποκοκκίωση PLT Ενεργοποίηση επιφ. υποδοχέων Ιξώδης μεταμόρφωση ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΚΑΙ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ Ca 2+ Ενδοπλασματικό Δίκτυο Ca 2+ G PIP 2 DAG IP 3 PLC STIM1 ORAI Ca 2+ TxA 2 5-HT ATP Αιμοπετάλιο

31 ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΚΑΙ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ ΕΝΔΟΓΕΝΗΣ ΟΔΟΣ- τραύμα αγγείου ή επαφή με κολλαγόνο ΧΙΙ ΧΙΧΙa (HMW kininogen, preckallikrein) IΧIΧ ΧΙΙa Ca 2+ IΧaIΧa VIII Thrombin VIIIa Ca 2+ X Xa PLT φωσφολιπίδια Thrombin Ca 2+ V Prothrombin Activator ProthrombinThrombin Ca 2+ PLT φωσφολιπίδια ΕΞΩΓΕΝΗΣ ΟΔΟΣ- Ιστικό τραύμα ΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ X VIIVIIa XIII XIIIa ΙνωδογόνοΙνώδες Πολυμερισμός

32 Κυτταροπλασματικού Ca 2+ Πρωτεάσες Ενδοπλασμ. δίκτυο Μιτοχόνδρια P-λιπάση Α2 Υπεροξείδωση Νουκλεάσες Καλμοντουλίνη CaBP Διαταραχές του κυτταροσκελετού (Actin, Tubulin) Φυσαλίδες Ρήξη κυττάρου Βλάβη μεμβράνης Εξοίδηση Κυτταρικός θάνατος IP 3 + DAG Πρωτεϊνική Κινάση C G-Protein υποδοχέας P-lipase C PIP 2 Διαταραχές κυτταρικής διαίρεσης & διαφοροποίησης Ρήξεις ελίκων DNA & RNA (+)(+) ΔΜΜ Οξειδωτικό Stress ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΛΑΒΗ Διαταραχές κυτταρικής μεμβράνης Na + /Ca 2+ ΑνταλλαγέαςCa 2+ ATPάση (+)(+)

33 ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΛΑΒΗ Φυσαλίδες κυττ. μεμβράνης (Blebbing) Οξεία σωληναριακή νέκρωση

34 Ευχαριστώ ! Ca 2+ Ca 2+ Ca 2+ Ca 2+


Κατέβασμα ppt "ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Κωνσταντίνος Αδαμίδης, Νεφρολόγος 5 ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Υγρών, Ηλεκτρολυτών & Οξεοβασικής Ισορροπίας 23."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google