Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Υδράργυρος- Hg Μέταλλο σε υγρή κατάσταση (ύδωρ) Λάμψη μεταλλική του αργύρου υδράργυρος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Υδράργυρος- Hg Μέταλλο σε υγρή κατάσταση (ύδωρ) Λάμψη μεταλλική του αργύρου υδράργυρος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Υδράργυρος- Hg Μέταλλο σε υγρή κατάσταση (ύδωρ) Λάμψη μεταλλική του αργύρου υδράργυρος

2 HgS + O 2 → Hg + SO 2

3 Χαρακτηριστική ιδιότητα Διαλύεται,αναμιγνύεται με μέταλλα εκτός των: Fe, Ni Hg +Na → αναγωγικό Hg + Ag ή Sn → οδοντιατρική στα σφραγίσματα

4 Ιδιότητες Αδιάλυτο σε ψυχρό θειικό οξύ Αδιάλυτο σε ψυχρό υδροχλωρικό οξύ Hg + π. H2SO4 Hg + α. HNO3 → Hg(NO3)2 + HX → HgX2 Hg + OH- → HgO, Hg2O Δύο σειρές παραγώγων: Από τον μονοσθενή και από τον δισθενή Hg (διαφορά από τον Zn και το Cd)

5 Ταυτοποίηση του μονοσθενούς Hg Hg(+) + 2KOH/2NaOH → Hg 2 O + 2KCl + H 2 O Hg(+) + 2KI → Hg 2 I 2 + 2K(+) Hg 2 I 2 + 2KI → K 2 HgI 4 + Hg Hg(+) + Cl(-) → Hg 2 Cl 2 διαλυτό στο ζ.Η 2 Ο (διαφορά από τον Pb) Hg 2 Cl 2 + NH 4 OH → HgNH 2 Cl + Hg + NH 4 Cl + 2H 2 O (διαφορά από τον Ag)

6 Hg(+) + 2NH 3 → HgNH 2 Cl + Hg + NH 4 Cl Hg (+) + H 2 S, HCl → HgS + HCl + Hg Hg 2 X 2 + SnCl 2 → 2Hg + SnCl 4

7 Ταυτοποίηση δισθενούς Hg HgCl 2 + 2KOH → HgO + 2KCl + H 2 O HgCl 2 + 2KI → HgI 2 + 2KCl → K 2 HgI 4 HgCl 2 + NH 3 → HgNH 2 Cl + HCl HgCl 2 + H 2 S → HgS διαλυτό σε βασιλικό νερό όχι σε ΗΝΟ 3 2ΗgCl 2 + SnCl 2 → Hg 2 Cl 2 + SnCl 4, Hg 2 Cl 2 + SnCl 2 → 2Hg + SnCl 2

8 Μόνον ο Hg δίνει σύμπλοκες ενώσεις ή οργανομεταλλικές με ligands οργανικές ή ανόργανες ενώσεις.

9 Ταυτοποίηση ανιόντος κατά περίπτωση

10 Περιεκτικότητα Σταθμικά NH 4 SCN-ροδανική (για τον δισθενή Hg) Iωδιούχα (και για τα δύο) Συμπλοκομετρία

11 HgO Το χρώμα ποικίλλει με την κρυστάλλωση Μακροκρυσταλλικό κόκκινο (τοξικό) Μικροκρυσταλλικό κίτρινο Hg(NO 3 ) 2 + 2NaOH → 2NaNO 3 + HgO + H 2 O HgCl 2 + 2NaOH → 2NaCl + HgO + H 2 O Αδιάλυτο σε νερό-αιθανόλη Διαλυτό σε α. ΗCl, ΗΝΟ 3, CΗ 3 CΟΟΗ

12 Ταυτοποίηση HgO + HCl → HgCl 2 HgO θέρμανση → Hg (COOH) 2 + HgO → (COO) 2 Hg + H 2 O

13 Περιεκτικότητα Ροδανική μέθοδος –ΝΗ 4 SCN

14 HgCl 2 - Sublime (λόγω της μεθόδου κάθαρσης ) Hg + H 2 SO 4 HgSO 4 + NaCl → HgCl 2 + Na 2 SO 4 Hg + Cl 2 → HgCl 2 HgO + 2HCl → HgCl 2 + H 2 O

15 Ιδιότητες HgCl 2 Διαλύεται σε αιθέρα, αιθανόλη, νερό Με προσθήκη NaCl προκύπτει NaHgCl 3 Με θέρμανση υδατικού διαλύματος δίνει HgOHCl Έκθεση στο φως δίνει Hg 2 Cl 2, HCl, 1/2O 2 Απαραίτητη η φύλαξη σε στερεή κατάσταση Μετουσιώνει πρωτείνες και αλκαλοειδή.

16 Περιεκτικότητα Αναγωγή σε Hg παρουσία HCHO + KOH και στη συνέχεια ιωδιομετρία και επανογκομέτρηση με θειοθειικό νάτριο και δείκτη άμυλο ΗgCl 2 + 2KI → HgI 2 + 2KCl, διαλυτοποίηση με περίσσεια ΚΙ, προσθήκη Zn και ογκομέτρηση με NaOH και επανογκομέτρηση με HCl

17 Χρήσεις Αντισηπτική,διουρητική, καθαρτική δράση. Οι δράσεις οφείλονται στην συγγένεια του Hg με τις σουλφυδρυλικές ομάδες

18 Το sublime είναι τοξικό για το νεφρικό επιθήλιο εειδή είναι η κύρια οδός αποβολής.

19 Συντήρηση Μαζί με NaCl –NH 4 Cl (κόκκινα ή μπλε δισκία) Δεν χορηγείται ποτέ εσωτερικά


Κατέβασμα ppt "Υδράργυρος- Hg Μέταλλο σε υγρή κατάσταση (ύδωρ) Λάμψη μεταλλική του αργύρου υδράργυρος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google