Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Επιμέλεια Νίκος Μαρκουλάκης Χημικός. Εισαγωγικές πληροφορίες για τα ιόντα Cl -  Τα ιόντα του Cl - είναι ιδιαίτερα αυξημένα σε απόβλητα βιολογικών χρήσεων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Επιμέλεια Νίκος Μαρκουλάκης Χημικός. Εισαγωγικές πληροφορίες για τα ιόντα Cl -  Τα ιόντα του Cl - είναι ιδιαίτερα αυξημένα σε απόβλητα βιολογικών χρήσεων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Επιμέλεια Νίκος Μαρκουλάκης Χημικός

2 Εισαγωγικές πληροφορίες για τα ιόντα Cl -  Τα ιόντα του Cl - είναι ιδιαίτερα αυξημένα σε απόβλητα βιολογικών χρήσεων αφού το NaCl αποτελεί βασικό συστατικό της διατροφής χρήσεων αφού το NaCl αποτελεί βασικό συστατικό της διατροφής μας και αποβάλλεται από το πεπτικό σύστημα χωρίς αλλοίωση μας και αποβάλλεται από το πεπτικό σύστημα χωρίς αλλοίωση  O ανθρώπινος οργανισμός χρησιμοποιεί και αποβάλλει καθημερινά 6g χλώριου ως NaCl 6g χλώριου ως NaCl  Πολλά βιομηχανικά απόβλητα περιέχουν μεγάλες συγκεντρώσεις Cl -  Φυσικά νερά ανάλογα με την περιοχή προέλευσης τους π.χ νερά παραθαλάσσιων περιοχών(υφάλμυρα νερά) παραθαλάσσιων περιοχών(υφάλμυρα νερά)

3 Στον πίνακα δίνονται χαρακτηριστικές συγκεντρώσεις σε Cl - ανάλογα με την προέλευση του νερού Προέλευση νερού Περιεκτικότητα σε Cl - (ppm) Από κρυσταλλικά πετρώματα <10 Από ιζηματογενείς περιοχές 10-30 Μεταλλικά νερό >100 Νερό ποταμών 120 Νερό θαλασσών 20.000 Όριο πόσιμου νερού 600 Όριο για τη γεύση αλμυρού 250 Η γεύση του αλμυρού δεν εμφανίζεται σε νερά με C Cl - μέχρι 1000 mg/L όταν τα κατιόντα συμβαίνει να είναι Ca 2+ και Mg 2+

4 Ποιοτική ανάλυση ιόντων αλογόνων (Cl -, Br -, I - ) 3 1 2 Ρίχνουμε στον καθένα 3 – 4 σταγόνες διαλύματος AgNO 3 0,1 M και γράφουμε τις παρατηρήσεις μας και τις αντίστοιχες χημικές εξισώσεις στον Πίνακα Ι. 5 ml διάλυμα ΝaCl 0,1 M 5 ml διάλυμα KBr 0,1 M 5 ml διάλυμα KI 0, 1 M

5 AgBrAgClAgI Προσθήκη ΑgNO 3 σε διάλυμα NaCl, KBr,KI

6 Πίνακας Ι. Προσθήκη ΑgNO 3 Σωλή- νας Περιεχό- μενο σωλήνα Προσθήκη Χρώμα ιζήματος Χημική εξίσωση 1NaClAgNO 3 2KBrAgNO 3 3KIAgNO 3 Άγνωστο διάλυμα Σε ένα δοκιμαστικό σωλήνα παίρνουμε 5 ml από «Άγνωστο διάλυμα" και ακολουθούμε όλη την παραπάνω διαδικασία προκειμένου να ανιχνεύσουμε το ανιόν που περιέχει.

7 Προσθέτουμε και στους τρεις δοκιμαστικούς σωλήνες 5 σταγόνες διαλ/τος ΝΗ 3 1 M και σημειώνουμε στον Πίνακα IΙ ποια ιζήματα διαλύονται Πίνακας ΙΙ. Προσθήκη ΝΗ 3 Σωλή- νας Περιεχόμενο σωλήνα Προσθήκη Διαλυτότητα ιζήματος 1ΑgClNH 3 2AgBrNH 3 3AgI NH 3 Προσθέτουμε ακόμα 5 σταγόνες διαλ/τος ΝΗ 3 στα ιζήματα που δεν διαλύθηκαν και σημειώνουμε τις παρατηρήσεις μας Γράφουμε όλες τις χημικές εξισώσεις των παραπάνω αντιδράσεων AgCl + 2NH 3 [Ag(NH 3 ) 2 ] + + Cl -

8 Διαλυτοποίηση AgCl, AgBr, AgI σε ΝΗ 3 1. O AgCl είναι ευδιάλυτος 2. O AgBr λίγο διαλυτός (Παραμένει μία ποσότητα ιζήματος) 3. O AgΙ αδιάλυτος

9 Πίνακας ΙII. Άγνωστο διάλυμα Περιεχόμενο σωλήνα ΠροσθήκηΧρώμα ιζήματοςΠροσθήκη Διαλυτότητα ιζήματος ΆγνωστοAgNO 3 ΝΗ 3 Aν προστεθεί αραιό διάλυμα ΝΗ 3 η [Αg] + μειώνεται λόγω σχηματισμού του συμπλόκου ιόντος [Αg(NH 3 ) 2 ] + Συνεπώς το γινόμενο [Αg] +. [Cl] - < Ksp AgCl και μέρος του AgCl διαλύεται Αν η ποσότητα της ΝΗ 3 είναι επαρκής, ο AgCl διαλύεται πλήρως Ο AgI παραμένει αδιάλυτος ακόμα και σε πυκνό διάλυμα ΝΗ 3 διότι η μείωση του [Αg]+ δεν είναι επαρκής για να καταστήσει το γινόμενο [Αg] +.[Ι] - < Ksp AgΙ Παρατηρήσεις

10 3 1 2 Άλλες αντιδράσεις αλογονοϊόντων Άλλες αντιδράσεις αλογονοϊόντων 5 ml διάλυμα ΚΙ 0,1 Μ 5 ml διάλυμα ΝαCl 0,1 Μ Στον πρώτο προστίθενται σταγόνες από πυκνό ΗΝΟ 3 Στον δεύτερο προστίθεται σταγόνες από διάλυμα Pb(NO 3 ) 2 0,1 Μ Στον τρίτο προστίθενται σταγόνες AgNO 3, χύνουμε το υπερκείμενο διάλυμα και εκθέτουμε το ίζημα στο άμεσο ηλιακό φως Γράφουμε τις παρατηρήσεις μας και τις αντίστοιχες χημικές εξισώσεις στον παρακάτω Πίνακα ΙV

11 Σωλήνας ΣωλήναςΠεριεχό- μενο μενοσωλήναΠροσθήκηΠαρατηρήσεις 1KI ΗΝΟ 3 2KI Pb(NO 3 ) 2 3NaCl AgNO 3 Πίνακας ΙV. Αντιδράσεις αλογονοϊόντων


Κατέβασμα ppt "Επιμέλεια Νίκος Μαρκουλάκης Χημικός. Εισαγωγικές πληροφορίες για τα ιόντα Cl -  Τα ιόντα του Cl - είναι ιδιαίτερα αυξημένα σε απόβλητα βιολογικών χρήσεων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google