Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΟΣΟΣ LEGG-CALVE-PERTHES ΕΠΙΦΥΣΙΟΛΙΣΘΗΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ Κ. Τ. Δίτσιος Επίκουρος Καθηγητής Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική Α.Π.Θ. ΓΠΝΘ «Γ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΟΣΟΣ LEGG-CALVE-PERTHES ΕΠΙΦΥΣΙΟΛΙΣΘΗΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ Κ. Τ. Δίτσιος Επίκουρος Καθηγητής Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική Α.Π.Θ. ΓΠΝΘ «Γ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΟΣΟΣ LEGG-CALVE-PERTHES ΕΠΙΦΥΣΙΟΛΙΣΘΗΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ Κ. Τ. Δίτσιος Επίκουρος Καθηγητής Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική Α.Π.Θ. ΓΠΝΘ «Γ. Παπανικολάου» Θεσσαλονίκη

2 ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ Τα οστά είναι εύκαμπτα όπως το «χλωρό ξύλο» Ανάπτυξη: Επιφύσεις – Συζευτικός χόνδρος Οι επιφύσεις είναι χόνδρινες

3 ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ Βαθμιαία εμφάνιση δευτερογενών ή επιφυσιακών πυρήνων οστέωσης Παχύτερο, ισχυρότερο περιόστεο Περιόστεο: αποκολλάται εύκολα από το οστούν

4 ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ ΓΟΝΙΜΟΙ Ή ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΥΖΕΥΤΙΚΟΙ ΧΟΝΔΡΟΙ ΓΟΝΙΜΟΙ Ή ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΥΖΕΥΤΙΚΟΙ ΧΟΝΔΡΟΙ Συμμετέχουν στην ανάπτυξη κατά 70-80% Ο σκελετός αναπτύσεται «κοντά στο γόνατο» και «μακριά από τον αγκώνα» Η ανάπτυξη προηγείται στα κορίτσια κατά 1-2 χρόνια

5 ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΙΔΗ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ 1.Ατελή # στις μεταφύσεις 2.# τύπου «χλωρού ξύλου» 3.Πλαστική παραμόρφωση του οστού 4.# συζευτικού χόνδρου- επιφυσιολύσεις 5.Μαιευτικά #

6 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ # ΚΑΤΑ SALTER-HARRIS

7 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟŸΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗ Γωνίωση μέχρι 20°-30 ° Κοντά στον συζευτικό χόνδρο Κατά την φορά της κίνησης της παρακείμενης άρθρωσης Μικρή ηλικία ασθενή

8

9 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΧΙ ΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΟΧΙ ΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ Εφίππευση εωs 1-2εκ.

10 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΠΑΝΙΑ

11 ΝΟΣΟΣ LEGG-CALVE-PERTHES ΟΣΤΕΟΧΟΝΔΡΙΤΙΔΑ ΤΗΣ ΑΝΩ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΟΣΤΕΟΧΟΝΔΡΙΤΙΔΑ ΤΗΣ ΑΝΩ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ Ηλικία: 4-8ετών Συχνότητα: αγόρια 2:1

12 ΑΙΤΙΟΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ Αιμάτωση μηριαίας κεφαλής Αιμάτωση μηριαίας κεφαλής 1.Μεταφυσιακά αγγεία 2.Κλάδοι έσω και έξω περισπώμενης αρτηρίας 3.Αρτηρία στρογγύλου συνδέσμου

13 ΑΙΤΙΟΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΟΧΙ μεταφυσιακά αγγεία μεταξύ 3-10έτων Διαταραχές πηκτικότητας του αίματος Γλοιότητα του αίματος Ενδοαρθρική πίεση   Κακώσεις ισχίου Αυξητική ορμόνη

14 ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ Πόνος Περιορισμός της κίνησης Χωλότητα

15 ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ Necrosis - Fragmentation - Healing - Remodelling

16 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ KATA CATTERALL

17 ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Παροδική υμενίτιδα του ισχίου Επιφυσιολίσθηση μηριαίας κεφαλής Σηπτική αρθρίτιδα Οστεομυελίτιδα

18 ΠΡΟΓΝΩΣΗ Διάρκεια νόσου 2-4 έτη Διάρκεια νόσου 2-4 έτη Η εξέλιξη της νόσου εξαρτάται: Η εξέλιξη της νόσου εξαρτάται: Ηλικία Φύλλο Έκταση βλάβης Αυξημένο σωματικό βάρος Ύπαρξη ειδικών ακτινολογικών σημείων κατά Catterall (σημεία κεφαλής σε κίνδυνο)

19 «ΣΗΜΕΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ» Οριζοντίωση συζευτικού χόνδρου Ασβεστοποίηση του χόνδρου στο έξω τμήμα της επίφυσης Ακτινοδιαπερατή περιοχή στο έξω τμήμα μετάφυσης-επίφυσης Βράχυνση-δημιουργία υποχόνδριων κύστεων Υπεξάρθρημα της μηριαίας κεφαλής

20 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Συντηρητική Συντηρητική Αποφυγή φόρτισης και δραστηριοτήτων Εφαρμογή δερματικής έλξης Βάδιση με βακτηρίες Εφαρμογή κηδεμόνων απαγωγής

21 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Ενδείξεις χειρουργικής Θεραπείας Ενδείξεις χειρουργικής Θεραπείας «κεφαλή σε κίνδυνο» Ηλικία 8-10 ετών Μεγάλο σωματικό βάρος

22 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Χειρουργική Χειρουργική Υποτροχαντήρια οστεοτομία στροφής και ραιβότητας Οστεοτομία λεκάνης

23 ΕΠΙΦΥΣΙΟΛΙΣΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΕΠΙΦΥΣΗΣ Ηλικία 10-14 ετών Ολίσθηση αυχένα προς τα άνω και εμπρός Ιστορικό κάκωσης στο 30% Συχνότητα: αγόρια 3:1

24 ΑΙΤΙΟΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ Παράγοντες που έχουν ενοχοποιηθεί: Παράγοντες που έχουν ενοχοποιηθεί: Ορμονικοί (παχύσαρκα με υπογεννητισμό ή ψηλά και αδύνατα) Μηχανικοί Ανοσιοβιολογικοί (  IgA και IgM)

25 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 1.Ολίσθηση 25% 2.Ολίσθηση 50% 3.Ολίσθηση 75% 4.Ολίσθηση 100%

26 ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 1.Πόνος 2.Χωλότητα 3.Επώδυνος περιορισμός κάμψης και έσω στροφής 4.Ανισοσκελία 5.Θετικό σημείο Trendelenburg 40% αμφοτερόπλευρα 40% αμφοτερόπλευρα

27 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ α/α Προσθιοπίσθιες Σε βατραχοειδή θέση

28 ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 1.Τραυματική επιφυσιολίσθηση (σπάνια) 2.# αυχένα μηριαίου 3.Οστεοχονδρίτιδα μηραίας κεφαλής 4.Συγγενές ραιβό ισχίο

29 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Χειρουργική Χειρουργική Συγκράτηση της κεφαλής με βελόνες Ανάταξη και συγκράτηση (σε μεγαλύτερο βαθμό ολίσθησης) Διορθωτική οστεοτομία (μη πρόσφατες περιπτώσεις)

30 ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ Ισχαιμική νέκρωση Χονδρόλυση Οστεοαρθρίτιδα

31 ΤΕΛΟΣ


Κατέβασμα ppt "ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΟΣΟΣ LEGG-CALVE-PERTHES ΕΠΙΦΥΣΙΟΛΙΣΘΗΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ Κ. Τ. Δίτσιος Επίκουρος Καθηγητής Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική Α.Π.Θ. ΓΠΝΘ «Γ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google