Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΚΩΣΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΓΕΡΟΚΩΣΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΡΟΚΩΣΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ Ειδ/νος ιατρός Ορθ/κής Κλινικής Γ.Ν.Θ.«’Αγιος Παύλος» Διακλινικά μαθήματα 2012 Επιβλέπων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΚΩΣΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΓΕΡΟΚΩΣΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΡΟΚΩΣΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ Ειδ/νος ιατρός Ορθ/κής Κλινικής Γ.Ν.Θ.«’Αγιος Παύλος» Διακλινικά μαθήματα 2012 Επιβλέπων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΚΩΣΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΓΕΡΟΚΩΣΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΡΟΚΩΣΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ Ειδ/νος ιατρός Ορθ/κής Κλινικής Γ.Ν.Θ.«’Αγιος Παύλος» Διακλινικά μαθήματα 2012 Επιβλέπων Διευθυντής : κος Τάκης Δημήτριος Επιβλέπων Διευθυντής : κος Ευσταθιος Καλύβας Επιβλέπων Διευθυντής : κος Ευσταθιος Καλύβας Συντονιστής Διευθυντης : Dr. Στ.Παπαστεργίου Συντονιστής Διευθυντης : Dr. Στ.Παπαστεργίου

2 ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 άνδρας, 21 ετών άνδρας, 21 ετών διακομίζεται στα ΤΕΠ με το ΕΚΑΒ διακομίζεται στα ΤΕΠ με το ΕΚΑΒ αναφερόμενο τροχαίο με δίκυκλο αναφερόμενο τροχαίο με δίκυκλο ασθενής αιμοδυναμικά σταθερός ασθενής αιμοδυναμικά σταθερός

3 ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ άλγος (ΔΕ) ισχίου άλγος (ΔΕ) ισχίου χωρίς εμφανή βράχυνση (ΔΕ) κατω σκελους χωρίς εμφανή βράχυνση (ΔΕ) κατω σκελους αδυναμία ενεργητικών κινήσεων (ΔΕ) ισχίου αδυναμία ενεργητικών κινήσεων (ΔΕ) ισχίου επώδυνος περιορισμός παθητικών κινήσεων επώδυνος περιορισμός παθητικών κινήσεων άλγος κατά τη πίεση των λαγονίων άλγος κατά τη πίεση των λαγονίων ραχιαία αρτηρία του ποδός : ψηλαφητή ραχιαία αρτηρία του ποδός : ψηλαφητή ενεργητική κάμψη/έκταση δακτύλων (ΔΕ) ποδός : κ.φ. ενεργητική κάμψη/έκταση δακτύλων (ΔΕ) ποδός : κ.φ.

4 α/α ΕΛΕΓΧΟΣ

5 CT Λ-I

6 3D ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ

7 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ TILE Τύπος Α:σταθερές κακώσεις Τύπος Α:σταθερές κακώσεις Τύπος Β:μερικώς σταθερές κακώσεις Τύπος Β:μερικώς σταθερές κακώσεις Β1:τύπου ανοικτού βιβλίου(έξω στροφή) Β1:τύπου ανοικτού βιβλίου(έξω στροφή) Β2:πλάγια συμπίεση(έσω στροφή) Β2:πλάγια συμπίεση(έσω στροφή) Β2.2:αμφοτερόπλευρες (δίκην λαβής κάδου) Β2.2:αμφοτερόπλευρες (δίκην λαβής κάδου) Τύπος C:πλήρως ασταθείς κακώσεις Τύπος C:πλήρως ασταθείς κακώσεις

8 ?

9 άμεση σταθεροποίηση του # με τοποθέτηση άμεση σταθεροποίηση του # με τοποθέτηση ex-fix λεκάνης ex-fix λεκάνης

10 α/α Λ-Ι ασθενούς προ 5μήνου

11

12 CT Λ-I

13 ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ανευρυσματική κύστη ανευρυσματική κύστη μονήρης κύστη μονήρης κύστη γιγαντοκυτταρικός όγκος γιγαντοκυτταρικός όγκος Ινώδης δυσπλασία Ινώδης δυσπλασία στεοβλάστωμα στεοβλάστωμα oστεοσάρκωμα oστεοσάρκωμα

14 εισαγωγή στη Χ/κή κλινική εισαγωγή στη Χ/κή κλινική παραμονή του ασθενούς στη ΜΑΦ παραμονή του ασθενούς στη ΜΑΦ 24ώρες μετά : διακομιδή στην Ορθ/κή κλινική για περαιτέρω παρακολούθηση 24ώρες μετά : διακομιδή στην Ορθ/κή κλινική για περαιτέρω παρακολούθηση

15 προγραμματισμός τελικής αποκατάστασης προγραμματισμός τελικής αποκατάστασης ?

16 ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΕΣ α/α

17 ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ Πρόσθια προσπέλαση της ηβικής συμφύσεως(pfannestiel), ανάταξη του εξαρθρήματος ηβικής σύμφυσης και σταθεροποίηση με πλάκα 4 οπών με 4 κοχλίες Πρόσθια προσπέλαση της ηβικής συμφύσεως(pfannestiel), ανάταξη του εξαρθρήματος ηβικής σύμφυσης και σταθεροποίηση με πλάκα 4 οπών με 4 κοχλίες τομή επι της λαγόνιας ακρολοφίας (ΔΕ),λήψη ιστοτεμαχίων απο κυστική βλάβη και οστεοσύνθεση κατάγματος με πλάκα ανακατασκευής 6 οπών με 5 κοχλίες τομή επι της λαγόνιας ακρολοφίας (ΔΕ),λήψη ιστοτεμαχίων απο κυστική βλάβη και οστεοσύνθεση κατάγματος με πλάκα ανακατασκευής 6 οπών με 5 κοχλίες Παρουσία ιστοπαθολόγου στο χειρουργείο Παρουσία ιστοπαθολόγου στο χειρουργείο παραμονή της εξωτερικής οστεοσύνθεσης παραμονή της εξωτερικής οστεοσύνθεσης

18 ΜΤΧ α/α

19 ΕΚΘΕΣΗ ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

20 ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΙΚΗ ΚΥΣΤΗ ΟΣΤΩΝ συχνότερη σε νεαρούς εφήβους στη μετάφυση των μακρών οστών συχνότερη σε νεαρούς εφήβους στη μετάφυση των μακρών οστών σπανιότερες εντοπίσεις : Σ.Σ. / πλατέα οστά σπανιότερες εντοπίσεις : Σ.Σ. / πλατέα οστά ενήλικες : μπορεί να θεωρηθεί γιγαντοκυτταρικός όγκος ενήλικες : μπορεί να θεωρηθεί γιγαντοκυτταρικός όγκος παρόμοια ιστολογική εικόνα με γιγαντοκυτταρικό όγκο παρόμοια ιστολογική εικόνα με γιγαντοκυτταρικό όγκο δεν έχει παρατηρηθεί κακοήθης εξαλλαγή δεν έχει παρατηρηθεί κακοήθης εξαλλαγή

21 ΜΕΛΕΤΗ 492 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

22 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΙΚΗΣ ΚΥΣΤΗΣ αυτόματη ίαση αυτόματη ίαση απόξεση και πλήρωση με οστικά μοσχέυματα απόξεση και πλήρωση με οστικά μοσχέυματα κρυοχειρουργική κρυοχειρουργική αρτηριακός εμβολισμός (Σ.Σ, λεκάνη) αρτηριακός εμβολισμός (Σ.Σ, λεκάνη) σε υποτροπή πλήρωση με μεθυλμεθακρυλικό τσιμέντο σε υποτροπή πλήρωση με μεθυλμεθακρυλικό τσιμέντο

23 ΑΦΑΙΡΕΣΗ ex-fix

24 ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ λήψη καλλ.τραύματος κατά την αφαίρεση της EX-FIX λήψη καλλ.τραύματος κατά την αφαίρεση της EX-FIX καλλ. τραύματος (+)acinetobacter baumannii καλλ. τραύματος (+)acinetobacter baumannii εναρξη αντιβιωτικής αγωγής εναρξη αντιβιωτικής αγωγής λήψη νέας καλλ. τραύματος λήψη νέας καλλ. τραύματος 1)enterococcus faecalis 1)enterococcus faecalis 2)staphylococcus hominis 2)staphylococcus hominis τοποθέτηση συστήματος VAC τοποθέτηση συστήματος VAC

25 ΕΞΙΤΗΡΙΟ-ΟΔΗΓΙΕΣ εξιτήριο ασθενούς (37 ημέρες) εξιτήριο ασθενούς (37 ημέρες) βάδιση με βακτηρίες μασχάλης βάδιση με βακτηρίες μασχάλης μερική φόρτιση (ΑΡ) σκέλους μερική φόρτιση (ΑΡ) σκέλους α/α έλεγχος μετά 1 μήνα α/α έλεγχος μετά 1 μήνα παρακολούθηση ανευρυσματικής κύστης παρακολούθηση ανευρυσματικής κύστης

26 2,5 ΜΗΝΕΣ ΜΤΧ

27 4 ΜΗΝΕΣ ΜΤΧ

28

29

30

31

32 ?

33

34 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ


Κατέβασμα ppt "ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΚΩΣΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΓΕΡΟΚΩΣΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΡΟΚΩΣΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ Ειδ/νος ιατρός Ορθ/κής Κλινικής Γ.Ν.Θ.«’Αγιος Παύλος» Διακλινικά μαθήματα 2012 Επιβλέπων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google