Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Περιφερειακή Πολιτική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δεκέμβριος 2004 EL Κανονισμοί 1 Πολιτική συνοχής (2007-2013) Πρόταση της Επιτροπής για νέους κανονισμούς 14 Ιουλίου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Περιφερειακή Πολιτική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δεκέμβριος 2004 EL Κανονισμοί 1 Πολιτική συνοχής (2007-2013) Πρόταση της Επιτροπής για νέους κανονισμούς 14 Ιουλίου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Περιφερειακή Πολιτική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δεκέμβριος 2004 EL Κανονισμοί 1 Πολιτική συνοχής (2007-2013) Πρόταση της Επιτροπής για νέους κανονισμούς 14 Ιουλίου 2004 http://europa.eu.int/comm/regional_policy

2 Περιφερειακή Πολιτική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δεκέμβριος 2004 EL Κανονισμοί 2 Γενικός Κανονισμός για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής  Κανονισμός ΕΤΠΑ  Κανονισμός ΕΚΤ  Κανονισμός Ταμείου Συνοχής Ένας κανονισμός της Επιτροπής Ενημέρωση, διαφήμιση, δημοσιονομικός έλεγχος και δημοσιονομικές διορθώσεις Ομοφωνία Συμβουλίου, σύμφωνη γνώμη Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ΕΤΠΑ, ΕΚΤ: συναπόφαση Ταμείο Συνοχής: διαβούλευση Προτεινόμενη νέα νομική διάρθρωση Νέο: ο Γενικός Κανονισμός ισχύει και για το Ταμείο Συνοχής· νέο Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης τώρα εκτός πολιτικής συνοχής· ένας κανονισμός της Επιτροπής αντί για πέντε με ειδικές πτυχές· κανόνες επιλεξιμότητας που είναι απλοποιημένοι και ενσωματωμένοι στο Γενικό Κανονισμό και τους κανονισμούς των Ταμείων.  Κανονισμός για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διασυνοριακής Συνεργασίας (ΕΥΔΣ)

3 Περιφερειακή Πολιτική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δεκέμβριος 2004 EL Κανονισμοί 3 Ιστορικό 2001 - 2003: ευρεία συζήτηση με τα κράτη μέλη, τις περιφέρειες και άλλους παράγοντες για τις μελλοντικές προτεραιότητες και τη διαχείριση, που διοργάνωσε η Επιτροπή Φεβρουάριος 2004: η Επιτροπή υιοθετεί την ανακοίνωση περί δημοσιονομικών προοπτικών για την περίοδο 2007-13 που χορηγεί 336 δισ. ευρώ στην πολιτική συνοχής και την 3η Έκθεση για τη συνοχή που θέτει το πλαίσιο για τη μεταρρύθμιση της πολιτικής Μάιος 2004: Τρίτο φόρουμ για τη συνοχή, στις Βρυξέλλες, με περισσότερους από 1.400 συμμετέχοντες να στηρίζουν ευρέως την προσέγγιση της Επιτροπής.

4 Περιφερειακή Πολιτική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δεκέμβριος 2004 EL Κανονισμοί 4 Ανάπτυξη: μέσα συνοχής που αυξάνουν τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στις περιφέρειες που είναι δικαιούχοι Σύγκλιση: τα ταμεία συμβάλλουν στην αύξηση του ΑΕΠ στις περιφέρειες που παρουσιάζουν υστέρηση Απασχόληση: δημιουργία θέσεων εργασίας και μεγιστοποίηση του δυναμικού ανθρωπίνων πόρων Αύξηση υλικού και ανθρωπίνου κεφαλαίου Καλύτερη περιφερειακή και τοπική διακυβέρνηση Δημοσιονομική σταθερότητα για 7 χρόνια Επίδραση της πολιτικής Συνοχής

5 Περιφερειακή Πολιτική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δεκέμβριος 2004 EL Κανονισμοί 5 Στόχος Ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής και μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων Μέσα Τρεις Στόχοι και τέσσερις κοινοτικές πρωτοβουλίες· 49,5% του πληθυσμού της ΕΕ25 ζει σε περιοχές που καλύπτονται από το Στόχο 1 ή το Στόχο 2 Δημοσιονομικοί πόροι περίπου 233 δισ. EUR, που αντιστοιχούν στο ένα τρίτο του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ ή στο 0,45% του ΑΕΠ της ΕΕ Πολιτική συνοχής κατά την περίοδο 2000-2006

6 Περιφερειακή Πολιτική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δεκέμβριος 2004 EL Κανονισμοί Στόχος «Σύγκλιση» 78,5% συμπεριλαμβανομένου ειδικού προγράμματος για τις (264 δισ. EUR) εξαιρετικά απομακρυσμένες περιφέρειες Προγράμματα και Μέσα ΕπιλεξιμότηταΠροτεραιότητεςΕπιδοτήσεις Στόχος «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» 3,94% (13,2 δισ. EUR) Στόχος «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» 17,2% (57,9 δισ. EUR) Πολιτική Συνοχής 2007-2013 3 Στόχοι Προϋπολογισμός: € 336,1 δις (0,41% του ΑΕΠ-ΕΕ) Άρθρ. 3-7 και 15-18 Γεν. Καν. και Δημοσιονομικών Προοπτικών Περιφερειακά και εθνικά προγράμματα ΕΤΠΑ ΕΚΤ Ταμείο Συνοχής Περιφέρειες με κατά κεφαλή ΑΕΠ <75% του μέσου όρου της ΕΕ25 Στατιστικό αποτέλεσμα: περιφέρειες με κατά κεφαλή ΑΕΠ <75% στην ΕΕ15 και >75% στην ΕΕ25 Κράτη μέλη με κατά κεφαλή ΑΕΕ<90% του μέσου όρου της ΕΕ25 καινοτομία περιβάλλον/ πρόληψη κινδύνων προσβασιμότητα υποδομές ανθρώπινοι πόροι διοικητική ικανότητα μεταφορές (TEN) αειφόρες μεταφορές περιβάλλον ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 67,34% = 177,8 δισ. EUR 8,38% = 22,14 δισ. EUR 23,86% = 62,99 δισ. EUR Περιφερειακά προγράμματα (ΕΤΠΑ) και εθνικά προγράμματα (ΕΚΤ) Τα κράτη μέλη προτείνουν κατάλογο περιφερειών (NUTS1 ή NUTS2) «Σταδιακή είσοδος» Περιφέρειες που καλύπτονται από το Στόχο 1 την περίοδο 2000-06 και δεν καλύπτονται από το Στόχο «Σύγκλιση» καινοτομία περιβάλλον/ πρόληψη κινδύνων προσβασιμότητα Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης 83,44% = 48,31 δισ. EUR 16,56% = 9,58 δισ. EUR Διασυνοριακά και διακρατικά προγράμματα και δίκτυα (ΕΤΠΑ) Παραμεθόριες περιφέρειες και ευρύτερες περιφέρειες διακρατικής συνεργασίας καινοτομία Περιβάλλον /πρόληψη κινδύνων προσβασιμότητα πολιτισμός, εκπαίδευση 35,61% διασυνοριακές 12,12% ΕΜΓΣ (Ευρωπαϊκό Μέσο Γειτνίασης και Σύμπραξης) 47,73% διακρατικές 4,54% δίκτυα

7 Περιφερειακή Πολιτική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δεκέμβριος 2004 EL Κανονισμοί 7 Σύγκλιση Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία Περιφέρειες με ΑΕΠ < 75% Περιφέρειες στατιστικού αποτελέσματος Ταμείο Συνοχής Ειδικό πρόγραμμα για τις εξαιρετικά απομακρυσμένες περιφέρειες: 1,1 Περιφέρειες εκτός σύγκλισης "Σταδιακή είσοδος" για περιφέρειες του Στόχου 1, κατά την περίοδο 2000-06 Διασυνοριακή συνεργασία: 4,7 Διακρατική συνεργασία: 6,3 Εξωτερικά σύνορα: 1,6 Δίκτυα: 0,6 Πολιτική Συνοχής 2007-2013 Ανά στόχο σε δισ. Euro (σύνολο: EUR 336,1 δισ.) Άρθρ. 15-18 Γεν. Καν. και Δημοσιονομικών Προοπτικών

8 Περιφερειακή Πολιτική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δεκέμβριος 2004 EL Κανονισμοί 8 Βασικές αρχές της μεταρρύθμισης Συγκέντρωση: πιο στρατηγική προσέγγιση που ενισχύει τις προτεραιότητες της Ένωσης. Γεωγραφική – περίπου 80% της χρηματοδότησης στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες· θεματική – εστιάζει στην ατζέντα της Λισσαβόνας και του Γκέτεμποργκ Απλοποίηση: μείωση του αριθμού των κανονισμών· λιγότεροι στόχοι – λιγότερα ταμεία· προγραμματισμός· πιο ευέλικτη δημοσιονομική διαχείριση· αναλογικότητα για τον έλεγχο, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση· επιλεξιμότητα των δαπανών Αποκέντρωση: ενίσχυση του ρόλου των περιφερειών και των τοπικών παραγόντων

9 Περιφερειακή Πολιτική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δεκέμβριος 2004 EL Κανονισμοί 9 Συγκέντρωση: πιο στρατηγική προσέγγιση Υιοθέτηση συνολικού στρατηγικού εγγράφου για την πολιτική συνοχής από το Συμβούλιο με γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν τη νέα περίοδο προγραμματισμού: προσδιορισμός σαφών προτεραιοτήτων για τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες Σαφής σχέση μεταξύ της πολιτικής συνοχής και της στρατηγικής της Λισσαβόνας και του Γκέτεμποργκ, μεγαλύτερη συνάφεια προς τους Γενικούς Προσανατολισμούς της Οικονομικής Πολιτικής και την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης Ετήσιος απολογισμός που υποβάλλεται από την Επιτροπή στα θεσμικά όργανα της ΕΕ για την αξιολόγηση της προόδου των κρατών μελών και εξέταση από το Συμβούλιο Άρθρ. 23-30 Γεν. Καν.

10 Περιφερειακή Πολιτική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δεκέμβριος 2004 EL Κανονισμοί "φυσιολογικά" πάνω από 75% λόγω ανάπτυξης άλλες περιφέρειες δείκτης ΕΕ 25 = 100 Πηγή: Eurostat Άρθρ. 5-6 Γεν. Καν. Μέσος όρος ΑΕΠ/κεφαλή 2000-2001-2002 Γεωγραφική συγκέντρωση Περιφέρειες κάτω από το κατώτατο όριο του 75% ή κοντά σ’αυτό κάτω από 75% στην ΕΕ25 στατιστικό αποτέλεσμα κάτω από 75% στην ΕΕ15 και πάνω στην ΕΕ25

11 Περιφερειακή Πολιτική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δεκέμβριος 2004 EL Κανονισμοί 11 Δημοσιονομικοί πόροι: μεγαλύτερη συγκέντρωση στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες Στόχος «Σύγκλιση»: 78,5% (264 δισ. EUR) της συνολικής κατανομής για κράτη μέλη και περιφέρειες σε επίπεδο NUTS2, κατανομή ανάλογα με τον επιλέξιμο πληθυσμό, την περιφερειακή και εθνική ευημερία, και την ανεργία Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση: 17,2% (57,9 δισ. EUR) της συνολικής κατανομής για περιφέρειες σε επίπεδο NUTS1 ή NUTS2, κατανομή ανάλογα με τον επιλέξιμο πληθυσμό, την περιφερειακή ευημερία, την ανεργία, τα ποσοστά απασχόλησης, το μορφωτικό επίπεδο των εργαζομένων και την πυκνότητα του πληθυσμού Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία: 3,94% (13,2 δισ. EUR) της συνολικής κατανομής για τα κράτη μέλη, με βάση τον επιλέξιμο πληθυσμό Άρθρ. 16-18 Γεν. Καν.

12 Περιφερειακή Πολιτική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δεκέμβριος 2004 EL Κανονισμοί 12 Απλοποίηση Γενικά: 3 στόχοι αντί για 7, 3 ταμεία αντί για 5, προγράμματα ενός ταμείου, κανένας προσδιορισμός χωρικών ζωνών εκτός του Στόχου «Σύγκλιση» Προγραμματισμός: 2 φάσεις αντί για 3 Προσθετικότητα: θα ελέγχεται μόνο για το Στόχο «Σύγκλιση» Δημοσιονομική διαχείριση σε επίπεδο άξονα προτεραιότητας, που επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία στις προσαρμογές προγραμμάτων Επιλεξιμότητα δαπανών που θα ορίζεται σύμφωνα με εθνικούς κανόνες (εκτός ορισμένων εξαιρέσεων) Σύστημα ελέγχου: αναλογικό σε περίπτωση κοινοτικής συγχρηματοδότησης μικρότερης του 33% και συνολικού κόστους 250 εκατ. EUR Άρθρ. 8-13 και 73 Γεν. Καν.

13 Περιφερειακή Πολιτική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δεκέμβριος 2004 EL Κανονισμοί 13 Αποκέντρωση Ενίσχυση ρόλου περιφερειών: κοινή διαχείριση σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό, αστικό και τοπικό επίπεδο Όλες οι περιφέρειες θα επωφελούνται της πολιτικής συνοχής Θέματα πόλεων: δυνατότητα εκχώρησης αρμοδιοτήτων σε αρχές των πόλεων Άρθρ. 12 και 58 1a Γεν. Καν.

14 Περιφερειακή Πολιτική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δεκέμβριος 2004 EL Κανονισμοί 14 Διατήρηση των βασικών αρχών πολιτικής (1) Συμπληρωματικότητα, συνάφεια και συμμόρφωση: οι παρεμβάσεις συμπληρώνουν τις εθνικές, περιφερειακές, τοπικές και κοινοτικές προτεραιότητες, είναι συναφείς προς το στρατηγικό πλαίσιο και συμμορφώνονται με τις διατάξεις της Συνθήκης Πολυετής προγραμματισμός που διασφαλίζει τη συνέχεια Εταιρική σχέση: αφορά τη στρατηγική και την επιχειρησιακή πτυχή της πολιτικής και προϋποθέτει τη συμμετοχή των περιφερειακών, αστικών, τοπικών και άλλων αρχών, των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών, των περιβαλλοντικών οργανώσεων και των οργανώσεων ίσων ευκαιριών Άρθρ. 8-10 Γεν. Καν.

15 Περιφερειακή Πολιτική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δεκέμβριος 2004 EL Κανονισμοί 15 Διατήρηση των βασικών αρχών πολιτικής(2) Επικουρικότητα και αναλογικότητα: οι παρεμβάσεις σέβονται το θεσμικό σύστημα των κρατών μελών και η διαχείριση είναι ανάλογη της κοινοτικής συμβολής στις περιοχές ελέγχου, αξιολόγησης και παρακολούθησης Κοινή διαχείριση: τα κράτη μέλη και η Επιτροπή μοιράζονται την ευθύνη του ελέγχου του προϋπολογισμού Προσθετικότητα: τα διαρθρωτικά ταμεία μπορεί να μην υποκαθιστούν τις εθνικές δημόσιες δαπάνες (ισχύει για τη «Σύγκλιση») Ίσες ευκαιρίες για άνδρες και γυναίκες: εφαρμόζονται σε όλες τις φάσεις διαχείρισης των κονδυλίων Art. 11 - 14 Gen.Reg.Άρθρ. 11-14 Γεν. Καν.

16 Περιφερειακή Πολιτική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δεκέμβριος 2004 EL Κανονισμοί 16 Δημοσιονομικοί πόροι: επιβράβευση της ποιότητας και μεγαλύτερη ευελιξία Αποθεματικό ποιότητας και επίδοσης: 3% των επιδοτήσεων για τους Στόχους «Σύγκλιση» και «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση»· το Συμβούλιο θα αποφασίσει το 2011 για την απόδοση, σύμφωνα με κριτήρια ποιότητας Εθνικό αποθεματικό απροσδόκητων γεγονότων: 1% του Στόχου «Σύγκλιση» και 3% του Στόχου «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» που θα διατίθεται για απροσδόκητες οικονομικές και κοινωνικές αναδιαρθρώσεις Art. 35 and 36 Gen.Reg. Άρθρ. 20, 48, 49 Γεν. Καν.

17 Περιφερειακή Πολιτική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δεκέμβριος 2004 EL Κανονισμοί 17 Κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για τη συνοχή προτείνονται από την Επιτροπή, υιοθετούνται από το Συμβούλιο με τη σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 1 «Εθνικό στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς» προτείνεται από τα κράτη μέλη κατ΄εφαρμογή της αρχής εταιρικής σχέσης. Αντικατοπτρίζει τους προσανατολισμούς της Ένωσης, προσδιορίζει μια εθνική στρατηγική και τον προγραμματισμό της, ενώ την τελική απόφαση λαμβάνει η Επιτροπή 2 Επιχειρησιακά προγράμματα ένα πρόγραμμα ανά ταμείο και κράτος μέλος ή περιφέρεια· περιγραφή των προτεραιοτήτων, της διαχείρισης και των πηγών χρηματοδότησης· προτείνεται από τα κράτη μέλη ή την περιφέρεια, ενώ την τελική απόφαση λαμβάνει η Επιτροπή 3 Διαχείριση προγράμματος και επιλογή έργων από τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες· αρχή της «από κοινού διαχείρισης» = διαβούλευση με την Επιτροπή 4 Στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές, προγραμματισμός και παρακολούθηση 5 Στρατηγική παρακολούθηση και ετήσια συζήτηση από το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, με βάση τον ετήσιο απολογισμό της Επιτροπής και των κρατών μελών Art. 16-21 and 28 Gen.Reg. Άρθρ. 23-29 Γεν. Καν.

18 Περιφερειακή Πολιτική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δεκέμβριος 2004 EL Κανονισμοί 18 Από κοινού διαχείριση και έλεγχος Art. 42 - 46 and 52 - 54 Gen.Reg. Γενικά: τα κράτη μέλη πρέπει να δημιουργήσουν αποτελεσματικά συστήματα διαχείρισης, πιστοποίησης και ελέγχου των δαπανών Επιχειρησιακά Προγράμματα: διαχειριστική αρχή για την υλοποίηση του προγράμματος, αρχή πιστοποίησης για την πιστοποίηση των δαπανών και ελεγκτική αρχή για τη διεξαγωγή ελέγχων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα Επιτροπή: διατηρεί την αρμοδιότητα για την υλοποίηση του γενικού προϋπολογισμού, με διεξαγωγή δικών της ελέγχων Αναλογικότητα: αν το κοινοτικό ποσοστό συγχρηματοδότησης είναι μικρότερο από 33% ή 250 εκατ. EUR, ορισμένες διατάξεις δεν ισχύουν Άρθρ. 12, 57-59, 69-73 Γεν. Καν.

19 Περιφερειακή Πολιτική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δεκέμβριος 2004 EL Κανονισμοί 19 Διαμόρφωση των ποσοστών συμμετοχής της Κοινότητας Modulation Τα ποσοστά συμμετοχής ποικίλουν ανάλογα με τα οικονομικά, κοινωνικά και τοπικά προβλήματα, και υπολογίζονται ως τμήμα των δημοσίων δαπανών: 85% για το Ταμείο Συνοχής· εξαιρετικά απομακρυσμένες περιφέρειες και απομακρυσμένα ελληνικά νησιά 75% για τα προγράμματα «Σύγκλισης» (εξαίρεση: 80% για κράτη μέλη του Ταμείου Συνοχής) 50% για τα προγράμματα «Περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης» 75% για τα προγράμματα «Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας» +10%για τη «διαπεριφερειακή συνεργασία» + 5% (ανώτατο όριο 60%) για προγράμματα «περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης» για τις περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα (νησιά, βουνά, πυκνοκατοικημένες περιοχές και περιφέρειες που αποτελούσαν εξωτερικά σύνορα ως την 30η Απριλίου 2004) Άρθρ. 51-52 Γεν. Καν.

20 Περιφερειακή Πολιτική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δεκέμβριος 2004 EL Κανονισμοί 20 Σύγκλιση και περιφερειακή ανταγωνιστικότητα (1) Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) χρηματοδοτεί στο πλαίσιο του Στόχου «Σύγκλιση»: Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη, καινοτομία και επιχειρηματικότητα, κοινωνία της πληροφορίας, περιβάλλον, πρόληψη κινδύνων, τουρισμός, δίκτυα μεταφορών /ΤΕΝ, δίκτυα διανομής ενέργειας και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εκπαίδευση και επενδύσεις στην υγεία, άμεσες ενισχύσεις στις ΜΜΕ του Στόχου «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση»: Καινοτομία και οικονομία της γνώσης (Ε&ΤΑ, μεταφορά τεχνολογίας, καινοτομία στις ΜΜΕ) Περιβάλλον και πρόληψη κινδύνων (NATURA 2000 αποκατάσταση μολυσμένων περιοχών, προώθηση της αποδοτικότητας της ενέργειας και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) Πρόσβαση – εκτός αστικών περιοχών – σε υπηρεσίες μεταφορών και τηλεπικοινωνιών γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος Άρθρ. 4-5 Καν. ΕΤΠΑ

21 Περιφερειακή Πολιτική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δεκέμβριος 2004 EL Κανονισμοί 21 των διασυνοριακών οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη των ΜΜΕ, τουρισμός και πολιτισμός, προστασία του περιβάλλοντος, καλύτερη πρόσβαση στις μεταφορές, δίκτυα και υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών και ενημέρωσης, συστήματα ύδρευσης και διανομής ενέργειας, κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές, κυρίως στον τομέα της υγείας και της εκπαίδευσης της διακρατικής συνεργασίας, ολοκληρωμένη εδαφική ανάπτυξη: διαχείριση υδάτων και ακτών, προσβασιμότητα, προηγμένες επικοινωνίες και τεχνολογίες της πληροφορίας, θαλάσσια ασφάλεια, πρόληψη κινδύνων, Ε&ΤΑ και δίκτυα τεχνολογικής ανάπτυξης, κ.ά. της δικτύωσης και της ανταλλαγής εμπειρίας μεταξύ των περιφερειακών και τοπικών αρχών: προγράμματα δικτύων συνεργασίας, μελέτες, συλλογή στοιχείων, παρατήρηση και ανάλυση των αναπτυξιακών τάσεων στην Ένωση (μελέτες, συλλογή στοιχείων, και ανάλυση των τάσεων κοινοτικής ανάπτυξης). Art. 5 ERDF Reg. Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) χρηματοδοτεί στο πλαίσιο Άρθρ. 6 Καν. ΕΤΠΑ

22 Περιφερειακή Πολιτική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δεκέμβριος 2004 EL Κανονισμοί 22 Εστίαση στην απασχόληση Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) χρηματοδοτεί στο πλαίσιο των: Στόχος «Σύγκλιση» και «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση»: Αύξηση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων· Βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και συμμετοχή στην αγορά εργασίας· Ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης των μειονεκτούντων ατόμων και καταπολέμηση των διακρίσεων· Κινητοποίηση για μεταρρυθμίσεις στον τομέα της απασχόλησης και της ένταξης (συμβάσεις, εταιρικές σχέσεις). Στόχος «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση»: Επέκταση και βελτίωση των επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο (εκπαίδευση, κατάρτιση, μεταπτυχιακές σπουδές), ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και άλλων οργανισμών (σπουδές, κατάρτιση για στελέχη διαρθρωτικών ταμείων). Art. 2 ESF Reg.Άρθρ. 3 Καν. ΕΚΤ

23 Περιφερειακή Πολιτική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δεκέμβριος 2004 EL Κανονισμοί 23 Εστίαση στις υποδομές μεταφορών και περιβάλλοντος: Ταμείο Συνοχής Πολυετής προγραμματισμός: το Ταμείο Συνοχής θα προγραμματίζεται πλέον μαζί με το ΕΤΠΑ στα Επιχειρησιακά Προγράμματα για τις υποδομές μεταφορών και περιβάλλοντος Συγχρηματοδοτούμενα έργα: Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών, έργα προτεραιότητας στον τομέα του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης, που προωθούν τις σιδηροδρομικές, θαλάσσιες, πολλαπλών μέσων συνδέσεις μέσων μεταφοράς καθώς και τις συνδέσεις των αειφόρων αστικών συγκοινωνιών, την αποδοτικότητα της ενέργειας και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Υπό όρους βοήθεια: η στήριξη εξαρτάται από τη διαχείριση του δημόσιου ελλείμματος του κράτους μέλους Art. 2 - 3 CF Reg. Άρθρ. 3 Γεν. Καν. και άρθρ. 5 Καν. Ταμείου Συνοχής

24 Περιφερειακή Πολιτική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δεκέμβριος 2004 EL Κανονισμοί 24 Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διασυνοριακής Συνεργασίας (ΕΥΔΣ) Ιστορικό: δυσκολίες διαχείρισης διασυνοριακών, διακρατικών και διαπεριφερειακών προγραμμάτων και έργων, λόγω διαφορετικών νομικών διαδικασιών και εθνικής νομοθεσίας Προσέγγιση: ένας θεσμός με νομική υπόσταση με βάση την υπογραφή εκούσιας «σύμβασης» μεταξύ των κρατών μελών και/ή των περιφερειών που υλοποιούν διασυνοριακά, διακρατικά και διαπεριφερειακά προγράμματα και έργα δυνάμει του άρθρ. 159 Επ. 3 ΣΕΚ Καμία δημοσιονομική ευθύνη των κοινοτικών ταμείων δεν μπορεί να μεταβιβαστεί στην ΕΥΔΣ Άρθρ. 1-3 Καν. ΕΥΔΣ

25 Περιφερειακή Πολιτική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δεκέμβριος 2004 EL Κανονισμοί 25 Επόμενα βήματα Τέλη 2005: απόφαση του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Αρχές 2006: το Συμβούλιο υιοθετεί τις κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για τη συνοχή 2006: εκπόνηση προγραμμάτων για την περίοδο 2007- 2013 1η Ιαν. 2007: έναρξη υλοποίησης


Κατέβασμα ppt "Περιφερειακή Πολιτική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δεκέμβριος 2004 EL Κανονισμοί 1 Πολιτική συνοχής (2007-2013) Πρόταση της Επιτροπής για νέους κανονισμούς 14 Ιουλίου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google