Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

European Commission Employment & Social Affairs Απασχόληση & Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Απασχόληση και Διεύρυνση εμπειρίες από διασυνοριακές περιοχές Δρ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "European Commission Employment & Social Affairs Απασχόληση & Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Απασχόληση και Διεύρυνση εμπειρίες από διασυνοριακές περιοχές Δρ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 European Commission Employment & Social Affairs Απασχόληση & Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Απασχόληση και Διεύρυνση εμπειρίες από διασυνοριακές περιοχές Δρ. Τάσος Μπιζόπουλος Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

2 European Commission Employment & Social Affairs Απασχόληση & Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κύριες ενότητες της παρέμβασης •επίδραση της διαφοράς εισοδημάτων, •ανταλλαγές σε προϊόντα και υπηρεσίες, •θέματα μετανάστευσης εργατικού δυναμικού •μετακινήσεις κεφαλαίου. •πολιτικές και πρακτικές αντιμετώπισης των θεμάτων •κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την απασχόληση.

3 European Commission Employment & Social Affairs Απασχόληση & Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες Γραμμές για την Απασχόληση 2003 - 06 Μια Ευρωπαϊκή στρατηγική για πλήρη απασχόληση και για καλύτερες θέσεις εργασίας για όλους”

4 European Commission Employment & Social Affairs Απασχόληση & Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Τα επιμέρους : •3 γενικοί αλληλένδετοι στόχοι •10 Ειδικές Κατευθυντήριες Γραμμές •Χρηστή Διακυβέρνηση και εταιρική σχέση Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες Γραμμές για την Απασχόληση 2003 - 06

5 European Commission Employment & Social Affairs Απασχόληση & Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Τρεις αλληλένδετοι στόχοι •Πλήρης απασχόληση •Βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας στην εργασία •Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και ενσωμάτωσης European Employment Strategy Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες Γραμμές 2003 - 06

6 European Commission Employment & Social Affairs Απασχόληση & Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 10 Specific Guidelines : 10 Ειδικές Κατευθυντήριες Γραμμές 1. Ενεργά και προληπτικά μέτρα για τους ανέργους και τους άεργους 2. Δημιουργία θέσεων εργασίας και επιχειρηματικό πνεύμα 3. Αντιμετώπιση των αλλαγών και προώθηση της προσαρμοστικότητας και της κινητικότητας στην αγορά εργασίας 4. Προώθηση της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού και της δια βίου μάθησης 5. Αύξηση προσφοράς εργατικού δυναμικού και παράταση του επαγγελματικού βίου Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες Γραμμές 2003 - 06

7 European Commission Employment & Social Affairs Απασχόληση & Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 10 Ειδικές Κατευθυντήριες Γραμμές 6. Ισότητα των φύλλων 7. Προώθηση της ένταξης και καταπολέμηση των διακρίσεων έναντι των ατόμων σε μειονεκτική θέση στην αγορά εργασίας 8. Να καταστεί η εργασία οικονομικά συμφέρουσα μέσω κινήτρων για την ενίσχυση της ελκυστικότητας της 9. Μετατροπή της αδήλωτης εργασίας σε κανονικής μορφής απασχόληση 10. Αντιμετώπιση των περιφερειακών ανισοτήτων στην απασχόληση Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες Γραμμές 2003 - 06

8 European Commission Employment & Social Affairs Απασχόληση & Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Ποσοτικοί Στόχοι Ποσοστό Απασχόλησης : Για το Σύνολο : 67% μέχρι το 2005, 70% μέχρι το 2010 Για τις Γυναίκες : 57% μέχρι το 2005, 60% μέχρι το2010 Για τους ηλικιωμένους εργάτες : 50% μέχρι το 2010 Πρόληψη της μακροχρόνιας ανεργίας (ΚΓ 1) : νέο ξεκίνημα πριν 6/12 μήνες ανεργίας Ενεργοποίηση των μακρόχρονα άνεργων (ΚΓ1) : 25% των μακρόχρονα άνεργων μέχρι 2010 Εργατικά Ατυχήματα Και επαγγελματική ασθένεια (ΚΓ 3) : σημαντική μείωση Χηρεύουσες Θέσεις εργασίας (ΚΓ 3) : γνωστοποίησή τους σε ολόκληρη την EΕ μέχρι 2005 Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες Γραμμές 2003 - 06

9 European Commission Employment & Social Affairs Απασχόληση & Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Εκπαιδευτική επίδοση (ΚΓ 4): το 85% των ατόμων ηλικίας 22 ετών να τελειώνουν το λύκειο Ποσοστό συμμετοχής ενήλικων (ΚΓ 4) : 12. 5% του ενήλικου πληθυσμού Ηλικία εξόδου από την αγορά εργασίας (ΚΓ 5): επιμήκυνση κατά 5 χρόνια μέχρι το 2010 Μισθολογική διαφορά λόγω φύλλου (ΚΓ 6) : σημαντική μείωση Υπηρεσία παιδικής φροντίδας (ΚΓ6) : 33% κάλυψη υπηρεσιών παιδικής φροντίδας από 0-3 ετών; 90% κάλυψη υπηρεσιών παιδικής φροντίδας για παιδιά 3 ετών Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες Γραμμές 2003 - 06

10 European Commission Employment & Social Affairs Απασχόληση & Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Ποσοστό πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου (ΚΓ 7) : όχι πάνω από το 10% οι εγκαταλείποντες πρόωρα το σχολείο μαθητές Ψαλίδα ανεργίας ατόμων σε μειονεκτική θέση (ΚΓ 7) : σημαντική μείωση σε κάθε κράτος μέλος Ψαλίδα σε ποσοστά ανεργίας μεταξύ κοινοτικών / μη κοινοτικών υπηκόων (ΚΓ 7) : σημαντική μείωση σε κάθε κράτος μέλος Υψηλοί οριακοί φορολογικοί συντελεστές (ΚΓ 8) σημαντική ελάφρυνση Φορολογική επιβάρυνση των χαμηλόμισθων (ΚΓ 8) σημαντική ελάφρυνση Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες Γραμμές 2003 - 06

11 European Commission Employment & Social Affairs Απασχόληση & Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Governance Χρηστή διακυβέρνηση και εταιρική σχέση •Αποτελεσματική εφαρμογή σε εθνικό, περιφερειακό, και τοπικό επίπεδο •Κινητοποίηση όλων των σχετικών φορέων •Μεγάλη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων •Αποτελεσματική και αποδοτική παράδοση των λειτουργικών υπηρεσιών •Επιμερισμός των οικονομικών πόρων Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες Γραμμές 2003 - 06


Κατέβασμα ppt "European Commission Employment & Social Affairs Απασχόληση & Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Απασχόληση και Διεύρυνση εμπειρίες από διασυνοριακές περιοχές Δρ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google