Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» 2007-2013 Πρόταση Αναθεώρησης 2012 Σωκράτης Μέλης Καθοδηγητική Επιτροπή Αξιολόγησης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» 2007-2013 Πρόταση Αναθεώρησης 2012 Σωκράτης Μέλης Καθοδηγητική Επιτροπή Αξιολόγησης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» 2007-2013 Πρόταση Αναθεώρησης 2012 Σωκράτης Μέλης Καθοδηγητική Επιτροπή Αξιολόγησης Γραφείο Προγραμματισμού 13 Νοεμβρίου, 2012

2 Πρόταση Αναθεώρησης Επιχειρησιακού Προγράμματος …1/5 Νομικό Πλαίσιο Αναθεώρησης: Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 33 (1) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, η ΔΑ, σε συνεργασία με τον ΕΦ προχώρησε στην ετοιμασία Πρότασης Αναθεώρησης του ΕΠ με βάση τα συμπεράσματα / αποτελέσματα της ενδιάμεσης μελέτης αξιολόγησης που εκπονήθηκε σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 48 (3) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. Η πρόταση αναθεώρησης βασίζεται τόσο στα αποτελέσματα της μελέτης αξιολόγησης όσο και στην πρόοδο υλοποίησης του Προγράμματος

3 Πρόταση Αναθεώρησης Επιχειρησιακού Προγράμματος …2/5 Πρόταση Αναθεώρησης: 1. Επικαιροποίηση της υφιστάμενης κατάστασης: -Κοινωνικοοικονομική ανάλυση -Νέες Πολιτικές / Στρατηγικές της Ένωσης -Επικαιροποίηση των υλοποιούμενων δράσεων 2. Επαναπροσδιορισμός του στρατηγικού στόχου του Προγράμματος: «Ανακοπή της μείωσης της απασχόλησης, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και εμπέδωση συνθηκών κοινωνικής συνοχής και ίσων ευκαιριών» 3. Εξορθολογισμός των δεικτών του Προγράμματος: -Αναθεώρηση δεικτών στρατηγικής -Διόρθωση δεικτών εκροών και αποτελέσματος των Αξόνων Προτεραιότητας

4 Πρόταση Αναθεώρησης Επιχειρησιακού Προγράμματος …3/5 Πρόταση Αναθεώρησης: 4. Μεταφορά Προϋπολογισμού μεταξύ Αξόνων Προτεραιότητας ως εξής: Μείωση του Προϋπολογισμού του ΑΠ 1 κατά € 13,5εκ.: € 95.815.326  € 82.273.636 - συνολική δημόσια δαπάνη (ποσοστό συγχρηματοδότησης Άξονα παραμένει 85%) Αύξηση του Προϋπολογισμού του ΑΠ 2 κατά € 11,5εκ.: € 49.898.813  € 61.449.349 - συνολική δημόσια δαπάνη (ποσοστό συγχρηματοδότησης Άξονα αυξάνεται από 70% σε 73,3%) Αύξηση του Προϋπολογισμού του ΑΠ 3 κατά € 2εκ.: € 3.997.306  € 5.998.458 - συνολική δημόσια δαπάνη (ποσοστό συγχρηματοδότησης Άξονα μειώνεται από 85% σε 80%) Σημ.: Το συνολικό ποσοστό συγχρηματοδότησης του Προγράμματος παραμένει στο 80%

5 Πρόταση Αναθεώρησης Επιχειρησιακού Προγράμματος …4/5 Νέο Χρηματοδοτικό Πλαίσιο Άξονες Προτεραιότητας Συνολική Δημόσια Δαπάνη (€) Εθνική Συμμετοχή (€) Κοινοτική Συμμετοχή (€) Ποσοστό Συγχρηματοδότησης (%) ΑΠ 1 95.815.324 (-13.541.688) 82.273.636 14.372.299 12.341.045 81.443.025 69.932.591 85% ΑΠ 2 49.898.813 (+11.550.536) 61.449.349 14.970.394 16.403.552 34.928.419 45.045.797 70% 73,3% ΑΠ 3 3.997.306 (+1.991.152) 5.988.458 599.596 1.197.692 3.997.710 4.790.766 85% 80% Σύνολο149.711.44329.942.289119.769.15480%

6 Πρόταση Αναθεώρησης Επιχειρησιακού Προγράμματος …5/5 Επόμενα Βήματα : – Αποστάληκε στη ΓΔ Απασχόλησης για ανεπίσημα σχόλια - Νοέμβριος 2012 – Αποστολή στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης για έγκριση - Νοέμβριος 2012 – Επίσημη υποβολή αιτήματος αναθεώρησης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δεκέμβριος 2012 – Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 33 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 η Επιτροπή εκδίδει σχετική απόφαση για την έγκριση της τροποποίησης του Επιχειρησιακού το συντομότερο δυνατό μετά την επίσημη υποβολή της πρότασης από το κράτος μέλος και όχι αργότερα από την πάροδο τριών (3) μηνών - Μάρτιος 2013

7 ευχαριστώ για την προσοχή σας! Σωκράτης Μέλης smelis@planning.gov.cy Καθοδηγητική Επιτροπή Αξιολόγησης Γραφείο Προγραμματισμού 13 Νοεμβρίου, 2012


Κατέβασμα ppt "Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» 2007-2013 Πρόταση Αναθεώρησης 2012 Σωκράτης Μέλης Καθοδηγητική Επιτροπή Αξιολόγησης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google