Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΒΟΛΟΣ 21/03/2007 1 Νέα νομοθεσία χημικών Reach – πρώτη φάση εφαρμογής Δημήτρης Τσίχλης Δ/νση Περιβάλλοντος Γ.Χ.Κ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΒΟΛΟΣ 21/03/2007 1 Νέα νομοθεσία χημικών Reach – πρώτη φάση εφαρμογής Δημήτρης Τσίχλης Δ/νση Περιβάλλοντος Γ.Χ.Κ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΒΟΛΟΣ 21/03/2007 1 Νέα νομοθεσία χημικών Reach – πρώτη φάση εφαρμογής Δημήτρης Τσίχλης Δ/νση Περιβάλλοντος Γ.Χ.Κ.

2 ΒΟΛΟΣ 21/03/2007 2 Νομοθετικό πλαίσιο Καν. 1907/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Καν. 1907/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Οδηγία 2006/121/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Οδηγία 2006/121/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Αρμόδια Εθνική Αρχή Αρμόδια Εθνική Αρχή Γενικό Χημείο του Κράτους – Δ/νση Περιβάλλοντος

3 ΒΟΛΟΣ 21/03/2007 3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝ. REACH Ιούνιος 2007 (01.06.07) : Έναρξη ισχύος του κανονισμού (άρθρο 141 παρ. 1) και διατάξεων για ΔΔΑ παρασκευασμάτων Ιούνιος 2007 (01.06.07) : Έναρξη ισχύος του κανονισμού (άρθρο 141 παρ. 1) και διατάξεων για ΔΔΑ παρασκευασμάτων Ιούνιος 2008 (01.06.08) : Λειτουργεί ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων - έναρξη καταχώρησης μη σταδιακά εισαγόμενων ουσιών Ιούνιος 2008 (01.06.08) : Λειτουργεί ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων - έναρξη καταχώρησης μη σταδιακά εισαγόμενων ουσιών Ιούνιος 2008 έως Νοέμβριος 2008 (01.06-30.11.08) : Προκαταχώρηση των σταδιακά εισαγόμενων ουσιών (άρθρο 28 παρ.2) Ιούνιος 2008 έως Νοέμβριος 2008 (01.06-30.11.08) : Προκαταχώρηση των σταδιακά εισαγόμενων ουσιών (άρθρο 28 παρ.2) Ιανουάριος 2009 (01.01.2009) το αργότερο : Δημοσίευση από τον Οργανισμό στην ιστοσελίδα του καταλόγου των ουσιών που πρόκειται να καταχωρηθούν Ιανουάριος 2009 (01.01.2009) το αργότερο : Δημοσίευση από τον Οργανισμό στην ιστοσελίδα του καταλόγου των ουσιών που πρόκειται να καταχωρηθούν

4 ΒΟΛΟΣ 21/03/2007 4 Υποχρεώσεις επιχειρήσεων Μεταφορά του βάρους απόδειξης από τις Αρχές στη βιομηχανία Μεταφορά του βάρους απόδειξης από τις Αρχές στη βιομηχανία Καταχώρηση ουσιών που παράγονται ή εισάγονται σε ποσότητες >= 1τόννου/έτος ανά παραγωγό / εισαγωγέα Καταχώρηση ουσιών που παράγονται ή εισάγονται σε ποσότητες >= 1τόννου/έτος ανά παραγωγό / εισαγωγέα Καταχώρηση/κοινοποίηση ουσιών σε αντικείμενα Καταχώρηση/κοινοποίηση ουσιών σε αντικείμενα Ταξινόμηση και επισήμανση Ταξινόμηση και επισήμανση Επικοινωνία μεταξύ όλων των συμμετεχόντων στην αλυσίδα εφοδιασμού Επικοινωνία μεταξύ όλων των συμμετεχόντων στην αλυσίδα εφοδιασμού

5 ΒΟΛΟΣ 21/03/2007 5 Υποστήριξη επιχειρήσεων Η πλειονότητα των Ελληνικών επιχειρήσεων είναι Μικρού έως Μεσαίου μεγέθους Δεν διαθέτουν επαρκή τεχνογνωσία για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του Κανονισμού Το κόστος προσαρμογής στις απαιτήσεις της νέας νομοθεσίας μεγάλο Τα κράτη μέλη πρέπει να συγκροτήσουν γραφεία υποστήριξης για να παρέχουν συμβουλές σε παραγωγούς, εισαγωγείς, μεταγενέστερους χρήστες και σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο, ιδίως όσον αφορά την καταχώρηση ουσιών Τα κράτη μέλη πρέπει να συγκροτήσουν γραφεία υποστήριξης για να παρέχουν συμβουλές σε παραγωγούς, εισαγωγείς, μεταγενέστερους χρήστες και σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο, ιδίως όσον αφορά την καταχώρηση ουσιών

6 ΒΟΛΟΣ 21/03/2007 6 Γραφείο υποστήριξης Γ.Χ.Κ. (Ι) Παροχή συμβουλών κυρίως όσον αφορά στην καταχώρηση ουσιών Παροχή συμβουλών κυρίως όσον αφορά στην καταχώρηση ουσιών Παροχή πληροφοριών ως προς το ΤΙ πρέπει να γίνει και όχι ως προς το ΠΩΣ Παροχή πληροφοριών ως προς το ΤΙ πρέπει να γίνει και όχι ως προς το ΠΩΣ Δημιουργία κατά το δυνατόν εξειδικευμένων πακέτων ανά κλάδο σε συνεργασία με τις αντίστοιχες κλαδικές ενώσεις Δημιουργία κατά το δυνατόν εξειδικευμένων πακέτων ανά κλάδο σε συνεργασία με τις αντίστοιχες κλαδικές ενώσεις Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε συνεργασία με τις αντίστοιχες κλαδικές ενώσεις Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε συνεργασία με τις αντίστοιχες κλαδικές ενώσεις

7 ΒΟΛΟΣ 21/03/2007 7 Γραφείο υποστήριξης Γ.Χ.Κ. (ΙΙ) Έκδοση ενημερωτικού υλικού Έκδοση ενημερωτικού υλικού Δημιουργία καταλόγου συχνά τιθέμενων ερωτήσεων Δημιουργία καταλόγου συχνά τιθέμενων ερωτήσεων Συνεργασία με το γραφείο υποστήριξης του Οργανισμού Χημικών και τα γραφεία άλλων κρατών μελών Συνεργασία με το γραφείο υποστήριξης του Οργανισμού Χημικών και τα γραφεία άλλων κρατών μελών Δημιουργία site λειτουργικού και διαρκώς εμπλουτιζόμενου Δημιουργία site λειτουργικού και διαρκώς εμπλουτιζόμενου

8 ΒΟΛΟΣ 21/03/2007 8

9 9

10 10 Ρόλος γραφείων υποστήριξης Συμβουλευτικός ΟΧΙ νομικά δεσμευτικός ΜΟΝΟΝ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΔΙΔΕΙ ΝΟΜΙΚΑ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

11 ΒΟΛΟΣ 21/03/2007 11 Έλεγχοι - Επιθεωρήσεις Ενημέρωση επιθεωρητών χημικών προϊόντων σχετικά με τις τάσεις και τις διατάξεις της νέας νομοθεσίας κατά τις ετήσιες συσκέψεις του δικτύου των επιθεωρητών Ενημέρωση επιθεωρητών χημικών προϊόντων σχετικά με τις τάσεις και τις διατάξεις της νέας νομοθεσίας κατά τις ετήσιες συσκέψεις του δικτύου των επιθεωρητών Εκπαίδευση επιθεωρητών στην εφαρμογή της νέας νομοθεσίας (2008, δυο εκπαιδευτικές σειρές) Εκπαίδευση επιθεωρητών στην εφαρμογή της νέας νομοθεσίας (2008, δυο εκπαιδευτικές σειρές) Ενημέρωση των επιχειρήσεων για τις διατάξεις της νέας νομοθεσίας από τους επιθεωρητές (προκαταχώρηση/καταχώρηση/Δ.Δ.Α) Ενημέρωση των επιχειρήσεων για τις διατάξεις της νέας νομοθεσίας από τους επιθεωρητές (προκαταχώρηση/καταχώρηση/Δ.Δ.Α) Άντληση στοιχείων από το Ε.Μ.Χ.Π. και προσπάθεια ενημέρωσης εισαγωγέων/παραγωγών. Θα αφορά σε αυτή τη φάση προκαταχώρηση και καταχώρηση. Άντληση στοιχείων από το Ε.Μ.Χ.Π. και προσπάθεια ενημέρωσης εισαγωγέων/παραγωγών. Θα αφορά σε αυτή τη φάση προκαταχώρηση και καταχώρηση.

12 ΒΟΛΟΣ 21/03/2007 12 Οφέλη από τη νέα νομοθεσία (Ι) Παραγωγή και διάθεση στην αγορά ασφαλέστερων προϊόντων Παραγωγή και διάθεση στην αγορά ασφαλέστερων προϊόντων Αύξηση προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος Αύξηση προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος Πρόσβαση του κοινού στην πληροφόρηση και συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων Πρόσβαση του κοινού στην πληροφόρηση και συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων Αυξημένη διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων Αυξημένη διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων (ΔΔΑ+Εκθεση Χημικής Ασφάλειας) Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων (ΔΔΑ+Εκθεση Χημικής Ασφάλειας) Περιορισμός δοκιμών σε πειραματόζωα Περιορισμός δοκιμών σε πειραματόζωα

13 ΒΟΛΟΣ 21/03/2007 13 Οφέλη από την νέα νομοθεσία (ΙΙ) Διατήρηση και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και νεωτερικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας Διατήρηση και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και νεωτερικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας Διασφάλιση ενιαίας εσωτερικής αγοράς σε κοινοτικό επίπεδο Διασφάλιση ενιαίας εσωτερικής αγοράς σε κοινοτικό επίπεδο Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για το επιστημονικό δυναμικό Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για το επιστημονικό δυναμικό


Κατέβασμα ppt "ΒΟΛΟΣ 21/03/2007 1 Νέα νομοθεσία χημικών Reach – πρώτη φάση εφαρμογής Δημήτρης Τσίχλης Δ/νση Περιβάλλοντος Γ.Χ.Κ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google