Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Α.Π.Θ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Α.Π.Θ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Α.Π.Θ.

2 Λίγα λόγια για το Γ.Δ. ç Το Γραφείο Διασύνδεσης του Α.Π.Θ. είναι μια υπηρεσία η οποία απευθύνεται στους φοιτητές και απόφοιτους του Ιδρύματος ç Ιδρύθηκε στα τέλη του 1996 και ύστερα από μια περίοδο προετοιμασίας και οργάνωσης άρχισε να λειτουργεί στο τέλος του 1997

3 Η διευκόλυνση της ομαλής μετάβασης των φοιτητών και αποφοίτων του Πανεπιστημίου μας από τις σπουδές στην αγορά εργασίας, Τρόπος: συλλογή πληροφοριακού υλικού, ενημέρωση, ανάπτυξη δεσμών με παραγωγικούς φορείς και διαδικασίες συμβουλευτικής υποστήριξης. Σκοπός του Γ.Δ.

4 Αντικείμενο του Γ.Δ. ç Το Γραφείο Διασύνδεσης λειτουργεί ως ένα κέντρο πληροφόρησης και συμβουλευτικής υποστήριξης ç Οι υπηρεσίες που παρέχει αφορούν στους παρακάτω δύο τομείς: l Σπουδές l Εργασία

5 Οι υπηρεσίες του Γ.Δ. ç Μεταπτυχιακά προγράμματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό (χωρισμός έντυπου υλικού στα ΠΓΔ) ç Υποτροφίες, κληροδοτήματα και άλλες μορφές οικονομικής στήριξης των σπουδών ç Προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών ç Προγράμματα κατάρτισης, σεμινάρια και συνέδρια Πληροφόρηση για τις σπουδές:

6 Οι υπηρεσίες του Γ.Δ. ç Ατομική συμβουλευτική ç Ομαδικά εργαστήρια συμβουλευτικής: l Ενίσχυση αυτογνωσίας & λήψη απόφασης l Στρατηγικές αναζήτησης εργασίας l Βιογραφικό σημείωμα & συνοδευτική επιστολή l Συνέντευξη επιλογής προσωπικού l Η αγορά εργασίας σήμερα l Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό l Δεξιότητες μελέτης & προετοιμασία για εξετάσεις Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης:

7 Τα εργαλεία ç Έντυπα ç Οργανωμένη βιβλιοθήκη ç Ηλεκτρονικά μέσα ç Σεμινάρια/εργαστήρια ç Εκδηλώσεις ç Δίκτυα συνεργατών ç Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι και Εκπρόσωποι Τμημάτων ç Έρευνες

8 Έντυπα ç Έντυπα συμβουλευτικής (βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή, συστατική επιστολή, συνέντευξη επιλογής, αναζήτηση εργασίας, κλπ) ç Ειδικοί οδηγοί πληροφόρησης (οδηγός Π.Μ.Σ. του Α.Π.Θ., οδηγός υποτροφιών/κληροδοτημάτων, αναμονές ιατρικών ειδικοτήτων, κλπ) ç Έντυπα πληροφόρησης (οδηγός επαγγελμάτων, άδεια άσκησης επαγγέλματος, έναρξη επαγγέλματος, στρατιωτική θητεία, κλπ)

9 Το Γ.Δ. στο Διαδίκτυο:

10 Δικτύωση με την αγορά εργασίας ç Δίκτυο «συν-εργασία» ç Στοιχεία εργοδοτικών φορέων (προφίλ επιχειρήσεων) ç Στοιχεία επαγγελματικών ενώσεων, συλλόγων και επιμελητηρίων ç Σεμινάρια απασχόλησης ç Ημέρες καριέρας/σταδιοδρομίας

11 Έρευνες ç Αξιολόγηση του προπτυχιακού ή/και μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών ç Χαρτογράφηση της επαγγελματικής κατάστασης των πτυχιούχων του Α.Π.Θ. ç Διερεύνηση των απαιτήσεων της αγοράς εργασίας σε ειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό Έρευνες σε συνεργασία με τα Τμήματα: Έρευνες αποφοίτων: ç Μελέτη απορρόφησης των αποφοίτων του Ιδρύματός μας ανά διετία

12 Το Γ.Δ. σε αριθμούς ç 4 γραφεία και 10 πιν. ανακ. στην Πανεπιστημιούπολη ç 9 εκπαιδευμένα και εξειδικευμένα στελέχη ç 700 επισκέψεις χρηστών μηνιαίως ç ~ επισκέψεις στην ιστοσελίδα κατά μ.ο. μηνιαία ç ~ απόφοιτοι - μέλη του Γ.Δ. ç 483 μεταπτυχιακά προγράμματα & διδακτορικά ç υποτροφίες ç 30 ομαδικά εργαστήρια συμβουλευτικής/έτος ç εργοδοτικοί φορείς & συνεργαζόμενες επιχειρήσεις

13 Επικοινωνία Κεντρικό ΓΔ (Κτίριο Διοίκησης): Περιφερειακό ΓΔ Ι (Ιατρική): Περιφερειακό ΓΔ ΙΙ (Ν.Ο.Ε.): Περιφερειακό ΓΔ ΙΙΙ (Φ. Λέσχη): , 31, 33 URL:

14 Ώρες λειτουργίας: 10: :00 στα Περιφερειακά Γραφεία

15 Χώροι του ΓΔ στην Πανεπιστημιούπολη

16

17

18


Κατέβασμα ppt "ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Α.Π.Θ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google