Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

2ο Λύκειο Αγίας Βαρβάρας Γωνιακή επιτάχυνση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "2ο Λύκειο Αγίας Βαρβάρας Γωνιακή επιτάχυνση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 2ο Λύκειο Αγίας Βαρβάρας Γωνιακή επιτάχυνση

2 Α Β Θεωρήσατε ένα κινητό που εκτελεί κυκλική κίνηση Έστω ότι σε απειροστό χρόνο dt η γωνιακή του ταχύτητα μεταβάλλεται κατά Ορίζεται ως γωνιακή επιτάχυνση ο ρυθμός μεταβολής της γωνιακής ταχύτητας .Δηλαδή :

3 Μονάδα είναι το :

4 Α Β Αν το μέτρο του ω αυξάνει τότε το α έχει ίδια φορά με το αρχικό ω . Α Β Αν το μέτρο του ω μειώνεται τότε το α έχει αντίθετη φορά από το αρχικό ω .

5 Όταν αλλάζει το επίπεδο περιστροφής έχω γωνιακή επιτάχυνση ακόμα και αν το μέτρο του ω μένει σταθερό.

6 Σχέση γωνιακής επιτάχυνσης -επιτρόχιας επιτάχυνσης
Ένα κινητό που εκτελεί κυκλική κίνηση έχει κεντρομόλο και επιτρόχια επιτάχυνση. Η επιτρόχια επιτάχυνση προκαλεί μεταβολή του μέτρου της ταχύτητας.

7 Αν η επιτρόχια επιτάχυνση είναι ομόρροπη της ταχύτητας , τότε το μέτρο της ταχύτητας αυξάνεται.
Αν η επιτρόχια επιτάχυνση είναι αντίρροπη της ταχύτητας , τότε το μέτρο της ταχύτητας μειώνεται.

8 Η επιτρόχια επιτάχυνση έχει μέτρο :
Όπου dυ η μεταβολή του μέτρου της ταχύτητας. Επομένως : Το R είναι σταθερό αν η κίνηση είναι κυκλική.

9 Μια κίνηση με σταθερή γωνιακή επιτάχυνση
Όταν η γωνιακή επιτάχυνση είναι σταθερή μπορούμε να εξισώσουμε την στιγμιαία με την μέση. Δηλαδή : Αν τώρα t = to , τότε :

10 Προσέξατε την αναλογία μεταξύ των τύπων :
και Η αναλογία αυτή θα μας εξυπηρετήσει πολύ στη συνέχεια.Από γνωστούς μας τύπους της μεταφορικής κίνησης θα βγάζουμε άλλους της στροφικής αν αντικαθιστούμε : Π.χ x = υ.t και φ = ω.t

11 Σαν παράδειγμα , μπορείτε να γράψετε τον τύπο που παρέχει την γωνιακή μετατόπιση σε μια κίνηση με σταθερή γωνιακή επιτάχυνση ; Στην κίνηση με σταθερή επιτάχυνση η μετατόπιση είναι : Με αντικατάσταση :

12 Το τελευταίο θα μπορούσε ν’ αποδειχτεί με τρόπο παρόμοιο με το πρώτο
Το τελευταίο θα μπορούσε ν’ αποδειχτεί με τρόπο παρόμοιο με το πρώτο. Δηλαδή από το εμβαδόν του ω-t διαγράμματος για την κίνηση με σταθερή γωνιακή επιτάχυνση. Δείτε το σαν άσκηση.


Κατέβασμα ppt "2ο Λύκειο Αγίας Βαρβάρας Γωνιακή επιτάχυνση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google