Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γωνιακή επιτάχυνση 2 ο Λύκειο Αγίας Βαρβάρας Α Β Θεωρήσατε ένα κινητό που εκτελεί κυκλική κίνηση Έστω ότι σε απειροστό χρόνο dt η γωνιακή του ταχύτητα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γωνιακή επιτάχυνση 2 ο Λύκειο Αγίας Βαρβάρας Α Β Θεωρήσατε ένα κινητό που εκτελεί κυκλική κίνηση Έστω ότι σε απειροστό χρόνο dt η γωνιακή του ταχύτητα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Γωνιακή επιτάχυνση 2 ο Λύκειο Αγίας Βαρβάρας

3 Α Β Θεωρήσατε ένα κινητό που εκτελεί κυκλική κίνηση Έστω ότι σε απειροστό χρόνο dt η γωνιακή του ταχύτητα μεταβάλλεται κατά Ορίζεται ως γωνιακή επιτάχυνση ο ρυθμός μεταβολής της γωνιακής ταχύτητας.Δηλαδή :

4 Μονάδα είναι το :

5 Α Β Αν το μέτρο του ω αυξάνει τότε το α έχει ίδια φορά με το αρχικό ω. Α Β Αν το μέτρο του ω μειώνεται τότε το α έχει αντίθετη φορά από το αρχικό ω.

6 Όταν αλλάζει το επίπεδο περιστροφής έχω γωνιακή επιτάχυνση ακόμα και αν το μέτρο του ω μένει σταθερό.

7 Σχέση γωνιακής επιτάχυνσης - επιτρόχιας επιτάχυνσης Ένα κινητό που εκτελεί κυκλική κίνηση έχει κεντρομόλο και επιτρόχια επιτάχυνση. Η επιτρόχια επιτάχυνση προκαλεί μεταβολή του μέτρου της ταχύτητας.

8 Αν η επιτρόχια επιτάχυνση είναι ομόρροπη της ταχύτητας, τότε το μέτρο της ταχύτητας αυξάνεται. Αν η επιτρόχια επιτάχυνση είναι αντίρροπη της ταχύτητας, τότε το μέτρο της ταχύτητας μειώνεται.

9 Η επιτρόχια επιτάχυνση έχει μέτρο : Όπου dυ η μεταβολή του μέτρου της ταχύτητας. Επομένως : Το R είναι σταθερό αν η κίνηση είναι κυκλική.

10 Μια κίνηση με σταθερή γωνιακή επιτάχυνση Όταν η γωνιακή επιτάχυνση είναι σταθερή μπορούμε να εξισώσουμε την στιγμιαία με την μέση. Δηλαδή : Αν τώρα t = t o, τότε :

11 Προσέξατε την αναλογία μεταξύ των τύπων : και Η αναλογία αυτή θα μας εξυπηρετήσει πολύ στη συνέχεια.Από γνωστούς μας τύπους της μεταφορικής κίνησης θα βγάζουμε άλλους της στροφικής αν αντικαθιστούμε : Π.χ x = υ.t και φ = ω.t

12 Σαν παράδειγμα, μπορείτε να γράψετε τον τύπο που παρέχει την γωνιακή μετατόπιση σε μια κίνηση με σταθερή γωνιακή επιτάχυνση ; Στην κίνηση με σταθερή επιτάχυνση η μετατόπιση είναι : Με αντικατάσταση :

13 Το τελευταίο θα μπορούσε ν’ αποδειχτεί με τρόπο παρόμοιο με το πρώτο. Δηλαδή από το εμβαδόν του ω-t διαγράμματος για την κίνηση με σταθερή γωνιακή επιτάχυνση. Δείτε το σαν άσκηση.


Κατέβασμα ppt "Γωνιακή επιτάχυνση 2 ο Λύκειο Αγίας Βαρβάρας Α Β Θεωρήσατε ένα κινητό που εκτελεί κυκλική κίνηση Έστω ότι σε απειροστό χρόνο dt η γωνιακή του ταχύτητα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google