Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΟμαλήΟμαλή κυκλική κίνησηκυκλική. ? Γιατί «κυκλική»; -Γιατί το κινητό κινείται σε περιφέρεια κύκλου επιστροφή.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΟμαλήΟμαλή κυκλική κίνησηκυκλική. ? Γιατί «κυκλική»; -Γιατί το κινητό κινείται σε περιφέρεια κύκλου επιστροφή."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΟμαλήΟμαλή κυκλική κίνησηκυκλική

2 ? Γιατί «κυκλική»; -Γιατί το κινητό κινείται σε περιφέρεια κύκλου επιστροφή

3 ? Γιατί «ομαλή»; -Γιατί στη διάρκεια της κίνησης η τιμή της (γραμμικής) ταχύτητας υ του κινητού παραμένει σταθερή. ? Τι συμβαίνει με την κατεύθυνση της ταχύτητας; ? Είναι η ταχύτητα σταθερό μέγεθος;

4 ? Άλλα παραδείγματα ομαλής κυκλικής κίνησης;

5 o Τι λέγεται περίοδος στην ομαλή κυκλική κίνηση (ο.κ.κ.);περίοδος o Τι λέγεται συχνότητα στην ο.κ.κ.;συχνότητα o Ποια η σχέση μεταξύ τους;σχέση Περίοδος-Συχνότητα

6 Περίοδος (Τ) Περίοδος (T) στην ο.κ.κ. λέγεται ο χρόνος που χρειάζεται το κινητό για να κάνει μια περιφορά χρόνος Μονάδα: 1s επιστροφή

7 Συχνότητα (f) Συχνότητα στην ο.κ.κ. λέγεται ο αριθμός των περιφορών που εκτελεί το κινητό στη μονάδα του χρόνου (1s) ή f= Μονάδα: 1 Hz ή 1 c/s επιστροφή επιστροφή

8 Σχέση περιόδου-συχνότητας Αν στη σχέση θέσουμε όπου Ν το 1 (1 περιφορά) ποια τιμή θα πρέπει να μπει στη θέση του χρόνου t; Άρα f=

9 Σχέση περιόδου-συχνότητας Αν στη σχέση θέσουμε όπου Ν το 1 (1 περιφορά) ποια τιμή θα πρέπει να μπει στη θέση του χρόνου t; Άρα f=

10 Γραμμική ταχύτητα (υ) s: μήκος τόξου που διανύεται σε χρόνο t Το διάνυσμα της γραμμικής ταχύτητας είναι εφαπτόμενο στην κυκλική τροχιά άρα κάθετο στην επιβατική ακτίνα

11 Σχέση γραμμικής ταχύτητας-περιόδου (ή συχνότητας) Αν στη σχέση θέσουμε όπου t την περίοδο Τ, ποιο ποσό πρέπει να πάρει τη θέση του s; Άρα: υ=

12 Σχέση γραμμικής ταχύτητας-περιόδου (ή συχνότητας) Αν στη σχέση θέσουμε όπου t την περίοδο Τ, ποιο ποσό πρέπει να πάρει τη θέση του s Άρα: υ= ήή

13 Σχέση γραμμικής ταχύτητας-περιόδου (ή συχνότητας) Αν στη σχέση θέσουμε όπου t την περίοδο Τ, ποιο ποσό πρέπει να πάρει τη θέση του s Άρα: υ= ή υ=2πRf

14 ? Ποιο από τα σώματα Α, Β κινείται γρηγορότερα; -Ποιο διαγράφει τόξα με γρηγορότερο ρυθμό; -Ποιο διαγράφει γωνίες με γρηγορότερο ρυθμό; B΄ Α΄ Ο s 2 s 1 Β Α

15 Γωνιακή ταχύτητα (ω) Η γωνιακή ταχύτητα (διανυσματικό μέγεθος) είναι ο ρυθμός με τον οποίο το κινητό (η επιβατική ακτίνα) διαγράφει γωνίες: (θ σε rad)rad Η διεύθυνσή της είναι κάθετη στην κυκλική τροχιά και η φορά της καθορίζεται από τον κανόνα του δεξιού χεριού Μονάδα: 1 rad/s

16 Ακτίνιο (rad) 1 rad είναι η επίκεντρη γωνία που βαίνει σε τόξο με μήκος ίσο με την ακτίνα R του κύκλου ? Σε πόσα rad αντιστοιχεί όλος ο κύκλος (360 o );360 o s=R 1rad R

17 Γωνίες εκφρασμένες σε ακτίνια (rad)

18 Σχέση γωνιακής ταχύτητας-περιόδου (ή συχνότητας) Αν στη σχέση θέσουμε όπου t την περίοδο Τ, ποια γωνία θα πάρει τη θέση του θ; Άρα ω=

19 Σχέση γωνιακής ταχύτητας-περιόδου (ή συχνότητας) Αν στη σχέση θέσουμε όπου t την περίοδο Τ, ποια γωνία θα πάρει τη θέση του θ; Άρα ω= ήή

20 Σχέση γωνιακής ταχύτητας-περιόδου (ή συχνότητας) Αν στη σχέση θέσουμε όπου t την περίοδο Τ, ποια γωνία θα πάρει τη θέση του θ; Άρα ω= ή ω=2πf

21 Σχέση μεταξύ γραμμικής (υ) και γωνιακής (ω) ταχύτητας Αν στη σχέση υ= αντικαταστήσουμε το με..., θα προκύψει η σχέση... υ=

22 Σχέση μεταξύ γραμμικής (υ) και γωνιακής (ω) ταχύτητας Αν στη σχέση υ= αντικαταστήσουμε το με ω, θα προκύψει η σχέση υ=

23 Σχέση μεταξύ γραμμικής (υ) και γωνιακής (ω) ταχύτητας Αν στη σχέση υ= αντικαταστήσουμε το με..., θα προκύψει η σχέση υ=ωR

24 Κεντρομόλος επιτάχυνση Επειδή, όπως αναφέρθηκε, η γραμμική ταχύτητα του κινητού στην ο.κ.κ. αλλάζει συνεχώς, το κινητό έχει …… υ υ

25 Κεντρομόλος επιτάχυνση Επειδή, όπως αναφέρθηκε, η γραμμική ταχύτητα του κινητού στην ο.κ.κ. αλλάζει συνεχώς, το κινητό έχει επιτάχυνση που χαρακτηρίζεται ως κεντρομόλος επιτάχυνση (α κ ) Η κατεύθυνση της α κ είναι προς το κέντρο της κυκλικής τροχιάς άρα είναι κάθετη σε αυτή της γραμμικής ταχύτητας υ α κ

26 Κεντρομόλος δύναμη Αφού ένα σώμα που κάνει ο.κ.κ. έχει επιτάχυνση (α κ ) θα πρέπει … πρέπει

27 Κεντρομόλος δύναμη Αφού ένα σώμα που κάνει ο.κ.κ. έχει επιτάχυνση (α κ ) θα πρέπει να του ασκείται δύναμη (με βάση τους νόμους του Νεύτωνα) που την ονομάζουμε κεντρομόλο δύναμη (F κ ) και έχει την ίδια κατεύθυνση με την α κ. Είναι δε F κ =m ∙ α κ άρα: F κ =F κ =

28 Κεντρομόλος δύναμη Αφού ένα σώμα που κάνει ο.κ.κ. έχει επιτάχυνση (α κ ) θα πρέπει να του ασκείται δύναμη (με βάση τους νόμους του Νεύτωνα) που την ονομάζουμε κεντρομόλο δύναμη (F κ ) και έχει την ίδια κατεύθυνση με την α κ. Είναι δε F κ =m ∙ α κ άρα: F κ =

29 Μελέτη σχέσης F κ - υ στην ο.κ.κ.

30 Χωρίς κεντρομόλο δύναμη δεν υπάρχει ο.κ.κ. Βρες την κεντρομόλο δύναμη κεντρομόλο δύναμη

31 ? Ποια δύναμη είναι η κεντρομόλος;

32


Κατέβασμα ppt "ΟμαλήΟμαλή κυκλική κίνησηκυκλική. ? Γιατί «κυκλική»; -Γιατί το κινητό κινείται σε περιφέρεια κύκλου επιστροφή."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google