Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μεταβαλλόμενη Κίνηση σε μία διάσταση

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μεταβαλλόμενη Κίνηση σε μία διάσταση"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μεταβαλλόμενη Κίνηση σε μία διάσταση
Ευθύγραμμη Ομαλά Επιταχυνόμενη Ευθύγραμμη Ομαλά Επιβραδυνόμενη Νίκος Αναστασάκης, Βάμο ς Χανίων 2010

2 Επιτάχυνση από ηρεμία Μόλις ανάψει το πράσινο φανάρι, τα αυτοκίνητα ξεκινούν… Ποια είναι η αρχική τους ταχύτητα; Έχουν επιτάχυνση; Ποιο θα προηγηθεί; Έλεγχος της απάντησης στην ερώτηση 3 του Φ.Ε.4. Απάντηση της ερώτησης 4.

3 Επιτάχυνση από κίνηση Ποιο αυτοκίνητο θα προηγηθεί;
Αρκεί να γνωρίζουμε μόνο την επιτάχυνση; Απάντηση της ερώτησης 5 του Φ.Ε.4.

4 Η τελική ταχύτητα κίνησης του οχήματος εξαρτάται
από την ταχύτητα που έχει αρχικά και την επιτάχυνση που αποκτάει: Έλεγχος της 5ης ερώτησης του Φ.Ε.4.

5 Μελέτη της χρονικής εξίσωσης της ταχύτητας…
Αν το αντικείμενο είχε ταχύτητα σταθερού μέτρου υαρχ , κάθε χρονική στιγμή θα ίσχυε: υ = υαρχ Όμως έχει επιτάχυνση μέτρου α, που μεταβάλλει την τιμή της ταχύτητας κατά Δυ: Δυ = α·Δt Ερώτηση 6

6 Άρα… Μετά από τον χρόνο Δt, η ταχύτητα του θα είναι η αρχική, συν αυτό που «κέρδισε» ή «έχασε»! ή αλλιώς,

7 Πρόσημα…: Το πρόσημο της επιτάχυνσης δηλώνει την φορά της σε σχέση με την αρχική ταχύτητα.
Όταν : Το μέτρο της ταχύτητας αυξάνεται και το αντικείμενο επιταχύνεται (Α&Β) Όταν : Το μέτρο της ταχύτητας ελαττώνεται και το κινητό επιβραδύνεται μέχρι να σταματήσει… (Γ&Δ). (Α) |υ| =|υαρχ| + |α|·Δt (Β) (Γ) |υ| =|υαρχ| - |α|·Δt (Δ) Ερωτήσεις 7,8

8 Μετατόπιση Όταν το αντικείμενο κινείται με ταχύτητα που αλλάζει, διανύει σε ίσους χρόνους, διαφορετικές αποστάσεις. Δηλαδή η απόσταση που διανύει δεν είναι ανάλογη του χρόνου! Έλεγχος ερώτησης 9 του Φ.Ε.4.

9 Η εξίσωση της μετατόπισης
Αν είχε σταθερή ταχύτητα υαρχ , σε χρονική διάρκεια Δt θα διένυε απόσταση: Δx1 = |υαρχ |.Δt Όταν όμως επιταχύνεται η απόσταση θα είναι μεγαλύτερη, Δx = Δx1 + ½ |α|·Δt2 ή, αν επιβραδύνεται, μικρότερη: Δx = Δx1 - ½ |α|·Δt2 Άρα: Ερωτήσεις 10, 11 του Φ.Ε.4.

10 η κίνηση με σταθερή επιτάχυνση
Συνοπτικά… Ευθύγραμμη Ομαλά Μεταβαλλόμενη Κίνηση είναι: η κίνηση με σταθερή επιτάχυνση Το μέτρο της ταχύτητας: …μεταβάλλεται (αυξάνεται ή ελαττώνεται) με σταθερό ρυθμό. Η μετατόπιση: …δεν μεταβάλλεται με σταθερό ρυθμό. Παρατήρηση: Στις προηγούμενες εξισώσεις, τα πρόσημα της ταχύτητας και της επιτάχυνσης μπαίνουν σύμφωνα την φορά των μεγεθών.


Κατέβασμα ppt "Μεταβαλλόμενη Κίνηση σε μία διάσταση"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google