Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ενεργειακή αντιμετώπιση της σύνθετης κίνησης Κινητική ενέργεια, έργο ροπής, ισχύς, θεώρημα μεταβολής κινητικής ενέργειας, αρχή διατήρησης ενέργειας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ενεργειακή αντιμετώπιση της σύνθετης κίνησης Κινητική ενέργεια, έργο ροπής, ισχύς, θεώρημα μεταβολής κινητικής ενέργειας, αρχή διατήρησης ενέργειας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ενεργειακή αντιμετώπιση της σύνθετης κίνησης Κινητική ενέργεια, έργο ροπής, ισχύς, θεώρημα μεταβολής κινητικής ενέργειας, αρχή διατήρησης ενέργειας

2 Κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής Μεταφορική κίνηση Μεταφορική κίνηση – μετατόπιση χ – Ταχύτητα υ – Επιτάχυνση α – Κινητική ενέργεια – Κ Μ = ½ Μ υ 2 Στροφική κίνηση Στροφική κίνηση – Γωνιακή μετατόπιση θ – Γωνιακή ταχύτητα ω – Γωνιακή επιτάχυνση αγ – Κινητική ενέργεια – Κ Π = ½ Ι ω 2 – Η απόδειξη:.. Στον πίνακα

3 Κινητική ενέργεια στην σύνθετη κίνηση Κ ολ = Κ Μ +Κ Π = ½ Μ υ cm 2 + ½ I ω 2 Κ ολ = Κ Μ +Κ Π = ½ Μ υ cm 2 + ½ I ω 2 Οι παραπάνω σχέσεις δεν εκφράζουν νέες μορφές ενέργειας. Είναι, απλά, χρήσιμες εκφράσεις της κινητικής ενέργειας του στερεού.

4 Έργο δύναμης ή έργο ροπής στη στροφική κίνηση

5 Στιγμιαία ισχύς δύναμης (ή ροπής δύναμης ) ή χρονικός ρυθμός μεταβολής έργου δύναμης, ή χρονικός ρυθμός μεταβολής έργου ροπής)

6 Μέση Ισχύς δύναμης (ή ροπής δύναμης) Αν σε χρόνο Δt μια δύναμη έχει προσφέρει έργο W τότε η μέση ισχύς ισούται με το πηλίκο W/Δt. Αν η δύναμη δημιουργεί σταθερή ροπή τότε η στιγμιαία και η μέση τιμή είναι ίσες Ρυθμός μεταβολής κινητικής ενέργειας στη στροφική ΔΚ/Δt= Στ ω

7 θεωρήματα Έργου- ενέργειας στη περιστροφή – ½ Ι ω τελ 2 - ½ Ι ω αρχ 2 = W ολ Έργου- ενέργειας στη σύνθετη κίνηση – (½ Ι ω τελ 2 - ½ Ι ω αρχ 2 ) + (½ Μ υ cmτελ 2 - ½ Μ υ cmαρχ 2 ) = W ολ Στην περίπτωση της κύλισης χωρίς ολίσθηση το συνολικό έργο της στατικής τριβής είναι μηδέν γιατί το έργο λόγω μεταφοράς –Τχ και το έργο λόγω περιστροφής + ΤRθ = +Τχ αλληλοαναιρούνται

8 Αρχή διατήρησης μηχανικής ενέργειας Για να ισχύει η αρχή αυτή πρέπει οι ασκούμενες δυνάμεις να είναι διατηρητικές ( έργο σε κλειστή διαδρομή =0) Ε αρχ = Ε τελ Κ αρχ + U αρχ = Κ τελ + U τελ


Κατέβασμα ppt "Ενεργειακή αντιμετώπιση της σύνθετης κίνησης Κινητική ενέργεια, έργο ροπής, ισχύς, θεώρημα μεταβολής κινητικής ενέργειας, αρχή διατήρησης ενέργειας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google