Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

2 ο Λύκειο Αγίας Βαρβάρας Ροπή δύναμης Τα αποτελέσματα μιας δύναμης καθορίζονται μόνο από το μέτρο της, τη διεύθυνση και τη φορά της ; Αν όχι από τι.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "2 ο Λύκειο Αγίας Βαρβάρας Ροπή δύναμης Τα αποτελέσματα μιας δύναμης καθορίζονται μόνο από το μέτρο της, τη διεύθυνση και τη φορά της ; Αν όχι από τι."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 2 ο Λύκειο Αγίας Βαρβάρας Ροπή δύναμης

3 Τα αποτελέσματα μιας δύναμης καθορίζονται μόνο από το μέτρο της, τη διεύθυνση και τη φορά της ; Αν όχι από τι άλλο ;

4 Όσο το σημείο εφαρμογής της δύναμης βρίσκεται μακρύτερα από τον άξονα περιστροφής, τότε η ικανότητα της δύναμης να προκαλέσει στροφή είναι μεγαλύτερη. Αυτό είναι γνωστό από αρχαιοτάτων χρόνων ( μοχλός )

5 Το μέγεθος που εκφράζει την ικανότητα μιας δύναμης να στρίψει ένα σώμα ονομάζεται ροπή. Α. ΡΟΠΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΣΗΜΕΙΟ. ο Έστω δύναμη και σημείο Ο, που προφανώς ορίζουν ένα επίπεδο. Ονομάζουμε ροπή της δύναμης ως προς το Ο, το διανυσματικό μέγεθος του οποίου το μέτρο ισούται με : τ = F.l, ό που l η απόσταση του σημείου από την δύναμη. l

6 Ο Η διεύθυνση της ροπής είναι κάθετη στο επίπεδο που ορίζουν η δύναμη και το σημείο. Η φορά της βρίσκεται με τον κανόνα του δεξιού χεριού. Όταν τα δάχτυλα δείχνουν την φορά της δύναμης, ο αντίχειρας δείχνει την φορά της ροπής.

7 Ας το δούμε και από άλλη γωνία ΟΟ Ενώ

8 Ισχύει ότι : τ = F.l Επομένως μονάδα ροπής είναι το : 1 Ν.m Προσέξατε ότι η μονάδα έργου 1 J = 1 N.m, δηλαδή το έργο και η ροπή έχουν ίδιες διαστάσεις.

9 Ποια από τις δυνάμεις ( ίδιου μέτρου ) έχει μεγαλύτερη ροπή ως προς το Ο ; Ο Έχουν ίδια ροπή διότι όλες απέχουν d από το Ο. d

10 O Ποια είναι η ροπή της δύναμης ως προς το Ο ; Είναι μηδέν. Η απόσταση του φορέα της δύναμης από το Ο είναι μηδενική.

11 Θεώρημα των ροπών « Η ολική ροπή δύο δυνάμεων, ως προς σημείο Ο είναι ίση με την ροπή της συνισταμένης τους ως προς το ίδιο σημείο » Δεν θα το αποδείξουμε, απλά θα παρουσιάσουμε μια περίπτωση όπου αυτό ισχύει. Ο Μ Στο σημείο Μ ασκούνται οι ομοεπίπεδες F 1 και F 2. Βρείτε την ολική ροπή και την ροπή της συνισταμένης.

12 Ο Μ Η ροπή της F 1 είναι τ 1 = F 1. (ΟΜ) Η ροπή της F 2 είναι τ 2 = F 2. (ΟΜ) Η ολική ροπή είναι τ ολ = τ 1 - τ 2 = F 1. (ΟΜ) - F 2. (ΟΜ) = (ΟΜ).( F 1 - F 2 )= (ΟΜ).F ολ Όμως και η ροπή της συνισταμένης των δύο δυνάμεων είναι (ΟΜ).F ολ και έχει την φορά του σχήματος.

13 Παρατήρηση Όταν έχετε ομοεπίπεδες δυνάμεις οι ροπές θα είναι : ή έτσι : έτσι : Οπότε εργαζόμαστε με την αλγεβρική τιμή τους. Θετικές θεωρούμε τις ροπές που προκαλούν στροφή αντίθετα από τους δείκτες του ρολογιού, ενώ αρνητικές όσες προκαλούν στροφή σύμφωνη με τους δείκτες του ρολογιού.

14 ΕΦΑΡΜΟΓΗ Βρείτε την συνισταμένη των παραλλήλων και ομορρόπων δυνάμεων του σχήματος. d Α Β

15 Υποθέτω ότι και η συνισταμένη τους είναι παράλληλη μ’ αυτές.και ότι απέχει x από το Α. Θα εφαρμόσω το θεώρημα των ροπών στο Α και στο Ο d Α Β x Ο

16 d Α Β x Ο

17 d Α Β x Ο

18 Έχουμε λοιπόν το σύστημα : Από τις ( 1 ) και ( 2 ) έχουμε : και Βρείτε την συνισταμένη δύο παραλλήλων και αντιρρόπων δυνάμεων.

19 ΖΕΥΓΟΣ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Ζεύγος δυνάμεων ονομάζεται το σύστημα δύο παραλλήλων και αντιρρόπων δυνάμεων ίδιου μέτρου. Η ροπή του ζεύγους ως προς οιοδήποτε σημείο Ο είναι F.d d

20 d x1x1 x2x2 O F F Η συνισταμένη του ζεύγους είναι μηδέν. Ένα ζεύγος προκαλεί μόνο περιστροφή και όχι μεταφορική κίνηση.


Κατέβασμα ppt "2 ο Λύκειο Αγίας Βαρβάρας Ροπή δύναμης Τα αποτελέσματα μιας δύναμης καθορίζονται μόνο από το μέτρο της, τη διεύθυνση και τη φορά της ; Αν όχι από τι."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google