Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

… όταν η ταχύτητα αλλάζει Μεταβολή της Ταχύτητας - “Επιτάχυνση”

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "… όταν η ταχύτητα αλλάζει Μεταβολή της Ταχύτητας - “Επιτάχυνση”"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 … όταν η ταχύτητα αλλάζει Μεταβολή της Ταχύτητας - “Επιτάχυνση”

2 • Η μεταβολή της ταχύτητας … + Ορίζω αυθαίρετα θετική φορά π.χ δεξιά Ότι κοιτάζει δεξιά «διώχνω» το βελάκι και βάζω + Ότι κοιτάζει αριστερά «διώχνω» το βελάκι και βάζω - Αντικαθιστώ στις σχέσεις μόνο τα μέτρα των μεγεθών

3 • Η μεταβολή της ταχύτητας … + : Διανυσματική αφαίρεση

4 + υ 1 =2m/s υ 2 =8m/s Το μέτρο της ταχύτητας αυξάνει

5 : Διανυσματική αφαίρεση υ 1 =8m/s υ 2 =2m/s Το μέτρο της ταχύτητας μειώνεται +

6 : Διανυσματική αφαίρεση + υ 1 =2m/s υ 2 =8m/s Το μέτρο της ταχύτητας αυξάνεται

7 : Διανυσματική αφαίρεση + υ 1 =8m/s υ 2 =2m/s Το μέτρο της ταχύτητας μειώνεται

8 Επιτάχυνση • Διανυσματικό μέγεθος • Δείχνει προς τα πού, αλλά και πόσο γρήγορα αλλάζει η ταχύτητα • Μονάδα: m/s 2

9 Επιτάχυνση - Κίνηση • Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας: «επιτάχυνση» • Όταν το μέτρο της ταχύτητας αυξάνεται: «Επιταχυνόμενη κίνηση» • Όταν το μέτρο της ταχύτητας ελαττώνεται: «Επιβραδυνόμενη κίνηση»

10 Επιτάχυνση – Κίνηση α Δu α U ο α U α U ο α U

11 Μεταβαλλόμενη Κίνηση σε μία διάσταση Ευθύγραμμη Ομαλά Επιταχυνόμενη Ευθύγραμμη Ομαλά Επιβραδυνόμενη

12 • Η τελική ταχύτητα κίνησης του οχήματος εξαρτάται – από την ταχύτητα που έχει αρχικά – και την επιτάχυνση που αποκτάει: Διανυσματική πρόσθεση

13 Μελέτη της χρονικής εξίσωσης της ταχύτητας… • Αν το αντικείμενο είχε ταχύτητα σταθερού μέτρου υ αρχ, κ άθε χρονική στιγμή θα ίσχυε: υ = υ αρχ • Όμως έχει επιτάχυνση μέτρου α, που μεταβάλλει την τιμή της ταχύτητας κατά Δυ: Δυ = α·Δt

14 Άρα… • Μετά από τον χρόνο Δt, η ταχύτητα του θα είναι η αρχική, συν αυτό που «κέρδισε» ή «έχασε»! ή αλλιώς, +

15 Πρόσημα…: Το πρόσημο της επιτάχυνσης δηλώνει την φορά της σε σχέση με την αρχική ταχύτητα. • Όταν : Το μέτρο της ταχύτητας αυξάνεται και το αντικείμενο επιταχύνεται (Α&Β) • Όταν : Το μέτρο της ταχύτητας ελαττώνεται και το κινητό επιβραδύνεται μέχρι να σταματήσει… (Γ&Δ). (Α) (Β) (Γ) (Δ) +

16 Μετατόπιση • Όταν το αντικείμενο κινείται με ταχύτητα που αλλάζει, διανύει σε ίσους χρόνους, διαφορετικές αποστάσεις. • Δηλαδή η απόσταση που διανύει δεν είναι ανάλογη του χρόνου!

17 Η εξίσωση της μετατόπισης • Αν είχε σταθερή ταχύτητα υ αρχ (προς τα δεξιά):, σε χρονική διάρκεια Δt θα μετατοπίζονταν κατά : • Όταν όμως επιταχύνεται (έστω α προς τα δεξιά) η μετατόπιση θα είναι μεγαλύτερη, Δx = Δx 1 + ½ α·Δt 2 ή, αν επιβραδύνεται (έστω α προς τα αριστερά), μικρότερη: Δx = Δx 1 - ½ α·Δt 2 • Άρα: +

18 Συνοπτικά… • Ευθύγραμμη Ομαλά Μεταβαλλόμενη Κίνηση είναι: η κίνηση με σταθερή επιτάχυνση • Το μέτρο της ταχύτητας: …μεταβάλλεται (αυξάνεται ή ελαττώνεται) με σταθερό ρυθμό. θετική φορά προς τα δεξιά • Η μετατόπιση: …δεν μεταβάλλεται με σταθερό ρυθμό. θετική φορά προς τα δεξιά  Παρατήρηση: Στις προηγούμενες εξισώσεις έχουμε λάβει υπόψη τη φορά και αναφερόμαστε μόνο στα μέτρα των διανυσματικών μεγεθών.

19 Ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση Διαγράμματα

20 Διάγραμμα Επιτάχυνσης – Χρόνου  Η επιτάχυνση είναι σταθερή (κάθε στιγμή έχει την ίδια τιμή). Π.χ. t = 1s, α = 2m/s 2 t = 2s, α = 2m/s 2 t = 3s, α = 2m/s 2 ………

21 Διάγραμμα Ταχύτητας – Χρόνου   Σε ίσους χρόνους συμβαίνουν ίσες μεταβολές στην ταχύτητα (… η ταχύτητα μεταβάλλεται με σταθερό ρυθμό).  Η κλίση του διαγράμματος:  Το εμβαδόν που ορίζει το διάγραμμα με τον άξονα του χρόνου: Εμβαδόν =Δx (μετατόπιση για το χρονικό διάστημα 1s έως 2 s) Αν η ταχύτητα αυξάνεται με σταθερό ρυθμό…

22 Διάγραμμα Ταχύτητας – Χρόνου  Η κλίση του διαγράμματος:  Το εμβαδόν που ορίζει το διάγραμμα με τον άξονα του χρόνου: Εμβαδόν =Δx Αν η ταχύτητα ελαττώνεται με σταθερό ρυθμό…

23 Διάγραμμα Θέσης – Χρόνου   Σε ίσους χρόνους Δt διανύονται διαφορετικές αποστάσεις Δx και η κλίση του διαγράμματος (…ταχύτητα) αλλάζει συνεχώς. x Δx Δt t Δx

24 Διάγραμμα Θέσης – ΧρόνουΔιάγραμμα Θέσης – Χρόνου (x αρχ =0, t αρχ =0)

25 Διάγραμμα Θέσης – ΧρόνουΔιάγραμμα Θέσης – Χρόνου (x αρχ =0, t αρχ =0)

26 ΣυνοπτικάΣυνοπτικά…  Στην ευθ. ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση, u>0 και α>0 τα διαγράμματα των μεγεθών α, v, x έχουν την μορφή:

27  Στην ευθ. ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση u>0 και α<0

28 Προς τα πού αλλάζει η ταχύτητα…


Κατέβασμα ppt "… όταν η ταχύτητα αλλάζει Μεταβολή της Ταχύτητας - “Επιτάχυνση”"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google