Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

… όταν η ταχύτητα αλλάζει

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "… όταν η ταχύτητα αλλάζει"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 … όταν η ταχύτητα αλλάζει
Μεταβολή της Ταχύτητας - “Επιτάχυνση”

2 Η μεταβολή της ταχύτητας …
+ Ορίζω αυθαίρετα θετική φορά π.χ δεξιά Ότι κοιτάζει δεξιά «διώχνω» το βελάκι και βάζω Ότι κοιτάζει αριστερά «διώχνω» το βελάκι και βάζω - Αντικαθιστώ στις σχέσεις μόνο τα μέτρα των μεγεθών Ερώτηση 2 (σχεδιασμός μεταβολής ταχύτητας) και ερώτηση 3 (αλλαγή κατεύθυνσης κίνησης)

3 : Διανυσματική αφαίρεση
Η μεταβολή της ταχύτητας … + Ερώτηση 2 (σχεδιασμός μεταβολής ταχύτητας) και ερώτηση 3 (αλλαγή κατεύθυνσης κίνησης)

4 : Διανυσματική αφαίρεση
+ υ1 =2m/s υ2 =8m/s Το μέτρο της ταχύτητας αυξάνει

5 : Διανυσματική αφαίρεση
+ υ1 =8m/s υ2 =2m/s Το μέτρο της ταχύτητας μειώνεται

6 : Διανυσματική αφαίρεση
+ υ1 =2m/s υ2 =8m/s Το μέτρο της ταχύτητας αυξάνεται

7 : Διανυσματική αφαίρεση
+ υ1 =8m/s υ2 =2m/s Το μέτρο της ταχύτητας μειώνεται

8 Επιτάχυνση Διανυσματικό μέγεθος
Δείχνει προς τα πού, αλλά και πόσο γρήγορα αλλάζει η ταχύτητα Μονάδα: m/s2 Έλεγχος ερώτησης 4. Ερώτηση 5.

9 Επιτάχυνση - Κίνηση Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας: «επιτάχυνση»
Όταν το μέτρο της ταχύτητας αυξάνεται: «Επιταχυνόμενη κίνηση» ελαττώνεται: «Επιβραδυνόμενη κίνηση» Ερωτήσεις (σύνοψη – εμπέδωση)

10 Επιτάχυνση – Κίνηση α Δu

11 Μεταβαλλόμενη Κίνηση σε μία διάσταση
Ευθύγραμμη Ομαλά Επιταχυνόμενη Ευθύγραμμη Ομαλά Επιβραδυνόμενη

12 Διανυσματική πρόσθεση
Η τελική ταχύτητα κίνησης του οχήματος εξαρτάται από την ταχύτητα που έχει αρχικά και την επιτάχυνση που αποκτάει: Έλεγχος της 5ης ερώτησης του Φ.Ε.4. Διανυσματική πρόσθεση

13 Μελέτη της χρονικής εξίσωσης της ταχύτητας…
Αν το αντικείμενο είχε ταχύτητα σταθερού μέτρου υαρχ , κάθε χρονική στιγμή θα ίσχυε: υ = υαρχ Όμως έχει επιτάχυνση μέτρου α, που μεταβάλλει την τιμή της ταχύτητας κατά Δυ: Δυ = α·Δt Ερώτηση 6

14 Άρα… Μετά από τον χρόνο Δt, η ταχύτητα του θα είναι η αρχική, συν αυτό που «κέρδισε» ή «έχασε»! ή αλλιώς, +

15 Πρόσημα…: Το πρόσημο της επιτάχυνσης δηλώνει την φορά της σε σχέση με την αρχική ταχύτητα.
Όταν : Το μέτρο της ταχύτητας αυξάνεται και το αντικείμενο επιταχύνεται (Α&Β) Όταν : Το μέτρο της ταχύτητας ελαττώνεται και το κινητό επιβραδύνεται μέχρι να σταματήσει… (Γ&Δ). (Α) (Β) (Γ) (Δ) + Ερωτήσεις 7,8

16 Μετατόπιση Όταν το αντικείμενο κινείται με ταχύτητα που αλλάζει, διανύει σε ίσους χρόνους, διαφορετικές αποστάσεις. Δηλαδή η απόσταση που διανύει δεν είναι ανάλογη του χρόνου! Έλεγχος ερώτησης 9 του Φ.Ε.4.

17 Η εξίσωση της μετατόπισης
Αν είχε σταθερή ταχύτητα υαρχ (προς τα δεξιά): , σε χρονική διάρκεια Δt θα μετατοπίζονταν κατά : Όταν όμως επιταχύνεται (έστω α προς τα δεξιά) η μετατόπιση θα είναι μεγαλύτερη, Δx = Δx1 + ½ α·Δt2 ή, αν επιβραδύνεται (έστω α προς τα αριστερά), μικρότερη: Δx = Δx1 - ½ α·Δt2 Άρα: + Ερωτήσεις 10, 11 του Φ.Ε.4.

18 Συνοπτικά… Ευθύγραμμη Ομαλά Μεταβαλλόμενη Κίνηση είναι:
η κίνηση με σταθερή επιτάχυνση Το μέτρο της ταχύτητας: …μεταβάλλεται (αυξάνεται ή ελαττώνεται) με σταθερό ρυθμό. θετική φορά προς τα δεξιά Η μετατόπιση: …δεν μεταβάλλεται με σταθερό ρυθμό. Παρατήρηση: Στις προηγούμενες εξισώσεις έχουμε λάβει υπόψη τη φορά και αναφερόμαστε μόνο στα μέτρα των διανυσματικών μεγεθών.

19 Ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση
Διαγράμματα Ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση Απάντηση στην ερώτηση 1 του Φ.Ε.5.

20 Διάγραμμα Επιτάχυνσης – Χρόνου
Η επιτάχυνση είναι σταθερή (κάθε στιγμή έχει την ίδια τιμή). Π.χ. t = 1s, α = 2m/s2 t = 2s, α = 2m/s2 t = 3s, α = 2m/s2 ……… Προσομοίωση διαγραμμάτων αν χρειαστεί (κλικ στον τίτλο)

21 Διάγραμμα Ταχύτητας – Χρόνου
Αν η ταχύτητα αυξάνεται με σταθερό ρυθμό… Σε ίσους χρόνους συμβαίνουν ίσες μεταβολές στην ταχύτητα (… η ταχύτητα μεταβάλλεται με σταθερό ρυθμό). Η κλίση του διαγράμματος: Το εμβαδόν που ορίζει το διάγραμμα με τον άξονα του χρόνου: Εμβαδόν =Δx (μετατόπιση για το χρονικό διάστημα 1s έως 2 s) Απάντηση 2ης ερώτησης Φ.Ε.5. Προσομοίωση διαγραμμάτων αν χρειαστεί

22 Διάγραμμα Ταχύτητας – Χρόνου
Αν η ταχύτητα ελαττώνεται με σταθερό ρυθμό… Η κλίση του διαγράμματος: Το εμβαδόν που ορίζει το διάγραμμα με τον άξονα του χρόνου: Εμβαδόν =Δx

23 Διάγραμμα Θέσης – Χρόνου
Σε ίσους χρόνους Δt διανύονται διαφορετικές αποστάσεις Δx και η κλίση του διαγράμματος (…ταχύτητα) αλλάζει συνεχώς. x Δx Δt t Προσομοίωση διαγραμμάτων αν χρειαστεί..

24 Διάγραμμα Θέσης – Χρόνου (xαρχ =0, tαρχ=0)

25 Διάγραμμα Θέσης – Χρόνου (xαρχ =0, tαρχ=0)

26 Συνοπτικά… Στην ευθ. ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση, u>0 και α>0
Στην ευθ. ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση, u>0 και α>0 τα διαγράμματα των μεγεθών α, v, x έχουν την μορφή: Ερωτήσεις 3-4 του φύλλου εργασίας 5.

27 Στην ευθ. ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση
u>0 και α<0 Ερωτήσεις 6-7-8, επιβεβαίωση με την προσομοίωση.

28 Προς τα πού αλλάζει η ταχύτητα…
Έλεγχος της απάντησης στην ερώτηση 3. Ερώτηση 4. Η μεταβολή της ταχύτητας μπορεί να δείξει ακόμα και την αλλαγή της διεύθυνσης κίνησης


Κατέβασμα ppt "… όταν η ταχύτητα αλλάζει"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google