Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Clusters Καινοτομίας: Μοχλός αριστείας και ανάπτυξης για τεχνολογίες διάδρασης, πολυμέσων και δημιουργικού περιεχομένου. The gi-Cluster paradigm Dr. Nikos.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Clusters Καινοτομίας: Μοχλός αριστείας και ανάπτυξης για τεχνολογίες διάδρασης, πολυμέσων και δημιουργικού περιεχομένου. The gi-Cluster paradigm Dr. Nikos."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Clusters Καινοτομίας: Μοχλός αριστείας και ανάπτυξης για τεχνολογίες διάδρασης, πολυμέσων και δημιουργικού περιεχομένου. The gi-Cluster paradigm Dr. Nikos Vogiatzis Director of Operations / gi-Cluster manager gi-Cluster@corallia.org Ημερίδα Καινοτόμες Επιχειρηματικές Πρωτοβουλίες Κέρκυρα. 17.05.2012

2 [ Clusters ] Πλαίσιο Αναφοράς

3 «Ένα σύνολο ανεξάρτητων, συμπληρωματικών και συν-ανταγωνιστικών φορέων [1], που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένη βιομηχανική/ οικονομική/ θεματική περιοχή/ κλάδο [2] και σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή [3], συνδεδεμένων σε αλυσίδα προστιθέμενης αξίας, με ισχυρές αλληλεπιδράσεις και ανταλλαγή πληροφορίας / γνώσης / καλών πρακτικών, με κοινούς προμηθευτές ή/ και πελάτες, με από κοινού πρόσβαση και χρήση εγκαταστάσεων, υποδομών και υπηρεσιών, και υπαρκτό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε διεθνές επίπεδο» [1]μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις, παραγωγοί, αγοραστές, ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, πάροχοι υπηρεσιών, τεχνολογικά πάρκα, δίκτυα, ενώσεις, σύνδεσμοι, φορείς μεταφοράς τεχνογνωσίας, εμπορικές ή επενδυτικές τράπεζες, κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών, επιχειρηματικοί άγγελοι, στρατηγικοί επενδυτές, εθνικές και περιφερειακές αρχές και υπηρεσίες που ασχολούνται με την βιομηχανική, περιφερειακή, ερευνητική ή τεχνολογική ανάπτυξη και πολιτική και MME [2]τηλεπικοινωνίες, πληροφορική, μικρο/νανοτεχνολογίες, δομικά υλικά, κατασκευαστικός τομέας, γεωργική παραγωγή, χημική βιομηχανία, τρόφιμα, τουριστικές υπηρεσίες, ναυτιλία, κλωστοϋφαντουργία, ενέργεια, μεταφορές, κ.λπ. [3]πόλη, νομό, περιφέρεια, χώρα, αλλά και διασυνοριακά, κ.λπ. Συνεργατικοί Σχηματισμοί (clusters)

4 Προαπαιτούμενα Θεματική περιοχή έντασης γνώσης, με σημαντική ερευνητική δραστηριότητα σε ανάπτυξη και παραγωγή γνώσης και καινοτόμων προϊόντων προστιθέμενης αξίας. Επιτυχημένα παραδείγματα (success stories) διεθνούς βεληνεκούς, τα οποία να λειτουργούν ως «μοντέλα αναφοράς». ΜμΕ επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων start-ups και spin-offs, με εξόχως καινοτόμα χαρακτηριστικά διεθνούς επιπέδου. Μεγάλες επιχειρήσεις, αναγνωρισμένες διεθνώς, με στρατηγική τοποθέτηση και πρόσβαση στις αγορές. Κρίσιμη μάζα υψηλά καταρτισμένου και εκπαιδευμένου ανθρώπινου κεφαλαίου. Yψηλού επιπέδου ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικοί φορείς, με σταθερό/αυξανόμενο ενδιαφέρον προς τον τομέα ενδιαφέροντος.

5

6

7

8 Cluster = Οικοσυστήματα Καινοτομίας

9 [ gi-Cluster ] Πλαίσιο Αναφοράς

10 Ευκαιρία (2Η2010) Χαρτογράφηση (1Η2011) Σύσταση (2Η2011) Ανάπτυξη (>2012) Χρονικό

11 Ευκαιρία Σύγκλιση που συντελείται τόσο σε επίπεδο τεχνολογίας (ΥΠ/κονσόλες/έξυπνα τηλέφωνα) όσο και σε επιχειρηματικά μοντέλα (social/casual/iGaming), δημιουργώντας σταδιακά ευκαιρίες και ανοίγοντας νέες αγορές. Παγκόσμια αγορά €250+ δισεκατομμυρίων με σημαντικές τάσεις ανόδου. παγκόσμιος τζίρος παιχνιδιών κινητών τηλεφώνων, διαδικτύου και ψηφιακών παιχνιδιών >€74 δισεκατομμύρια για το 2011, 10.4% παραπάνω από το 2012. Tο 2015 αναμένεται να φτάσει τα €112 δισεκατομμύρια. (πηγή: Gartner) iGaming μεγαλώνει κατά μέσο όρο κατά 7.2% ανά τον κόσμο και υπολογίζεται να φτάσει τα €144 δισεκατομμύρια μέχρι το τέλος του 2011. Το νούμερο θα μπορούσε να διπλασιαστεί αν οι παγκόσμιες λοταρίες επεκτείνουν τις επιχειρήσεις τους στο διαδίκτυο. (πηγή: PriceWaterhouseCoopers) Επιτυχημένες προσπάθειες-φάροι που δημιουργούν νοοτροπία νικητή.

12 Χαρτογράφηση Ύπαρξη δομικών στοιχείων (game development, platforms, middleware, tools, content, κλπ) για την ανάπτυξη ενός gaming & creative industries cluster. Ελληνικές εταιρείες Success Stories που μπορούν να στηρίξουν θετικά την εγχώρια αγορά στο πλαίσιο ενός cluster. Σημαντική δυναμική στο χώρο του mobile, social & casual gaming. Πλούσιο δημιουργικό δυναμικό για την ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου με δυναμική παρουσία μικρών 3D animation studios. Πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά, που μπορεί να προσφέρει εξαιρετικό υλικό για δημιουργικές εφαρμογές, όπως και δραστήρια κοινότητα στο χώρο των κόμικς. Υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία και εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού. Υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικά/τεχνολογικά/ερευνητικά ιδρύματα σε αυτή τη θεματική περιοχή.

13 Στόχοι Βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη αύξηση της παραγωγικότητας, του κύκλου εργασιών, καθώς και των εξαγωγών. Αύξηση απασχόλησης σε μια βιώσιμη αγορά, με μοχλό ένα οικοσύστημα καινοτομίας. Βελτίωση τεχνολογίας και υποστήριξη στην ανάπτυξη των μεγαλύτερων και πιο προηγμένων τεχνολογικά προϊόντων και εφαρμογών. Ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας και του προσανατολισμό των Ελληνικών ΜμΕ, καθώς και ανάπτυξη σχέσεων με διεθνή clusters. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας μέσω της δημιουργίας ενός συγκριτικού πλεονεκτήματος που θα βασίζεται στον συνδυασμό της καινοτομίας των ΜμΕ και στη γνώση της αγοράς που φέρνουν οι μεγάλες εταιρίες.

14 Δείκτες

15 Αντίκτυπος 1/3 - ΜμΕ Ενίσχυση διεθνούς παρουσίας μέσω κοινής (συλλογικής) στρατηγικής επικοινωνίας και μάρκετινγκ. Βελτίωση πρόσβασης σε αγορές, μέσω κοινής συμμετοχής του gi-Cluster σε εμπορικές εκθέσεις και διεθνή θεματικά συνέδρια. Πρόσβασης σε κοινές επιχειρηματικές υποδομές, όπως εγκαταστάσεις γραφείων, τεχνολογικές υποδομές και χώρο θερμοκοιτίδας. Δημιουργία οριζόντιας αλυσίδας-αξίας για ανάγκες μεγάλων αναπτυξιακών έργων ή/και για πολύπλοκα έργα που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις. Δημιουργία κάθετων αλυσίδων αξίας που συμβάλουν στην επίτευξη οικονομιών κλίμακας (μείωση κόστους αγοράς εργαλείων ανάπτυξης λογισμικού, μείωση κόστους για ενέργειες μάρκετινγκ και branding, μείωση λειτουργικού κόστος, κ.λπ.). Επιχειρηματική υποστήριξη και χρηματοδότηση (π.χ. αρχικό κεφάλαιο, εξοπλισμός, μάρκετινγκ, εκπαίδευση, συνεργασίες). Ανάπτυξη νέων και καινοτόμων προϊόντων (διάχυση ιδεών, στρατηγικές προώθησης, δημιουργία συνεργιών).

16 Αντίκτυπος 2/3 – Μεγάλες Επιχειρήσεις Βελτίωση της καινοτομίας μέσω συνεργασιών ή ανάθεσης ερευνητικών εργασιών σε μέλη του gi-Cluster, και διατήρηση αριστείας σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με την ανάπτυξη και διάθεση παιχνιδιών. Ανάπτυξη προϊοντικού χαρτοφυλάκιου μέσω ανταλλαγής καινοτομίας και ιδεών επί των υφιστάμενων τεχνολογικών πλατφόρμων τους με νέες, βελτιωμένες και καινοτόμες δυνατότητες που μπορούν να παρέχουν οι ΜμΕ. Διατήρηση υπεροχής έναντι διεθνών ανταγωνιστών μέσω στρατηγικών επενδύσεων σε σχήματα/ομάδες που κινούνται στην αιχμή της τεχνολογίας. Δοκιμή νέων ιδεών/παιχνιδιών στο πλαίσιο της "πλατφόρμας" του gi- Cluster, τα οποια στη συνέχεια θα μπορούν να προωθηθούν και να διανεμηθούν μέσω του διεθνούς δικτύου διανομής και πωλήσεων που διαθέτουν. Αναβάθμιση του ρόλου των μεγάλων επιχειρήσεων ως αρωγοί της νεανικής επιχειρηματικότητας και της ερευνητικής δραστηριότητας.

17 Αντίκτυπος 3/3 – Ακαδημαϊκός & Ερευνητικός ιστός Βελτίωση της σύνδεσης έρευνας με την παραγωγή μέσω παροχής στρατηγικών κατευθύνσεων από την «αγορά» προς τις ακαδημαϊκές και ερευνητικές δραστηριότητες των αντίστοιχων οργανισμών. Δημιουργία θέσεων εργασίας για απόφοιτους και ερευνητές, είτε ως στελέχη είτε ως νεοφυείς επιχειρηματίες, αντιστρέφοντας το brain-drain φαινόμενο της περιόδου που διανύουμε. Προοπτικές αξιοποίησης του Ακαδημαϊκού και Ερευνητικού ταλέντου μέσω συνεργατικών έργων (collaborative projects) με σαφή πελατοκεντρική κατεύθυνση. Δυνατότητα πρακτικών (internships) και άλλων ευέλικτων μορφών πρόσβασης των φοιτητών και ερευνητών σε επιχειρηματικά περιβάλλοντα μέσω οργανωμένων και συστηματικών διαδικασιών. Διοργάνωση κοινών εκδηλώσεων σε πλειάδα αντικειμένων κοινού ενδιαφέροντος όπως career days, networking days, “carpe diem” days, επιστημονικά συνέδρια, κ.α.

18 Δράσεις 2012 Ανάπτυξη κοινών υποδομών: κοινές κτηριακές εγκαταστάσεις συστέγασης, κοινές τεχνολογικές υποδομές όπως υπολογιστικά clusters και εγκαταστάσεις για τηλεργασία και χώρος για την δημιουργία νέων επιχειρήσεων (incubator space). Εδραίωση συνεργατικής ανάπτυξης νέων και καινοτόμων προϊόντων για τις ΜμΕ και εκμετάλλευση των δυνατοτήτων διείσδυσης στις διεθνείς αγορές των μεγάλων επιχειρήσεων για την διανομή των προϊόντων. Υλοποίηση εντατικού προγράμματος προώθησης, εκπαίδευσης και εκσυγχρονισμού των μελών του gi-Cluster. Υλοποίηση συγκεκριμένων μέτρων (πχ τοπικά κεφάλαια σε συνεργασία με διεθνείς επενδυτές) για την «έξυπνη χρηματοδότηση» των επιχειρήσεων. Ενέργειες προσέλκυσης Ελλήνων (έμπειρα στελέχη, developers κλπ) από την αλλοδαπή για να επαναπατριστούν και να στηρίξουν την εγχώρια βιομηχανία.

19 Συμπεράσματα Υπάρχουν τα απαραίτητα στοιχεία για την δημιουργία ενός δυναμικού cluster, με εταιρείες-μέλη που κυριαρχούν στις διεθνείς αγορές, καινοτόμους δημιουργούς και state-of-the-art έρευνα και ανάπτυξη. Υπάρχουν επιχειρήσεις που έχουν ήδη επιτύχει και μπορούν να αποτελέσουν παράδειγμα επιτυχίας για αντίστοιχες νέες επιχειρήσεις που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στον χώρο. Υπάρχουν ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα τα οποία δείχνουν ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον και εστίαση σε gaming & creative technologies. Υπάρχει πλεονέκτημα κόστους για θέσεις εργασίας που απαιτούν υψηλή εξειδίκευση σε σχέση με την πλειονότητα των Ευρωπαϊκών, Βορειοαμερικανικών και Ασιατικών χωρών. Υπάρχει σημαντικό ιστορικό και πολιτιστικό περιεχόμενο και παράδοση στη χώρα μας που δύναται να τροφοδοτήσει τη δημιουργικότητα για την ανάπτυξη νέων παιχνιδιών με διεθνή απήχηση.

20

21


Κατέβασμα ppt "Clusters Καινοτομίας: Μοχλός αριστείας και ανάπτυξης για τεχνολογίες διάδρασης, πολυμέσων και δημιουργικού περιεχομένου. The gi-Cluster paradigm Dr. Nikos."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google