Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΦΟΡΕΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΦΟΡΕΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΦΟΡΕΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Δρ. Δημήτρης Νταλής Δ/ντής Ανάπτυξης SPEED Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε ΑΒΕΡΩΦ 30, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ: , FAX: , Ε-mail:

2 ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, ΑΦΟΡΟΥΝ: (όπως καταγράφονται σε σειρά ερευνών) την γεωγραφική διασπορά, την πολυδιάσπαση των δραστηριοτήτων και το μικρό τους μέγεθος την αυξανόμενη εξάρτησή τους από τους tour operators και τους ταξιδιωτικούς πράκτορες, σε συνδυασμό με την περιορισμένη πρόσβασή τους σε υφιστάμενες νέες τουριστικές αγορές την υστέρηση στο επίπεδο ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών την αδυναμία ανταπόκρισής τους στις σύγχρονες αρχές και τεχνολογίες επιχειρηματικής διαχείρισης και οργάνωσης, με συνέπεια την υστέρηση στην εφαρμογή κατάλληλων εργαλείων προώθησης των πωλήσεων τον αυξανόμενο ανταγωνισμό των τουριστικών προορισμών που σχετίζεται με τη δυνατότητα εμπλουτισμού και διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος

3 Σε αυτό το περιβάλλον, κρίσιμη παράμετρος για την επιβίωση των ΜΜΕ είναι η συνεργασία και δικτύωσή τους

4 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΣΕΩΝ – ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΑΦΟΡΑ (1):
Στη μεταφορά τεχνογνωσίας σε διατοπικό και διακρατικό επίπεδο και την εισαγωγή νέων μεθόδων οργάνωσης, διαχείρισης και προώθησης των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της αναβάθμισης και υποστήριξης του ανθρώπινου δυναμικού Στην εισαγωγή νέων και καινοτόμων προϊόντων / υπηρεσιών (εμπλουτισμός και διαφοροποίηση τουριστικού προϊόντος) με συλλογική πρωτοβουλία Στην ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω της συλλογικής υιοθέτησης κοινών προτύπων ποιότητας Στην άμεση ανταπόκριση στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της ζήτησης προϊόντων και υπηρεσιών και στην πρόσβαση των επιχειρήσεων σε νέες αγορές, μέσω της ανάληψης κοινών δράσεων προβολής και προώθησης

5 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΣΕΩΝ – ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΑΦΟΡΑ (2):
Στην αύξηση της διαπραγματευτικής ικανότητας των επιχειρήσεων έναντι των ταξιδιωτικών γραφείων και tour operators, μέσω της δημιουργίας «κρίσιμης μάζας» επιχειρήσεων Στην αύξηση της αναγνωρισιμότητας των επιχειρήσεων από την ένταξή τους σε ένα κοινό σήμα του δικτύου Στην εισαγωγή νέων εργαλείων και μεθόδων προώθησης των πωλήσεων

6 Στη δυνατότητα σχεδιασμού και ανάπτυξης:
... ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ: Στη δυνατότητα σχεδιασμού και ανάπτυξης: Ολοκληρωμένων τουριστικών προϊόντων Με κυρίαρχα στοιχεία Την χωρική και θεματική διαφοροποίηση των Τουριστικών Πόρων (ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ) Την ανάπτυξη κοινής ταυτότητας (branding) του Τουριστικού Προϊόντος Την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των προορισμών

7 ΜΟΡΦΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (1)
Αγροτουρισμός Αγροτουριστικοί Συνεταιρισμοί Πρατήρια / εκθετήρια παραδοσιακών / τοπικών προϊόντων Δρόμοι του Κρασιού – Περιοχές ΟΠΑΠ Επισκέψιμα οινοποιεία Περιοχές παραγωγής προϊόντων ΠΟΠ / ΠΓΕ Τοπικές εκδηλώσεις αγροτουρ/κού ενδιαφέροντος Δασικά χωριά Λαογραφικά μουσεία / αγροτικής κληρονομιάς Τοπικά Σύμφωνα Ποιότητας

8 ΜΟΡΦΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (2)
Οικοτουρισμός Φυσικοί Πόροι Θεσμοθετημένες περιοχές περιβαλλοντικής προστασίας Σπήλαια Περιοχές γεωλογικού ενδιαφέροντος Μουσεία / Κέντρα Περιβαλλλοντικής Εκπαίδευσης Μονοπάτια / Ορειβατικά καταφύγια Περιοχές και επιχειρήσεις / σύλλογοι διοργάνωσης υπαίθριων δραστηριοτήτων

9 ΜΟΡΦΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (3)
Πολιτιστικός Τουρισμός Αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία Μουσεία Ιστορικά / διατηρητέα μνημεία Θρησκευτικά μνημεία Κάστρα Παραδοσιακοί οικισμοί Πολιτιστικές εκδηλώσεις – Τοπικές εορτές πολιτιστικού ενδιαφέροντος

10 ΜΟΡΦΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (4)
Θαλάσσιος / Παραθεριστικός Τουρισμός Παραθεριστικά κέντρα Περιοχές καταδύσεων Μαρίνες / Αγκυροβόλια Αστικός / Συνεδριακός Τουρισμός Αστικά Κέντρα Συνεδριακές Υποδομές

11 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ & ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
Διαμόρφωση τουριστικών πακέτων ανά θεματική μορφή Διασύνδεση τουριστικών πόρων (γειτονικών περιοχών) και δημιουργία θεματικών διαδρομών

12 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
Συλλογικό branding των περιοχών ως προορισμών θεματικών μορφών τουρισμού και «τοποθέτηση» των νέων τουριστικών προϊόντων στην αγορά (marketing plan) Στρατηγική επικοινωνίας και αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων προβολής και προώθησης των διακριτών θεματικών τουριστικών προϊόντων στην αγορά (τουριστικά websites, on line σύστημα κρατήσεων κ.ά.)

13 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε
ΑΒΕΡΩΦ 30, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ: , FAX: , Ε-mail:


Κατέβασμα ppt "ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΦΟΡΕΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google