Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα στην Αθήνα Οργανωμένο Περιβάλλον Στήριξης της Νέας Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας στο Μητροπολιτικό Δήμο της Αθήνας Παρουσίαση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα στην Αθήνα Οργανωμένο Περιβάλλον Στήριξης της Νέας Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας στο Μητροπολιτικό Δήμο της Αθήνας Παρουσίαση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα στην Αθήνα Οργανωμένο Περιβάλλον Στήριξης της Νέας Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας στο Μητροπολιτικό Δήμο της Αθήνας Παρουσίαση της Μάγκυ Αθανασιάδη Young Entrepreneurship Coordinator του ΣΕΒ στην ημερίδα Δήμος Αθηναίων και Επιχειρηματικότητα. 12-2-2014

2 Άξονες Στρατηγικής Επένδυση στην Επιχειρηματικότητα της Γνώσης Δημιουργία Μόνιμων Μηχανισμών Στήριξης της Νέας Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας Δημιουργούμε Καινοτόμους Επιχειρηματίες στο Δήμο Αθηναίων! Συσπείρωση Επιχειρήσεων, Πανεπιστημίων & Ερευνητικών Ιδρυμάτων, Δήμου Αθηναίων, Φορέων και Οργανισμών

3 Εμπειρία & Τεχνογνωσία ΣΕΒ Δύο (2) Δομές Στήριξης Νέας Επιχειρηματικότητας Δημόκριτο & Βόλο Υποστηρίζονται: 32 επιχειρηματικές ομάδες στον Α’ κύκλο Ξεκινούν: 34 επιχειρηματικές ομάδες στον Β’ κύκλο Συμφωνίες συνεργασίας με 8 Πανεπιστημιακά Ιδρύματα & 3 Ερευνητικά Κέντρα Συνεργασίες με αντίστοιχες δομές στο Βέλγιο και την Ολλανδία για μεταφορά τεχνογνωσίας Οργανωμένο δίκτυο 40 και άνω Μεντόρων υψηλόβαθμων στελεχών επιχειρήσεων & επιχειρηματιών Δίκτυο 30 και άνω Επιχειρήσεων μελών ΣΕΒ - υποστηρικτών πρωτοβουλίας ΣΕΒ

4 Περιγραφή Έργου Ο ΣΕΒ με το έργο Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα στην Αθήνα αναλαμβάνει τη δημιουργία μόνιμης δομής στήριξης της Νέας Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας στο Μητροπολιτικό Δήμο της Αθήνας, όπου παρέχονται: • Χώρος φιλοξενίας και πρώτης εγκατάστασης • Πολύπλευρες γνώσεις και δεξιότητες • Συνεχής καθοδήγηση (coaching) σε θέματα επιχειρηματικού σχεδιασμού και υλοποίησης • Δικτύωση με επιχειρήσεις και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς • Προβολή και προώθηση της νεοσύστατης επιχείρησης και των προϊόντων / υπηρεσιών της

5 Σε ποιούς απευθύνεται Σε όσους διαθέτουν μία ιδέα με χαρακτηριστικά εξωστρέφειας, καινοτομίας και/ή αξιοποίησης υψηλής τεχνολογίας και ενδιαφέρονται να τη μετατρέψουν σε επιχειρηματικότητα Σε νεοσύστατες καινοτόμες επιχειρήσεις με τα ίδια χαρακτηριστικά και αποδεδειγμένο δυναμικό ανάπτυξης ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

6 . Φιλοξενία Coaching Mentoring • Προσφέρεται δυνατότητα εγκατάστασης σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους γραφείων με υλικοτεχνική υποδομή. • Οργανώνονται δράσεις δικτύωσης με επιχειρήσεις και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. • Παρέχονται υπηρεσίες coaching καθόλη τη διάρκεια διαμόρφωσης του επιχειρηματικού μοντέλου, επιβεβαίωσης της ιδέας και της αγοράς, ανάπτυξης του επιχειρηματικού σχεδίου, αξιολόγησης της βιωσιμότητας της επένδυσης. • Μεταφέρεται εμπειρία και τεχνογνωσία σε θέματα που αφορούν στο προϊόν και την αγορά στην οποία απευθύνεται. Διευκολύνεται η ανάπτυξη του επιχειρηματικού δικτύου συνεργατών της νέας επιχείρησης. A. Φιλοξενία & Καθοδήγηση (pre-incubation & incubation) Παρεχόμενες Υπηρεσίες

7 Επιμορφωτικά Προγράμματα Απογεύματα Επιχειρηματικό- τητας • Προωθείται η επιχειρηματική συνείδηση στους νέους, προβάλλονται παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών, παρέχεται ενημέρωση για δυνατότητες χρηματοδότησης, πιθανές ευκαιρίες, διασφάλιση διανοητικής ιδιοκτησίας, κλπ. • Παρέχεται επιμόρφωση των νέων επιχειρηματιών για την ανάπτυξη επιχειρηματικής σκέψης και την επιτυχή οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησής τους. • Προσφέρεται διαδικτυακή πλατφόρμα εκπαίδευσης (e- learning) που έχει αναπτύξει η Google για λογαριασμό του ΣΕΒ. Β. Ανάπτυξη Γνώσεων & Δεξιοτήτων Επιχειρηματικότητας Παρεχόμενες Υπηρεσίες

8 Επικοινωνία & Προώθηση Εξειδικευμένες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες • Παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλής εξειδίκευσης, σε θέματα που αφορούν τη μελέτη αγοράς, την εξωστρέφεια και την επέκταση στην παγκόσμια αγορά, την καινοτομία και την υψηλή τεχνολογία. • Διαμορφώνεται πλάνο επικοινωνίας και προώθησης της νέας επιχείρησης, κοστολόγηση, ιεράρχηση προτεραιοτήτων και χρονικός προγραμματισμός τους. • Προσφέρονται -με βάση το προαναφερθέν πλάνο- επιλεγμένες δράσεις προβολής της νέας επιχείρησης και προώθησης των προϊόντων/υπηρεσιών που παράγει στην αγορά στην οποία απευθύνεται. Γ. Εξειδικευμένη Υποστήριξη Παρεχόμενες Υπηρεσίες

9 Δίκτυο Συνεργατών Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα στην Αθήνα • Καινοτόμες ιδέες • Υψηλή τεχνολογία • Εφευρέσεις • Έρευνα Επιχειρήσεις Εδραιωμένες & Startups Πανεπιστήμια & Ερευνητικά Κέντρα Incubators, VCs, χρηματο- πιστωτικοί οργανισμοί Σύμβουλοι Επικοινωνίας & Μέσα Προβολής Μέντορες Coaches Εμπειρογνώμονες Σύμβουλοι Φορείς & Οργανισμοί

10 Διαδικασία Συμμετοχής 1 •Δημοσίευση πρόσκλησης •Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 2 •Αξιολόγηση αιτήσεων από Επιτροπή στην οποία συμμετέχουν επιχειρηματίες & πανεπιστημιακοί 3 •Παραμονή στη δομή στήριξης για 6 μήνες •Αξιολόγηση επιχειρηματικού σχεδίου •Επέκταση παραμονής με βάση την αξιολόγηση

11 Αναμενόμενα Αποτελέσματα Ο ΣΕΒ με το έργο Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα στην Αθήνα πρόκειται να υποστηρίξει περίπου 60 επιχειρηματικά σχήματα μέχρι το τέλος του 2015 και αναμένεται να συμβάλει: • στην αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων, • στη δημιουργία θέσεων ποιοτικής απασχόλησης • στη λειτουργία μόνιμης δομής στήριξης της νέας καινοτόμου επιχειρηματικότητας και • στην ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με χαρακτηριστικά εξωστρέφειας, καινοτομίας και υψηλής τεχνολογίας στον Μητροπολιτικό Δήμο της Αθήνας.


Κατέβασμα ppt "Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα στην Αθήνα Οργανωμένο Περιβάλλον Στήριξης της Νέας Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας στο Μητροπολιτικό Δήμο της Αθήνας Παρουσίαση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google