Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ελληνικές Βιβλιοθήκες Συνολική Παρουσίαση Θέσεων Ομάδα Εργασίας Δημοσίων Βιβλιοθηκών Ιανουάριος 2011.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ελληνικές Βιβλιοθήκες Συνολική Παρουσίαση Θέσεων Ομάδα Εργασίας Δημοσίων Βιβλιοθηκών Ιανουάριος 2011."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ελληνικές Βιβλιοθήκες Συνολική Παρουσίαση Θέσεων Ομάδα Εργασίας Δημοσίων Βιβλιοθηκών Ιανουάριος 2011

2 Στόχος Συνδιάσκεψης •Η χάραξη μιας γόνιμης εθνικής πολιτικής που θα καταστήσει τις ελληνικές βιβλιοθήκες κομβικούς τροφοδότες γνώσης, πληροφόρησης, πολιτισμού, εκπαίδευσης και παραγωγικής διαδικασίας σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο.

3 Όραμα-Ουσία •Οι ελληνικές βιβλιοθήκες οδηγούν την επιστήμη, την έρευνα, τη διδασκαλία και τη μάθηση στη χώρα στην κορυφή

4 Αποστολή •Η προώθηση της απόκτησης και χρήσης υψηλής ποιότητας γνώσης και πληροφορίας και η διευκόλυνση της διάχυσης και διάδοσής τους στην κοινωνία

5 Αποστολή 2. • •Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας •βασισμένες •σε εθνική και διεθνή συνεργασία •με παρανομαστή •τη διαρκή εξέλιξη – ανέλιξη

6 Αξίες •Ο προσανατολισμός των πολιτών – χρηστών •Εμπειρία και καινοτομία •Ανοιχτότητα, αξιοπιστία και συνεργασία

7 Στρατηγικοί Στόχοι •Κορυφαία εξειδίκευση •Αναγνώριση Καινοτόμο εφαρμογή της τεχνολογίας •Επιβεβαίωση της διαθεσιμότητας της πληροφορίας •Ικανοποίηση των αναγκών των χρηστών

8 Αλλαγές στο λειτουργικό περιβάλλον. 1. Δομικές Αλλαγές –Ο επιτελικός ρόλος της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος ως η ναυαρχίδα των ελληνικών βιβλιοθηκών, ο συντονιστής δράσεων, ο πρεσβευτής της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς

9 Αλλαγές στο λειτουργικό περιβάλλον. 1. Δομικές Αλλαγές –Δημιουργία Κυβερνητικού Προγράμματος Παραγωγικότητας των Βιβλιοθηκών –Εθνικές και διεθνείς διαλειτουργικές πολιτικές –Η ανάπτυξη και παροχή νέων, ευέλικτων μοντέλων υπηρεσιών –Η διανομή και αναδιανομή εσωτερικής και εξωτερικής χρηματοδότησης και τεχνογνωσίας

10 Αλλαγές στο λειτουργικό περιβάλλον. 1. Ραγδαίες Τεχνολογικές Αλλαγές •Απαίτηση για σύνδεση της κινητής τηλεφωνίας με τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης •Τα δίκτυα επιβάλλουν νέες μεθόδους στην επεξεργασία λειτουργικών περιβαλλόντων •Προσβασιμότητα, μακρόβια διατήρηση του ψηφιακού υλικού •Διαδραστικά εικονικά περιβάλλοντα

11 Αλλαγές στο λειτουργικό περιβάλλον. 1. Αλλαγές στην Εκδοτική Βιομηχανία •Διακήρυξη του Βερολίνου για «Ανοιχτή Πρόσβαση» •Νέα επιχειρηματικά μοντέλα στους εκδοτικούς οίκους •Αυξημένη δυσκολία στην πρόβλεψη των τιμών των online πηγών

12 Αλλαγές στο λειτουργικό περιβάλλον: Δίκτυα και Συνεργασίες •Εθνικά και διεθνή «διαδίκτυα» - νέοι «συνέταιροι» •Προστιθέμενη αξία στους συνεργαζόμενους από τις ίδιες τις συνεργασίες

13 Αλλαγές στο λειτουργικό περιβάλλον: Παγκοσμιοποίηση μέσα στην ΕΕ •Συνθήκη της Λισαβόνας – Εκπαίδευση – Βιβλιοθήκες - ΕΕ

14 Οι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του εγχειρήματος Κοινωνική Επίδραση 1.Ηγετικός Ρόλος ως ειδικού 2.Μακρόβιος διατήρηση της έντυπης εθνικής κληρονομιάς 3.Υλικό και υπηρεσίες παραγόμενες αποκλειστικά για τον χρήστη Όραμα •Αποστολή •Πηγές •9.Cost-effectiveness •10.Διαχείριση ανθρώπινων πόρων •11.Συλλογές υψηλών στάνταρντς •που προωθούν την έρευνα Διαδικασίες και Δομές 4. Management 5.Marketing 6.Networking 7. Αποδοτικές χρηστοκεντρικές εφαρμογές Αναγέννηση των Ελληνικών Βιβλιοθηκών 12. Top know-how 13. Aναγεννημένη με αντίκτυπο στην κοινωνία βιβλιοθήκη

15 Άξονες Ανάπτυξης της Νέας Πολιτικής  Ρεαλιστική Περιγραφή της παρούσας Κατάστασης  Βιβλιοθήκες – Αρχεία – Μουσεία  Εθνικό δίκτυο  Στρατηγική για Βιβλιοθήκες  Προτάσεις  Συνεργασία Διαφορετικών Τύπων βιβλιοθηκών – Τοπικά και Εθνικά Δίκτυα  Συλλογικός Κατάλογος – Διαδανεισμός  Διοικητικό Σκέλος – Σκοπός – Διάγραμμα Εθνικού Δικτύου

16 Άξονες Ανάπτυξης της Νέας Πολιτικής  Ο Συντονιστικός Ρόλος της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος

17 Άξονες Ανάπτυξης της Νέας Πολιτικής  Αναπτυξιακή διάσταση  Κοινωνική Ενσωμάτωση Μεταναστών – Υποστήριξη Αλλόγλωσσων και ΑΜΕΑ  Βιβλιοθήκη και Οικονομική Ανάπτυξη  Management & Marketing  Εκπαίδευση  Συμβολή των Βιβλιοθηκών στη Δια Βίου Μάθηση

18 Άξονες Ανάπτυξης της Νέας Πολιτικής  Υπερεθνική πολιτιστική δράση  Συνεργασία:  Μεσόγειος  Βαλκάνια  Απόδημος  Ευρωπαϊκή Ένωση

19 Ερωτήσεις •Πώς φαντάζεστε την ιδανική για σας εικόνα των βιβλιοθηκών στη χώρα μας; •Ποιες οι προτάσεις σας έχοντας υπ’ όψιν και την παρούσα οικονομική κατάσταση; •Ποιες ανάγκες θεωρείτε απαραίτητο να ικανοποιούνται από τις ελληνικές βιβλιοθήκες;


Κατέβασμα ppt "Ελληνικές Βιβλιοθήκες Συνολική Παρουσίαση Θέσεων Ομάδα Εργασίας Δημοσίων Βιβλιοθηκών Ιανουάριος 2011."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google