Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Www.ctspap.gr. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ-ΚΑΡΔΙΑΣ-ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΔΝΤΗΣ Γ.Ε. ΔΡΟΣΟΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Www.ctspap.gr. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ-ΚΑΡΔΙΑΣ-ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΔΝΤΗΣ Γ.Ε. ΔΡΟΣΟΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 www.ctspap.gr

2 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ-ΚΑΡΔΙΑΣ-ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΔΝΤΗΣ Γ.Ε. ΔΡΟΣΟΣ

3 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013 385 ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Καρδιοχειρουργικά περιστατικά: 240 Θωρακοχειρουργικά περιστατικά: 109 Διάφορα άλλα περιστατικά: 36

4 ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΡΔΙΑΣ 240 ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 156/240 (65%) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ 65/240 (27%) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΟΠΑΘΕΙΩΝ 11/65 (17%) πλαστικές διορθώσεις 34 AVR 11 AVR + CABG 5 MVR 4 MV plasty 2 ΜVR + CABG 1 MVR + AVR 5 ΜV plasty + CABG 1 αφαίρεση θρόμβου προσθετικής βαλβίδας 1 MV plasty + πλαστική TV με δακτύλιο 1 δακτύλιος τριγλώχινας

5 ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΡΔΙΑΣ 4/240 ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 2 σύγκλειση ASD 2 αφαίρεση μυξώματος ΑΡ κόλπου

6 ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΡΔΙΑΣ 19/240 (7.9%) ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΟΡΤΗ 4 Bentall 2 Bentall + CABG 6 Αντικατάσταση ανιούσης αορτής με ευθύ μόσχευμα 1 Αντικατάσταση ανιούσης με ευθύ μόσχευμα + CABG 3 Αντικατάσταση ανιούσης με ευθύ μόσχευμα + AVR 1 Αντικατάσταση ανιούσης και τόξου με ευθέα μοσχεύματα 1 Εκτομή στένωσης ανιούσης αορτής 1 Αποκατάσταση θωρακοκοιλιακού ανευρύσματος

7 ΗΛΙΚΙΑ ασθενών (μέσος όρος σε έτη) 63.3  10 ετών ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

8 ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 9.6 ± 6.3 ώρες Διάμεσος 7 ώρες (40% <6h) ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

9 ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 6.2  3.6 ημέρες ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

10 Καρδιοχειρουργικά περιστατικά ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ 30 ημερών ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ κατά EuroSCORE Ι 4.8% κατά EuroSCORE ΙI 1.9% ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΜΕΝΗ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ 6/240 (2.5%)

11 ΚΑΡΔΙΑ – ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ (ανά κατηγορίες επεμβάσεων) Isolated CABG 2/156 1.28% VALVES + VALVES/CABG ΣΥΝΟΛΟ ΑΟΡΤΙΚΩΝ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ 2/65 3% 2/17 11.7%

12 Cardiothoracic surgery Dept “G. Papanikolaou” vs STS national averages, 30-d mortality isolated CABG

13 Cardiothoracic surgery Dept “G. Papanikolaou” vs STS national averages, 30-d mortality CABG, VALVES, CABG+VALVES

14 Νοσηρότητα Συνολική νοσηρότητα: 19/240 (7,9%) Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο: 2/240 (0.8%) [1-2%] Eur J Vasc Endovasc Surg. 2002 Apr;23(4):283-94. Εν τω βάθει λοιμώξεις στερνοτομής: 5/240 (2.1%) [0,5-5%] Ann Thorac Surg. 1987 Aug;44(2):173-9. Αναπνευστική ανεπάρκεια: (επαναδιασωλήνωση ή αδυναμία/δυσχέρεια αποδέσμευσης από μηχ. αερισμό) 6/240 (2.5%) [2-10%] Ann Thorac Surg. 2013 Mar;95(3):1122-9.

15 Νοσηρότητα Acute Kidney Injury: 30/240 (12.5%) [10-20%] –Stage 1: 14/30 (46.6%) –Stage 2: 8/30 (26.6%) –Stage 3: 7/30 (23.3%) –Stage 4: 1/30 (3.3%) Renal failure: 8/240 (3.2%) Renal Replacement therapy: –4/8 (50%) –4/240 (1.6%) [1-2%] Kidney Int. 2007 Sep;72(5):624-31. Epub 2007 Jul 11.

16 Cardiothoracic surgery Dept “G. Papanikolaou” vs STS national averages On-pump isolated CABG, major complications or operative mortality observed rate

17 Cardiothoracic surgery Dept “G. Papanikolaou” vs STS national averages On-pump isolated CABG Renal failure observed rate

18 Cardiothoracic surgery Dept “G. Papanikolaou” vs STS averages Perioperative MI 4/240 cardiac operations (1.7%) 3/156 isolated CABG (1.9%) 2011 STS data Elevation of biomarkers (CK or Troponine) to > 5 of the normal during the first 72h after a CABG plus i. new Q waves or LBBB or ii. Angiographically documented or iii. Imaging evidence of new loss of viable myocardium

19 Cardiothoracic surgery Dept “G. Papanikolaou” vs STS national averages Reoperation for bleeding Σύνολο: 12/240 - 5% Isol. CABG: 3/156 1.9%

20 69 ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ 22 ΛΟΒΕΚΤΟΜΕΣ (1 sleeve) 4 ΔΙΛΟΒΕΚΤΟΜΕΣ 9 ΠΝΕΥΜΟΝΕΚΤΟΜΕΣ 1 ΤΜΗΜΑΤΕΚΤΟΜΗ 9 ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΕΜΠΥΗΜΑΤΟΣ – ΑΠΟΦΛΟΙΩΣΗ 8 ΘΩΡΑΚΟΤΟΜΗ – ΒΙΟΨΙΑ 2 ΘΩΡΑΚΟΤΟΜΗ – ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΑΖΑΣ 4 ΘΩΡΑΚΟΤΟΜΗ – ΕΚΤΟΜΗ ΕΜΦΥΣΗΜ. ΚΥΣΤΕΩΝ 3 ΣΥΡΡΑΦΗ ΡΗΞΗΣ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ 1 ΣΤΕΡΝΟΤΟΜΗ ΕΚΤΟΜΗ ΜΑΖΑΣ 5 ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΑΚΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ 1 ΘΩΡΑΚΟΤΟΜΗ - ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΘΩΡΑΚΑ

21 40 ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΟΣΚΟΠΙΚΑ (36.7%) 6 VATS ΛΟΒΕΚΤΟΜΗ 4 VATS ΣΦΗΝΟΕΙΔΗΣ ΕΚΤΟΜΗ ΠΝΕΥΜΟΝΑ 5 VATS ΒΙΟΨΙΑ 9 VATS ΕΚΤΟΜΗ AEP ΚΥΣΤΕΩΝ 2 VATS ΕΚΤΟΜΗ ΚΥΣΤΙΚΩΝ ΜΑΖΩΝ 1 VATS ΘΥΜΕΚΤΟΜΗ 9 ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ – ΒΙΟΨΙΑ 3 ONE - PORT– ΒΙΟΨΙΑ 1 ONE - PORT– ΛΥΣΗ ΣΥΜΦΥΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΘΩΡΑΚΑ

22 ΗΛΙΚΙΑ ασθενών (μέσος όρος σε έτη) 54.4  17.7 ετών ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

23 ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 59 / 109 ΜΗΧ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΠΝ 8.8 ± 13.1 ώρες Διάμεσος 5 ώρες ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 50/109 (45.8%) ΑΝΑΝΗΨΗ ΣΤΟ Χ/Ο 30/59 MΟΝΑΔΑ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΚΡΧ 4/59 A’MEΘ / MAA

24 ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 6.2  5.4 ημέρες ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

25 Θωρακοχειρουργικά περιστατικά ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ 30 ημερών 0/109 (0%)

26 Θωρακοχειρουργικά περιστατικά ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ Λοιμώξεις τραύματος: 4/109 (3.7%) 1 Ρήξη οισοφάγου 1 Υποτροπή τραχειοοισοφαγικού συριγγίου

27 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ 30 ημερών 6/ 385 (1.5%)

28 ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ‘Early’ post-cardiotomy chylopericardium and the imaging value of magnetic resonance thoracic- ductography. Koutsogiannidis C. et al. Heart, Lung and Circulation. 2013 Apr. Isolated chylopericardium is a rare postoperative complication after cardiac surgery. A delay in diagnosis or an inappropriate management can lead to serious consequences. The treatment, which may either be conservative or surgical, is controversial and it depends on the duration and volume of effusion. We report a case of chylopericardium after atrial septal defect repair in a young woman. The patient was treated initially with total parenteral nutrition for ten days. After drainage diminished, low fat diet containing medium chain triglyceride was instituted. Postoperatively, the role of magnetic resonance thoracic ductography was important for the assessment of the treatment strategy. IF 1.254

29 Παρουσιάσεις σε συνέδρια Κουτσογιαννίδης Χ. Προφορική ανακοίνωση στο 12ο Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 30 Μαΐου-01 Ιουνίου 2013. Απονομή του 2 ου Βραβείου προφορικών ανακοινώσεων του συνεδρίου. Preconditioning του εγκεφάλου με ερυθρομυκίνη στην ολική κυκλοφορική παύση. Έλεγχος νευρωνικής βιωσιμότητας-πρώιμα αποτελέσματα.

30 Παρουσιάσεις σε συνέδρια Αορτοστεφανιαία παράκαμψη σε μάρτυρα του Ιαχωβά με αυτοάνοση θρομβοπενία – Αναφορά περιστατικού Ανανιάδου Ο. Προφορική ανακοίνωση στο 12ο Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 30 Μαΐου-01 Ιουνίου 2013. EUROSCORE Ή EUROSCORE II για τον υπολογισμό του κινδύνου θνητότητας στις καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις; Διπλάρης Κ. Προφορική ανακοίνωση στο 12ο Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 30 Μαΐου-01 Ιουνίου 2013.

31 Παρουσιάσεις σε συνέδρια Είναι ασφαλείς οι καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις σε ασθενείς με χρόνια αιματολογικά νοσήματα; Σίλελη Μ. Προφορική ανακοίνωση στο 12ο Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 30 Μαΐου-01 Ιουνίου 2013. Παράγοντες κινδύνου για ανάγκη μη επεμβατικού αερισμού μετά από καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις Αμπατζίδου Φ. Προφορική ανακοίνωση στο 12ο Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 30 Μαΐου-01 Ιουνίου 2013.

32 Εργασίες σε επικείμενα συνέδρια Hypothermia provides protects the cortex in hypothermic circulatory arrest: ultrastructural evidence. Koutsogiannidis C. et al. Οral presentation at the 30 th Annual Meeting of the American Association of Clinical Anatomists, hosted by the University of Colorado, Denver, CO, July 9-13, 2013. Erythromycin induced neuroprotection during prolonged hypothermic circulatory arrest. Koutsogiannidis C. et al. Poster presentation at the 30 th Annual Meeting of the American Association of Clinical Anatomists, hosted by the University of Colorado, Denver, CO, July 9 ‐ 13, 2013.

33 Poster presentation at the 30 th Annual Meeting of the AACA

34 Εργασίες σε επικείμενα συνέδρια Pericardial fat is strongly associated with atrial fibrillation after coronary artery bypass graft surgery. Drossos G. et al. Οral presentation at the 27 th European Association For Cardio-Thoracic Surgery, Vienna, Austria, October 5-9, 2013.

35 Εργασίες σε επικείμενα συνέδρια Validation of a nine parameter standard base excess model (Wolf and Deland, 2011) in a cohort of cardiac surgical patients. Agrafiotis M. et al. Οral presentation at the 26 th Annual Congress of the European Society of Intensive Care Medicine, Paris, France, October 5-9, 2013. Cardiac surgery in octogenarians: A single center experience. Ampatzidou F. et al. Οral presentation at the 26 th Annual Congress of the European Society of Intensive Care Medicine, Paris, France, October 5-9, 2013. Risk factors for non invasive ventilation requirement in postoperative cardiac surgical patients Ampatzidou F. et al. Οral presentation at the 26 th Annual Congress of the European Society of Intensive Care Medicine, Paris, France, October 5-9, 2013.


Κατέβασμα ppt "Www.ctspap.gr. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ-ΚΑΡΔΙΑΣ-ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΔΝΤΗΣ Γ.Ε. ΔΡΟΣΟΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google