Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η ΕΠΤΑΕΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΧΟΥ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ. Α΄ Χειρουργική Κλινική Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η ΕΠΤΑΕΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΧΟΥ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ. Α΄ Χειρουργική Κλινική Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η ΕΠΤΑΕΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΧΟΥ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ. Α΄ Χειρουργική Κλινική Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»

2 Επιδημιολογία Για το έτος 1995 στην Γερμανία: 16.000 άνθρωποι προσεβλήθησαν από καρκίνο του στομάχου και 12.000 απεβίωσαν. Για το έτος 1997, οι θάνατοι ανήλθαν σε 14.000 Πρόβλεψη της WHO για το 1999 : 800.000 άνθρωποι επρόκειτο να προσβληθούν από καρκίνο του στομάχου και να επέλθουν 630.000 θάνατοι. Καρκίνος στομάχου: 3 η αιτία θανάτου από κακοήθη νοσήματα

3 ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ • Από 1.1.99 μέχρι 31.12.2005 διεγνώσθησαν στη Ρόδο 108 αδενοκαρκινώματα στομάχου, γεγονός που σημαίνει ότι, ετησίως προσβάλλονται από καρκίνο του στομάχου 16 καινούρια άτομα ανά 100.000 κατοίκους. 38 ασθενείς χειρουργήθηκαν στην Ά Χειρουργική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου και οι υπόλοιποι 70 σε νοσοκομεία του κέντρου. • Από τους 38 ασθενείς, οι 3 είχαν πρώιμο καρκίνο (8%), οι υπόλοιποι 35 (92%) είχαν καρκίνο προχωρημένου σταδίου.

4 ΣΚΟΠΟΣ • • Στην παρούσα μελέτη αναλύονται τα αποτελέσματα της επταετούς εμπειρίας μας στην αντιμετώπιση ασθενών που χειρουργηθήκαν για καρκίνο του στομάχου προχωρημένου σταδίου.

5 Σαν προχωρημένο στάδιο εννοούμε το στάδιο που ο όγκος έχει διηθήσει τουλάχιστον τη μυική στοιβάδα, ή έχει ήδη δώσει λεμφαδενικές, απομακρυσμένες μεταστάσεις, δηλαδή τα στάδια ΙΙ έως IV κατά UICC.

6 • • Χρονική περίοδος 1999 – 2006 Αριθμός ασθενών: 35 ♂/♀=18/17 Μ.Ο. ηλικίας 70.5έτη (43-87) Υλικό και Μέθοδος

7 ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ • • Γαστροσκόπηση με βιοψίες και ιστολογικές εξετάσεις των βιοψιών. • • Υπερηχογράφημα κοιλίας. • • Αξονική Τομογραφία κοιλίας (Θώρακος). • • Προσδιορισμός καρκινικών δεικτών CEA, CA 19-9. • • Ενδοσκοπικό Υπερηχογράφημα*. • • Διαγνωστική Λαπαροσκόπηση*.

8 Για το είδος της χειρουργικής επέμβασης ελήφθησαν υπόψη : 1. Ιστολογική μορφή όγκου: (Διάχυτος-εντερικός τύπος κατά Lauren) 2. Ηλικία ασθενούς : 65 ετών 3. Θέση όγκου : άντρο-σώμα-καρδία - Είδος χειρουργικής επέμβασης Υφολική γαστρεκτομή n= 20 Ολική γαστρεκτομή n=15

9 • • Σε 9 (26%) ασθενείς έγινε D1 λεμφαδενεκτομή, ενώ σε 26 (74%) ασθενείς πραγματοποιήθηκε D2 λεμφαδενεκτομή.

10 • • R 0 εκτομή του όγκου ορίζεται η θεραπευτική en block αφαίρεση του με αρνητικά όρια εκτομής του όγκου (χωρίς εμφανή υπολειπόμενη νόσο) • • R 1 εκτομή του όγκου ορίζεται η αφαίρεση με μικροσκοπικά υπολειπόμενη νόσο • • R 2 εκτομή του όγκου ορίζεται η αφαίρεση με μακροσκοπικά υπολειπόμενη νόσο R0 αφαίρεση του όγκου επιτεύχθηκε σε 26 (74%) ασθενείς, ενώ η R2 σε 9 (26%) ασθενείς.

11 Ιστολογική εξέταση Ταξινόμηση κατά Lauren Εντερικού τύπου Διάχυτου τύπου Μικτού τύπου 272762

12 Αριθμός Αφαιρεθέντων-Διηθημένων Λεμφαδένων Μέσος Όρος Αφαιρεθέντων Λεμφαδένων Μέσος Όρος Διηθημένων Λεμφαδένων Ποσοστό Διηθημένων Λεμφαδένων D116.24.2630% D224.36.7228% Σε 4 ασθενείς ο συνολικός αριθμός των αφαιρεθέντων λεμφαδένων ήταν μικρότερος των 10

13 Ποσοστό διηθημένων λεμφαδένων επί συνόλου 35 ασθενών

14 Ποσοστό διηθημένων λεμφαδένων σε σχέση με D 1 ή D 2 λεμφαδενεκτομή

15 Σταδιοποίηση κατά UICC 97 Σύνολο Ασθενών: 35 Στάδιο UICCΑριθμός Ασθενών ΙΙ5 (14%) III a12 (34%) III b8 (23%) ΙVΙV10 (29%)

16 Ολική γαστρεκτομή N=17 Υφολική γαστρεκτομή N=18 ΣΥΝΟΛΟ N=35 αιμορραγία -- Αιμορραγία αναστόμωσης 1-1 Διαπύηση τραύματος -- Ειλεός -- Διαφυγή αναστόμωσης -- Πνευμονία 112 Σύνολο 213 (8,6%) Θνησιμότητα 1-1 (2,8%) Ανάλυση ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ

17 • • Μετεγχειρητικά 19 από τους 35 ασθενείς υποβλήθηκαν σε χημειοθεραπεία.

18 ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ (Follow up) • • ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: Υπερηχοτομογραφικός έλεγχος κοιλίας Ακτινογραφία Θώρακος Βιοχημικός έλεγχος Προσδιορισμός CEA, CA 19-9 Αξονική τομογραφία κοιλίας Γαστροσκόπηση

19 1) Το υπολειπόμενο του όγκου (R) 2) O Τύπος λεμφαδενεκτομής (D1,D2) 3) Η σταδιοποίηση της νόσου κατά UICC 1997 4) Η μετεγχειρητική χημειοθεραπεία ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΑΝ:

20 • • Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε μονοπαραγοντικά με την Kaplan - Meier ανάλυση και πολυπαραγοντικά με ένα Cox μοντέλο.

21 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

22 Συνολική επιβίωση των ασθενών που υπεβλήθησαν σε γαστρεκτομή.

23 P<0.0001 Επιβίωση των ασθενών σε σχέση με την αφαιρεσιμότητα του όγκου. p = 0.0001

24 P = 0.0003 Επιβίωση των ασθενών σε σχέση με το είδος λεμφαδενοκτομής. p=0.0014

25 P = 0.0145 Επιβίωση των ασθενών σε σχέση με τη σταδιοποίηση της νόσου κατά ΤΝΜ. p=0.0056

26 P = 0.0024 Επιβίωση των ασθενών σε σχέση με τη χορήγηση ή μη μετεγχειρητικής χημειοθεραπείας. p=0.1069

27 Συμπέρασμα • • Μολονότι ο αριθμός των ασθενών είναι μικρός, οι παράγοντες που επηρεάζουν την επιβίωση των ασθενών που χειρουργήθηκαν για καρκίνο του στομάχου προχωρημένου σταδίου είναι το στάδιο της νόσου, η αφαιρεσιμότητα του όγκου (R) και το είδος της λεμφαδενεκτομής. Η χορήγηση μετεγχειρητικής χημειοθεραπείας επηρεάζει την πρόγνωση για τα δύο πρώτα χρόνια, όχι όμως την πρόγνωση της πενταετίας.

28 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ


Κατέβασμα ppt "Η ΕΠΤΑΕΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΧΟΥ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ. Α΄ Χειρουργική Κλινική Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google