Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Www.ctspap.gr. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2012 Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ-ΚΑΡΔΙΑΣ-ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΔΝΤΗΣ Γ.Ε. ΔΡΟΣΟΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Www.ctspap.gr. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2012 Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ-ΚΑΡΔΙΑΣ-ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΔΝΤΗΣ Γ.Ε. ΔΡΟΣΟΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 www.ctspap.gr

2 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2012 Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ-ΚΑΡΔΙΑΣ-ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΔΝΤΗΣ Γ.Ε. ΔΡΟΣΟΣ

3 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 743 ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Καρδιοχειρουργικά περιστατικά: 423 Θωρακοχειρουργικά περιστατικά: 229 Διάφορα άλλα περιστατικά: 92

4 ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΡΔΙΑΣ 423 ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 289/423 (68.32%) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ 88/422 (20.14%) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΟΠΑΘΕΙΩΝ 10/88 (11.36/%) πλαστικές διορθώσεις 46 AVR 18 AVR + CABG 1 ΜV plasty + AVR 7 MVR 1 MV plasty 1 ΜVR + CABG 3 MVR + AVR 2 ΜV plasty + CABG 1 ΜV plasty + ευθύ μόσχευμα 1 MVR + ευθύ μόσχευμα 1 ΜV plasty + ASD 2 MVR + πλαστική TV με δακτύλιο 1 εκτομή εκβλάστησης και δακτύλιος τριγλώχινας

5 ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΡΔΙΑΣ 422 ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 1 SVR + CABG 2 σύγκλιση ASD 1 αφαίρεση μυξώματος ΑΡ κόλπου 1 αφαίρεση μάζας ΔΕ κόλπου 1 σύγκλιση μετεμφραγματικής ρήξης μεσοκοιλιακού διαφράγματος 1 συρραφή ψευδοανευρύσματος ΑΡ κοιλίας 1 θωρακοκοιλιακό ανεύρυσμα 1 εκτομή στένωσης ισθμού αορτής – ευθύ μόσχευμα τελικοτελικά 1 εμβολεκτομή πνευμονικής αρτηρίας 1 ablation (σε επέμβαση MVR) 5 redo επεμβάσεις

6 ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΡΔΙΑΣ 41/422 (9.71%) ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΟΡΤΗ 16 Bentall 5 Bentall + CABG 11 Αντικατάσταση ανιούσης αορτής με ευθύ μόσχευμα 4 Αντικατάσταση ανιούσης με ευθύ μόσχευμα + CABG 1 AVR + Αντικατάσταση ανιούσης με ευθύ μόσχευμα + CABG 1 AVR + Αντικατάσταση ανιούσης με ευθύ μόσχευμα 1 Yacoub remodeling + MVR + CABG

7 ΗΛΙΚΙΑ ασθενών (μέσος όρος σε έτη) 65  8.4 ετών ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

8 ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (μέσος όρος σε ώρες) ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ > 80 HRS ΣΕ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ 14.4 ±7.3 ώρες ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

9 ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΜΕΘ (μέσος όρος σε ημέρες) 1.4 ± 0.5 ημέρες ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

10 ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 6.8  2 ημέρες ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

11 Καρδιοχειρουργικά περιστατικά ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ 30 ημερών •ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ κατά EuroSCORE Ι 7.5% •ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΜΕΝΗ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ 14/423 (3.3%)

12 229 ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 52 ΛΟΒΕΚΤΟΜΕΣ (4 sleeve) 7 ΔΙΛΟΒΕΚΤΟΜΕΣ 20 ΠΝΕΥΜΟΝΕΚΤΟΜΕΣ 79/229 (34,5%) (λοβεκτομές και πνευμονεκτομές) 29 ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΕΜΠΥΗΜΑΤΟΣ – ΑΠΟΦΛΟΙΩΣΗ 1 SLEEVE εκτομή αμαρτώματος στελεχιαίου βρόγχου 1 εκτομή στένωσης τραχείας 2 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΚΑΦΟΕΙΔΟΥΣ ΣΤΕΡΝΟΥ 36 θωρακοτομή – σφηνοειδής εκτομή 1 ΘΩΡΑΚΟΣΤΟΜΑ 1 ΘΩΡΑΚΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 1 ΘΩΡΑΚΟΤΟΜΗ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗ ΘΩΡΑΚΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ 6 ΘΩΡΑΚΟΤΟΜΗ – ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΙΜΟΘΩΡΑΚΑ 7 ΘΩΡΑΚΟΤΟΜΗ – ΕΚΤΟΜΗ ΕΜΦΥΣΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΣΤΕΩΝ 2 ΘΩΡΑΚΟΤΟΜΕΣ (ανεγχείρητο) 6 ΘΩΡΑΚΟΤΟΜΕΣ – ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΑΚΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ 3 ΣΤΕΡΝΟΤΟΜΗ – ΘΥΜΕΚΤΟΜΗ 1 ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΠΑΡΑΣ ΣΤΕΡΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΘΩΡΑΚΑ

13 57/229 (24.9%) ΘΩΡΑΚΟΣΚΟΠΙΚΑ 7 VATS ΛΟΒΕΚΤΟΜΗ 5 VATS ΣΦΗΝΟΕΙΔΗΣ ΕΚΤΟΜΗ ΠΝΕΥΜΟΝΑ 6 VATS ΒΙΟΨΙΑ 6 VATS ΕΚΤΟΜΗ AEP ΚΥΣΤΕΩΝ 3 VATS ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΙΜΟΠΗΓΜΑΤΩΝ 1 VATS ΘΥΜΕΚΤΟΜΗ 1 VATS ΕΚΤΟΜΗ ΜΑΖΑΣ ΠΑΡΑΣΠΟΝΔΥΛΙΚΑ 18 ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ – ΒΙΟΨΙΑ 10 ONE PORT ΒΙΟΨΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΘΩΡΑΚΑ

14 ΗΛΙΚΙΑ ασθενών (μέσος όρος σε έτη) 58.7  11.8 ετών ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

15 ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (μέσος όρος σε ώρες) 127 / 248 ΜΗΧ ΑΝΑΠΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΤΧ 13.1±6.8 ώρες ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ • 102/229 (44.5%) ΑΝΑΝΗΨΗ ΧΟ 75/127 Β’ΜΕΘ (59%) 54/127 A’MEΘ / MAA (39,3%) 2/127 ΜΕΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ (1,6%)

16 ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΜΕΘ (μέσος όρος σε ημέρες) 127/229 1.4 ± 0.7 ημέρες ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

17 ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 6.2  3.2 ημέρες ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

18 Θωρακοχειρουργικά περιστατικά ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ 30 ημερών 2/229 (0.9%)

19 92 διάφορες επεμβάσεις 7 αγγειοχειρουργικά 40 επανανοίξεις κρχ περιστατικών 5 συγκλίσεις στέρνου 8 περικαρδιακά παράθυρα 17 περικαρδιοκεντήσεις 7 χειρουργικός καθαρισμός τραύματος στερνοτομής 1 σύγκλιση θωρακοτομής 1 επανατοποθέτηση μπαταρίας βηματοδότη 2 βιοψία υπερκλείδιου λεμφαδένα 1 αφαίρεση μορφώματος μαλακών μορίων 1 αφαιρεση καλωδίου βηματοδότη 2 τοποθέτηση επικαρδιακών καλωδίων βηματοδότη ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ

20 Διάφορα άλλα περιστατικά ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ 30 ημερών 4/92 (4.4%)

21 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ 30 ημερών 16/ 743 (2.2%)

22 Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ-ΚΑΡΔΙΑΣ-ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΔΝΤΗΣ Γ.Ε. ΔΡΟΣΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin as emerging biomarker of acute renal failure in renal transplant patient after coronary artery bypass surgery. Ampatzidou F, Koutsogiannidis C, Ananiadou O, Liosi M, Asteri T, Drossos G. J Cardiovasc Surg (Torino). 2012 Dec;53(6):805-8. Acute renal injury (AKI) is a serious complication, which increases the risk of death after cardiac surgery. Although serum Cre is typically used for diagnosis of AKI, there are disadvantages in its use as renal marker. Neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL) is a protein of the lipocalin family and is expressed by neutrophils and other epithelial cells including segments of proximal collecting tubule (PCT). We present an interesting case of renal transplant patient under long term immunosuppressive therapy. He had already renal impairment of the transplant kidney (GFR 29,3 ml/min/1,73m2). He suffered from coronary artery disease without history of myocardial infraction and underwent elective coronary artery bypass grafting (CABG). Renal function was monitored also with NAGL, in order to avoid potential renal graft failure postoperatively. IF 1.352

23 Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ-ΚΑΡΔΙΑΣ-ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΔΝΤΗΣ Γ.Ε. ΔΡΟΣΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Noninvasive positive pressure ventilation for post-pneumonectomy early acute respiratory distress syndrome. Koutsogiannidis C, Ampatzidou F, Ananiadou O, Karaiskos T, Drossos G. Respir Care. 2012 Sep;57(9):1514-6. doi: 10.4187/respcare.01493. Epub 2012 Feb 17. Acute respiratory distress syndrome (ARDS) remains a lethal complication after major lung resections. The reported mortality ranges from 50% to 100%, with increased incidence and mortality rates in pneumonectomy patients. The pathogenesis of early ARDS is still not fully understood and the majority of patients will require mechanical ventilation. A review of the literature reveals that the role of noninvasive positive pressure ventilation (NPPV) in ARDS after lung resection is unclear, in contrast to its well established benefits in other types of respiratory failure. NPPV is a technique of augmenting alveolar ventilation delivered by facemask, without introducing endotracheal tube. NPPV may reduce the need for endotracheal mechanical ventilation and improve clinical outcome in patients with acute respiratory failure after lung resection, avoiding complications related to intubation. We present a case of early ARDS following left-sided pneumonectomy, where Bi-level Positive Airway Pressure ventilation prompted a successful outcome. IF 1.52

24 ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Aortic root aneurysm in an adult patient with aortic coarctation: a single-stage approach. Ananiadou OG, Koutsogiannidis C, Ampatzidou F, Drossos GE. Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2012 Sep;15(3):534-6. doi: 10.1093/icvts/ivs235. Epub 2012 May 30. Acute renal injury (AKI) is a serious complication, which increases the risk of death after cardiac surgery. Although serum Cre is typically used for diagnosis of AKI, there are disadvantages in its use as renal marker. Neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL) is a protein of the lipocalin family and is expressed by neutrophils and other epithelial cells including segments of proximal collecting tubule (PCT). We present an interesting case of renal transplant patient under long term immunosuppressive therapy. He had already renal impairment of the transplant kidney (GFR 29,3 ml/min/1,73m2). He suffered from coronary artery disease without history of myocardial infraction and underwent elective coronary artery bypass grafting (CABG). Renal function was monitored also with NAGL, in order to avoid potential renal graft failure postoperatively. Expected IF 1.0

25 ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Acute type-a dissection in a patient with severe hemophilia A Diplaris K, Karfis E, Ampatzidou F, Ananiadou O, Vakalopoulou S, Madesis A, Asteri T, Drossos G J Cardiothorac Vasc Anesth. 2012 Aug;26(4):660-3. doi: 10.1053/j.jvca.2011.07.017. Epub 2011 Sep 19. Acute type A aortic dissection is a life-threatening emergency condition associated with high mortality rates. Hemophilia type A is a relatively rare coagulation disorder requiring specific management.We report the case of a man with known severe hemophilia A, who was urgently treated for acute type A dissection. Challenging patient management issues are presented and therapeutic strategies are suggested for this rare combined clinical entity.

26 Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ-ΚΑΡΔΙΑΣ-ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΔΝΤΗΣ Γ.Ε. ΔΡΟΣΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ολοκλήρωση πειραματικού μοντέλου σε χοίρους στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου»

27 Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ-ΚΑΡΔΙΑΣ-ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΔΝΤΗΣ Γ.Ε. ΔΡΟΣΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Πειραματικό εργαστήριο Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου» 18 πειράματα σε χοίρους

28 Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ-ΚΑΡΔΙΑΣ-ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΔΝΤΗΣ Γ.Ε. ΔΡΟΣΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Πειραματική μελέτη Χορήγηση ερυθρομυκίνης για pharmacological preconditioning σε κατάσταση εγκεφαλικής ισχαιμίας (υποθερμική κυκλοφορική παύση στους 18 ο C για 75min)

29 Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ-ΚΑΡΔΙΑΣ-ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΔΝΤΗΣ Γ.Ε. ΔΡΟΣΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Πειραματική μελέτη Χορήγηση ερυθρομυκίνης για pharmacological preconditioning σε κατάσταση εγκεφαλικής ισχαιμίας (υποθερμική κυκλοφορική παύση στους 18 ο C για 75min) Επίδραση στην ιστοπαθολογία του εγκεφάλου μελετώντας αποπτωτικούς δείκτες TUNEL Bcl-2/bax C-Fos, c-Jun Caspase 3 Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο Σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών


Κατέβασμα ppt "Www.ctspap.gr. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2012 Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ-ΚΑΡΔΙΑΣ-ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΔΝΤΗΣ Γ.Ε. ΔΡΟΣΟΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google