Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΤΙΟΥΣΗΣ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Χαλβατζούλης Ελευθέριος Καρδιοχειρουργός Επιστημονικός συνεργάτης Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΤΙΟΥΣΗΣ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Χαλβατζούλης Ελευθέριος Καρδιοχειρουργός Επιστημονικός συνεργάτης Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΤΙΟΥΣΗΣ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Χαλβατζούλης Ελευθέριος Καρδιοχειρουργός Επιστημονικός συνεργάτης Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ-ΚΑΡΔΙΑΣ-ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ Δ/ΝΤΗΣ: Γ. Ε. ΔΡΟΣΟΣ

2 Τραυματικές Κακώσεις Κατιούσης Θωρακικής Αορτής  Δυνητικά θανατηφόρος κάκωση 2η μετά τις κακώσεις κεφαλής ως αιτία θανάτου μετά από τραύμα Am J Surg 1986;152:660–663.  Επιζώντες με τραυματική ρήξη ισθμού αορτής έχουν κατά μ.ο δυο συνυπάρχουσες κακώσεις Am J Surg 1986;152:660–663.  Τροχαία ατυχήματα ως αιτία σε 75% Ann Thorac Surg 1994;57:726–730.  Εξωνοσοκομιακή θνητότητα 85% Circulation 1958;17: 1086–1101

3 Εντόπισης Της Βλάβης  80-90%: αορτικός ισθμός – επιζώντες  20-25%: Ανιούσα αορτή – σε νεκρωτομικό υλικό  Λίγοι ασθενείς: αορτικό τόξο κατιούσα θωρακική αορτή, αορτικό τρήμα,. Patel NH et al 1998.

4 Μηχανισμός της βλάβης  Συνδυασμός δυνάμεων, (έκταση, διάτμηση, συστροφή)  “waterhammer”effect (ταυτόχρονη απόφραξη της αορτής και απότομη αύξησης της αρτηριακής πίεσης)  “osseous pinch” effect (εγκωβισμός της αορτής μεταξύ του προσθίου θωρακικού τοιχώματος και της σπονδυλικής στήλης) N Engl J Med 2008;359:1708-16.

5 Ανοιχτή Αποκατάσταση  Σημαντική νοσηρότητα  θνητότητα 8% to15% J Vasc Surg 2001; 34: 1029–1034  Παραπληγία 2.3% to 25.5% Ann Thorac Surg 1999; 67:957-64 Ann Thorac Surg 1994; 58 :585-93

6 13 Ασθενείς  ΄Αρρενες  Μέση ηλικία 32.5 ± 7.8 έτη  Πολυτραυματίες  Αιμοδυναμικά ασταθείς  Τροχαίο ατύχημα 9 ασθενείς  Πτώση από ύψος 4 ασθενείς Υλικό - Μέθοδος

7 CT angiography Digital subtraction angiography Απεικόνιση και μετρήσεις  Ψευδό-ανεύρυσμα 9 ασθενείς  Πλήρης ρήξη 4 ασθενείς  Απόσταση μεταξύ βλάβης και αριστερής υποκλειδίου αρτηρίας 24.8 ± 8.2 mm εύρος 14 to 41 mm  Διάμετρος εγγύς αυχένα: 24.7 ± 3.7 mm εύρος 20 to 34 mm

8  Σε 5 ασθενείς προηγήθηκε άλλη χειρουργική επέμβαση πριν την ενδαυλική αποκατάσταση -σε 3 λόγω ενδοκοιλιακής αιμορραγίας -σε 2 λόγω υποσκληριδίου αιματώματος  Εννιά ασθενείς υποβληθήκαν σε ορθοπεδική/αγγειοχειρουργική επέμβαση μετά την ενδαυλική αποκατάσταση Διαχείριση τραύματος

9 Ενδαυλικη τεχνική  Γενική αναισθησία  Παρασκευή της δεξιάς κοινής μηριαίας αρτηρίας, προώθηση J σύρματος και καθετήρα arrow 7 Fr στη θωρακική αορτή  Προώθηση από την αριστερή βραχιόνιο αρτηρία J σύρματος και καθετήρα arrow 6 Fr στην αριστερή υποκλείδιο και στο αορτικό τόξο  Προώθηση της συσκευής και απελευθέρωση του μοσχεύματος υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο  Επιβεβαίωση της θέσης του μοσχεύματος με αγγειογραφία

10 14 grafts  TALENT7  TAG7  διάμετρος: 27.6 ± 3.2 mm εύρος 24 to 36 mm  μήκος: 107.7 ± 18.8 mm εύρος 100 to 150 mm  oversizing:12.28% ± 5.32% εύρος 5.88% - 23.80% Ενδαυλικά Μοσχεύματα

11 Αποτελέσματα  Αποκλεισμός τραυματικής ρήξεως100%  Θνητότητα0%  Παραπληγία 0%  Ενδοδιαφυγή0%  Στόμιο αρ. υποκλειδίου αρτ. μερική κάλυψη (2/12) πλήρης κάλυψη (2/12)

12 Κατάρρευση Μοσχεύματος (Stent Collapse)  4 η μετεγχειρητική ημέρα  Ο.Ν.Α  Οξύ πνευμονικό οίδημα  Άσφυγμες μηριαίες αρτηρίες  Διαφορά αρτηριακής πιέσεως 85 mmHg μεταξύ άνω και κάτω ακρών  Αξονική τομογραφία : εγγύς κατάρρευση μοσχεύματος Επιπλοκές

13 Κατάρρευση Μοσχεύματος

14  Αιτία: oversizing 23.8% (εγγύς αορτικός αυχένας 21mm, τοποθέτηση TAG 26 mm)  Άμεση αντιμετώπιση  Ενδαυλική αποκατάσταση (TAG 26 mm) Κατάρρευση Μοσχεύματος

15  41.5 ± 22.4 μήνες εύρος 6 - 64 μήνες  Όλοι ασθενείς εν ζωή Χωρίς επιπλοκές Παρακολούθηση

16 Rousseau et al Tehrani et al 33 pts30 pts  Τεχνική επιτυχία91%100%  Θνητότητα 0% 7% (2/30)  παραπληγία 0% 0%  ΑΕΕ 0% 3% (1/30)  Ενδοδιαφυγή 9% (3/33) 0%  Κατάρρευση μοσχεύματος 0% 3% (1/30) J Thorac Cardiovasc Surg Ann Thorac Surg 2006;132:1037-41 2006;82:873-7 Ενδαυλική Αποκατάσταση

17 699 ασθενείς με τραυματική ρήξη θωρακικής αορτής ενδαυλική 370 ptsανοιχτή 329pts  θνητότητα 7.6% 15.2% p=0.0076  παραπληγία 0% 5.6% p<0.0001  ΑΕΕ 0.85% 5.3% p=0.0028 J Vasc Surg 2008;47:671-5 Σύγκριση Ενδαυλικής - Ανοιχτής Χειρουργικής Αποκατάστασης

18 Διαχείριση Ασθενούς I  Αιμοδυναμικά ασταθής ασθενής (ρήξη αορτής) (ενεργός αιμορραγία, αιμάτωμα μεσαυλίου, αριστερός αιμοθώραξ) ↓ Άμεση Ενδαυλική αντιμετώπιση J Thorac Cardiovasc Surg 2006;132:1037-4 1

19  Αιμοδυναμικά ασταθής ασθενής (αιτία άλλη από την ρήξη αορτής) ↓ Εγχειρητική αποκατάσταση & Ενδαυλική αντιμετώπιση εντός 24 ωρών J Thorac Cardiovasc Surg 2006;132:1037-4 1 Διαχείριση Ασθενούς II

20 Διαχείριση Ασθενούς III  Αιμοδυναμικά σταθερός ασθενής ↓ Ενδαυλική αντιμετώπιση ↓ Αντένδειξη ; ↓ Ανοιχτή αποκατάσταση J Thorac Cardiovasc Surg 2006;132:1037-4 1

21 Περιορισμοί  Προσπέλαση και μέγεθος αγγείων  Μικρή αορτική διάμετρος σε νέους ασθενείς <19 mm : υπερβολικό oversizing, κατάρρευση μοσχεύματος  Οξεία γωνιά αορτικού τόξου : κατάρρευση μοσχεύματος, ενδοδιαφυγή  Βραχεία εγγύς ζώνη εναπόθεσης 15-20mm : αποκλεισμός στομίου αριστερής υποκλειδίου αρτηρίας  Μακροχρόνια αντοχή μοσχευμάτων

22 Πλεονεκτήματα Ενδαυλικής Αντιμετώπισης  Αποφυγή θωρακοτομής  Αποφυγή αναπνοής με ένα πνεύμονα  Αποφυγή εξωσωματικής κυκλοφορίας  Αποφυγή ηπαρινισμού  Αποφυγή αορτικού αποκλεισμού  Λιγότερες απώλειες αίματος  Βραχύτερη διάρκεια επέμβασης

23  Ασφαλής και αποτελεσματική μέθοδος με χαμηλή μεσοπρόθεσμη νοσηρότητα και θνητότητα  Απαιτείται στενή μακροχρόνια παρακολούθηση  Απαιτούνται Τεχνικές βελτιώσεις (μέγεθος και ελαστικότητα μοσχευμάτων )  Πρέπει να είναι η θεραπεία εκλογής Ενδαυλική Αντιμετώπιση Τραυματικών Κακώσεων Θωρακικής Αορτής


Κατέβασμα ppt "ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΤΙΟΥΣΗΣ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Χαλβατζούλης Ελευθέριος Καρδιοχειρουργός Επιστημονικός συνεργάτης Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google