Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

«Αποτελέσματα έρευνας στο πλαίσιο του έργου VAB σε εθνικό επίπεδο» Κωνσταντίνα Πολυμεροπούλου Επιστημονική συνεργάτης ΕΥΕΜ/ΕΑΠ 1Πρώτη Συνάντηση Εργασίας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "«Αποτελέσματα έρευνας στο πλαίσιο του έργου VAB σε εθνικό επίπεδο» Κωνσταντίνα Πολυμεροπούλου Επιστημονική συνεργάτης ΕΥΕΜ/ΕΑΠ 1Πρώτη Συνάντηση Εργασίας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 «Αποτελέσματα έρευνας στο πλαίσιο του έργου VAB σε εθνικό επίπεδο» Κωνσταντίνα Πολυμεροπούλου Επιστημονική συνεργάτης ΕΥΕΜ/ΕΑΠ 1Πρώτη Συνάντηση Εργασίας για το έργο VAB

2 Σκοπός Έρευνας  Καταγραφή των απόψεων των Καθηγητών  Ποιος ο ρόλος του Πανεπιστημίου & των Καθηγητών στην πιστοποίηση;  H συλλογή δεδομένων με απώτερο σκοπό την σύσταση ενός εθνικού δικτύου Πρώτη Συνάντηση Εργασίας για το έργο VAB 2

3 Γενικά.. Ερωτηματολόγιο με 16 ερωτήσεις Έλαβαν μέρος Καθηγητές από διάφορα Ιδρύματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης ανά την Ελλάδα 50 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια Απαντήσεις από 33 Άνδρες - 17 Γυναίκες Πρώτη Συνάντηση Εργασίας για το έργο VAB 3

4 4

5 Άλλες μη τυπικές δεξιότητες.. Ικανότητα διαχείρισης κρίσεων Ανάληψη ρίσκου Ικανότητα χρήσης συσκευών καθημερινής χρήσης, Ικανότητα επίλυσης καθημερινών προβλημάτων, Ικανότητα παράλληλης διεκπεραιώσεις εργασιών “multi-tasking, Διαπολιτισμικές ικανότητες, Κοινωνικές δεξιότητες, Ικανότητα διαχείρισης χρόνου, Ανάπτυξη κριτικής σκέψης, Δεξιότητα παρουσιάσεων (προφορικών, γραπτών, πολυμεσικών), Δεξιότητα διαθεματικής συνεργασίας, Αισθητική καλλιέργεια, Μαθαίνω πώς να μαθαίνω (learn how to learn), Αντιμετώπιση συγκρούσεων, Δεξιότητα κατανόησης περίπλοκου περιβάλλοντος, «Κοινός νους», Συναισθηματική νοημοσύνη, Αντίληψη της κοινωνικής πραγματικότητας, Μετριοπάθεια, Δυνατότητα παραγωγής συναινέσεων, Διαρκής μάθηση, Ικανότητα αυτό-μάθησης, Ικανότητα αυτογνωσίας, Επιμονή Πρώτη Συνάντηση Εργασίας για το έργο VAB 5

6 Ποιός, κατά τη γνώμη σας, θα πρέπει να είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση, αξιολόγηση και πιστοποίηση της μη τυπικής εκπαίδευσης; Πρώτη Συνάντηση Εργασίας για το έργο VAB 6

7 7

8 Ο ρόλος των καθηγητών στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της άτυπης ή μη τυπικής μάθησης Πρώτη Συνάντηση Εργασίας για το έργο VAB 8 (13) Οι καθηγητές πρέπει μόνο να παρακολουθούν την άτυπη ή μη τυπική μάθηση των φοιτητών (19) Οι καθηγητές πρέπει να καθορίζουν και να αξιολογούν τις δεξιότητες που αποκτώνται μέσω της άτυπης ή μη τυπικής μάθησης (3) Οι καθηγητές πρέπει να πιστοποιούν την άτυπη ή μη τυπική μάθηση των φοιτητών (7) Η αξιολόγηση ή η παρακολούθηση της άτυπης ή μη τυπικής μάθησης δεν περιλαμβάνεται στις αρμοδιότητες των καθηγητών του Πανεπιστημίου Άλλες απαντήσεις: Η αξιολόγηση ή η παρακολούθηση της άτυπης ή μη τυπικής μάθησης δεν περιλαμβάνεται στις αρμοδιότητες των καθηγητών των ΑΕΙ, όμως, μέσω της τυπικής εκπαίδευσης μπορούν (α) να κινητοποιήσουν (παρακινήσουν) τους φοιτητές να πειραματιστούν και να καλλιεργήσουν δεξιότητες και ικανότητες εντός και εκτός τυπικής εκπαίδευσης, (β) να συμπεριλάβουν τρόπους αξιολόγησης που λαμβάνουν υπόψη τους χαρτοφυλάκιο δεξιοτήτων και ικανοτήτων.

9 Ποιός θα μπορούσε να πιστοποιήσει το ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο (e -portfolio) το οποίο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου VAB; (28) Το Ίδρυμα (κάποια εξουσιοδοτημένη υπηρεσία ή επιτροπή) (6) Οι καθηγητές των ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (14) Φορείς στους οποίους οι φοιτητές λαμβάνουν την άτυπη ή μη τυπική εκπαίδευση Άλλες απαντήσεις: Το Επιστημονικό Προσωπικό των ΑΕΙ εκπαιδευμένο στη χρήση αντίστοιχων μεθόδων αποτίμησης θα είναι ικανό να το πιστοποιήσει σε προπτυχιακό επίπεδο, ή κάποιο εξειδικευμένο τμήμα σε κάθε ΑΕΙ, Μια επιτροπή ειδικών ερευνητών σε θέματα διαχείρισης δεξιοτήτων και ανθρωπίνου δυναμικού, ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων, μέσω του Ινστιτούτου Δια Βίου Μάθησης κλπ. Πρώτη Συνάντηση Εργασίας για το έργο VAB 9

10 Συμμετοχή στην διαδικασία αξιολόγησης των αποτελεσμάτων άτυπης ή μη τυπικής μάθησης των φοιτητών; (31) Ναι (2) Ναι, Υπό την προϋπόθεση ύπαρξης κατάλληλου χρόνου (14) Όχι (1) Ίσως (1) Κατά βάση όχι, αλλά αν μου ζητηθεί δεν θα έχω αντίρρηση. (1) Εξαρτάται. Διαφωνώ με την τυποποίηση μιας τέτοιας διαδικασίας. Όμως η δημιουργία εργαλείων αυτό-αξιολόγησης θα ήταν χρήσιμη, και σε αυτή την περίπτωση που θα είναι αυτή η κατεύθυνση θα ήθελα να συμμετέχω. Πρώτη Συνάντηση Εργασίας για το έργο VAB 10

11 Συμμετοχή στην πειραματική φάση εφαρμογής του ψηφιακού χαρτοφυλακίου (e - portofolio) και της διαδικτυακής εκπαίδευσης (e - training); (34) Ναι (12) Όχι (1) Πιθανώς Ναι (2) Ναι, Υπό την προϋπόθεση ύπαρξης κατάλληλου χρόνου (1) Ίσως Πρώτη Συνάντηση Εργασίας για το έργο VAB 11

12 Σημαντικά εμπόδια για την υλοποίηση της διαδικασίας της αξιολόγησης των δεξιοτήτων που έχουν αποκτηθεί μέσω άτυπης ή μη τυπικής μάθησης και των ικανοτήτων Προτάσεις που μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη επιτυχημένων δράσεων και πρωτοβουλιών για την αξιολόγηση των δεξιοτήτων που έχουν αναπτύξει οι φοιτητές μέσω μη τυπικής ή άτυπης μάθησης και των ικανοτήτων Πρώτη Συνάντηση Εργασίας για το έργο VAB 12

13 Συμπεράσματα Αναγνώριση της σπουδαιότητας των μη τυπικών ή άτυπων δεξιοτήτων/ ικανοτήτων Εμπόδια στην αξιολόγηση τους Επικέντρωση σε υποσύνολο δεξιοτήτων/ικανοτήτων εξαιτίας της δυσκολίας τυποποίησης και πιστοποίησης μεγάλου αριθμού ικανοτήτων Ανάγκη ύπαρξης στόχων ανά πεδίο γνώσης όπως χρηματοοικονομική, λογιστική κλπ και δημιουργία αντίστοιχου περιεχομένου Κάθε προσπάθεια στην δημιουργία περαιτέρω ευκαιριών για νέους και νέες αποτελεί ένα θετικό βήμα από μόνη της, ειδικά εφόσον εφαρμόζεται και υπάρχουν απτά αποτελέσματα. Πρώτη Συνάντηση Εργασίας για το έργο VAB 13

14 Επικοινωνία Email: kopo@eap.grkopo@eap.gr Τηλ. 2610 367402 www.vab-univ.eu Ευχαριστώ για την προσοχή σας Πρώτη Συνάντηση Εργασίας για το έργο VAB 14


Κατέβασμα ppt "«Αποτελέσματα έρευνας στο πλαίσιο του έργου VAB σε εθνικό επίπεδο» Κωνσταντίνα Πολυμεροπούλου Επιστημονική συνεργάτης ΕΥΕΜ/ΕΑΠ 1Πρώτη Συνάντηση Εργασίας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google