Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2013.12.16-18 • Λειτουργεί.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2013.12.16-18 • Λειτουργεί."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2013.12.16-18 • Λειτουργεί από το 2005, με στόχο να αντιμετωπίσει την έλλειψη κατάλληλα εκπαιδευμένων στελεχών της Εκπαίδευσης • Προετοιμάζει εκπαιδευτικούς για να ανταποκριθούν στις ακαδημαϊκές και πρακτικές προκλήσεις της διοίκησης και οργάνωσης του σημερινού αλλά και του αυριανού σχολείου Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών « Διοίκηση και Οργάνωση της Εκπαίδευσης »

2 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2013.12.16-18 Στόχοι  Απόκτηση γνωστικής βάσης του επιστημονικού αντικειμένου της Εκπαιδευτικής Διοίκησης  Καλλιέργεια ηγετικών ικανοτήτων για :  Δημιουργία οράματος και σχεδίου δράσης του σχολείου  Δημιουργία θετικού σχολικού κλίματος  Δημιουργία δημοκρατικά οργανωμένου και πολιτισμικά ευαίσθητου σχολικού περιβάλλοντος  Προώθηση ισότητας ευκαιριών για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας  Αξιολόγηση εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων σε ατομικό και οργανωσιακό επίπεδο  Προώθηση αλλαγών και καινοτομιών  Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για συνεργατική μάθηση και λειτουργία δικτύων επικοινωνίας  Προώθηση ερευνητικής κουλτούρας και λειτουργίας του σχολείου ως ‘ οργανισμού που μαθαίνει ’

3 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2013.12.16-18 Πρόγραμμα σπουδών Διοίκηση Εκ π αιδευτικών Μονάδων Εκ π αιδευτική Διοίκηση Εκ π αιδευτική Αξιολόγηση Έννοιες και Αρχές Οργανωσιακής Ψυχολογίας Ψυχολογικές διαστάσεις Ευημερία και ενδυνάμωση εκ π αιδευτικών Αλλαγές και Καινοτομίες Σχολική Βελτίωση Δημιουργικότητα Βασικές Αρχές Εκ π αιδευτικής Διοίκησης Εκ π αιδευτική Πολιτική Συμβουλευτική στο σχολείο Διαχείριση κρίσεων Έρευνα Ε π αγγελματική ανά π τυξη εκ π αιδευτικών Νέες Τεχνολογίες Νέα γνώση και ε π ικοινωνία

4 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2013.12.16-18 Διδάσκοντες

5 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2013.12.16-18 Επιλογή φοιτητών  Σταθερά υψηλή ζήτηση (150 υποψήφιοι για 30 θέσεις ), παρά το κόστος ( δίδακτρα, μετακινήσεις )  Αντικειμενική διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων εξασφαλίζει φοιτητές με :  Αυξημένα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα  Ισχυρά κίνητρα

6 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2013.12.16-18 Το προφίλ των φοιτητών (Ν=240) 92% εν ενεργεία εκπαιδευτικοί (45% στην Α/βάθμια, 55% στην Β/βάθμια)

7 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2013.12.16-18 Το προφίλ των φοιτητών (Ν=240) Από  άλλους νομούς της Θεσσαλίας (29%)  της Στερεάς (11%)  της Μακεδονίας (14%)  από την Αθήνα (20%) •Γυναίκες 69% •Ευρύ φάσμα ηλικιών, με μεγάλο ποσοστό (43%) άνω των 40 Το 74% μετακινείται για την παρακολούθηση των μαθημάτων

8 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2013.12.16-18 Η γνώμη των φοιτητών Συστηματική αξιολόγηση των μαθημάτων και των διδασκόντων από τους φοιτητές  Πάνω από 90% των φοιτητών δηλώνουν ‘ σαφή ικανοποίηση ’ από το διδακτικό έργο  η πλειοψηφία εκφράζει ‘ υψηλή ή πολύ υψηλή ’ ικανοποίηση  Τα μαθήματα αξιολογούνται από τους φοιτητές ως ‘ πολύ ενδιαφέροντα ’ και ‘ πολύ χρήσιμα ’ για την εξειδίκευσή τους στη Διοίκηση και Οργάνωση της Εκπαίδευσης, το σύνολο των μαθημάτων θεωρείται δομημένο με υψηλή συνεκτικότητα και ανταποκρίνεται σε μεγάλο βαθμό στις προσδοκίες τους.

9 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2013.12.16-18 Έρευνα Ερευνητικές Διπλωματικές εργασίες ( αναλυτικά κριτήρια αξιολόγησης )  Θέματα που εντάσσονται στον διεθνή διάλογο για τη Διοίκηση της Εκπαίδευσης  ‘ Υποτροφίες ’ για παρουσίαση εργασιών σε Συνέδρια Διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων  26 Δημοσιεύσεις (7 σε διεθνή και 18 σε ελληνικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων, 1 βιβλίο )  25 Ανακοινώσεις (9 σε διεθνή και 16 σε ελληνικά συνέδρια )

10 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2013.12.16-18 Απόφοιτοι (Ν=160)  50 απόφοιτοι (30%) υπηρετούν σε θέσεις στελεχών της Δημόσιας Εκπαίδευσης  12 συνέχισαν τις σπουδές τους για απόκτηση διδακτορικού  2 απόφοιτοι βραβεύτηκαν από το Υπουργείο Παιδείας, στο πλαίσιο της Δράσης « Αριστεία και Καινοτομία στην Εκπαίδευση » Ίδρυση επιστημονικής Εταιρείας ‘ Εταιρεία Οργάνωσης και Διοίκησης στην Εκπαίδευση ’ ( ΕΟΔΕ )


Κατέβασμα ppt "Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2013.12.16-18 • Λειτουργεί."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google