Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διδασκαλία της Ευθύγραμμης Ομαλής Κίνησης

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διδασκαλία της Ευθύγραμμης Ομαλής Κίνησης"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διδασκαλία της Ευθύγραμμης Ομαλής Κίνησης
μέσω του προγράμματος Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Camtasia Studio. Σύγκριση με την αντίστοιχη παραδοσιακή μέθοδο διδασκαλίας. Γεωργία Ιατράκη Επιβλέπων Καθηγητής: Λ. Περιβολαρόπουλος, Επιτροπή: Ε. Μάνεσης, Τμήμα Φυσικής Κων/νος Κώτσης, ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ΠΜΣ: Νέες Τεχνολογίες και Έρευνα στη Διδακτική της Φυσικής

2 Σχεδιάγραμμα παρουσίασης
Εισαγωγή Πολυμέσα στην εκπαίδευση  Τηλεκπαίδευση Το Camtasia Studio Camtasia Recorder Camtasia Producer Camtasia Player Η Έρευνα Ερωτηματολόγια Βίντεο με εφαρμογή πολυμέσων Γραπτό κείμενο Αποτελέσματα Συμπεράσματα

3 Περίληψη Στόχος Δείγμα Μέθοδος Αποτελέσματα Συμπεράσματα
συγκριτική μελέτη των 2 μεθόδων 137 μαθητές Γ΄ Γυμνασίου βίντεο με εφαρμογή πολυμέσων ανάγνωση γραπτού κειμένου

4 Εισαγωγή  σημαντικό διδακτικό εργαλείο
Πολυμέσα  μεταφορά της πληροφορίας γραφικά εικόνα ήχος κείμενο βίντεο κίνηση

5 Πολυμέσα στην εκπαίδευση
Τηλεκπαίδευση ασύγχρονη σύγχρονη

6 Καθορισμός περιοχής κινηματογράφησης
Το Camtasia Studio Καθορισμός περιοχής κινηματογράφησης στην οθόνη του Η/Υ Καταγραφή ήχου

7 Camtasia Producer

8 Camtasia Player file.avi Windows Media Player

9 Προγράμματα Camtasia Studio Χρήση Pen Tablet Microsoft PowerPoint
Interactive Physics Microsoft Word Microsoft Excel SPSS for Windows

10 Η Έρευνα Ενότητα: Δείγμα: Στόχος: Μέθοδος Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση
68 μαθητές βίντεο 69 μαθητές ανάγνωση Στόχος: Μέθοδος Δημιουργία Ερωτηματολογίων Κατασκευή Βίντεο με Εφαρμογή Πολυμέσων Δημιουργία Εγγράφου για την Ευθύγραμμη Ομαλή Κίνηση Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση 4ο Γυμνάσιο 8ο Γυμνάσιο 5ο Γυμνάσιο 137 μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου Συγκριτική μελέτη

11 Ερωτηματολόγια Αξιολόγηση γνωστικών στόχων
Ορισμοί εννοιών Εξισώσεις Αξιολόγηση γνωστικών στόχων Αναγνώριση φυσικών μεγεθών που μεταβάλλονται σε μια ευθύγραμμη ομαλή κίνηση. Επεξεργασία πινάκων με δεδομένα και ερμηνεία φαινομένων. Αξιολόγηση της ευχέρειας των μαθητών στην αναγνώριση γραφικών παραστάσεων x-t, v-t. Δεξιότητα χειρισμού της γνώσης (κατανόηση εννοιών και εφαρμογή νόμων) σε προβλήματα της καθημερινής ζωής. Είδος κίνησης Δεδομένα από πίνακες Ερμηνεία φαινομένων Γραφικές παραστάσεις v=σταθ. βιωματικότητα x,t αλλάζουν

12 Βίντεο με εφαρμογή πολυμέσων

13 Γραπτό κείμενο στασιμότητα

14 32,4% 4,3% Επιλεγμένες Ερωτήσεις συνδυασμός γνώσης και δεξιότητας
Στόχος Ερμηνεία γραφικής παράστασης x-t. Σύγκριση των δύο κινήσεων. 4,3%

15 17,6% 0% Επιλεγμένες Ερωτήσεις
Στόχος: Υπολογισμός του εμβαδού της γραφικής παράστασης  μετατόπιση του σώματος. 17,6% 0%

16 Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα
προγράμματα επεξεργασίας Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα

17 Γενικές Παρατηρήσεις ΒΙΝΤΕΟ
«Αναγκαστική παρακολούθηση» 20 λεπτών, λόγω προγραμματισμένης δραστηριότητας στην οθόνη του Η/Υ. Πρόκληση του ενδιαφέροντος των μαθητών, αφού καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ήταν συγκεντρωμένοι σε αυτό που παρακολουθούσαν. Κατανόηση εννοιών, λόγω σταδιακής ροής της πληροφορίας. Καθοδήγηση των μαθητών στην κατασκευή διαγραμμάτων. Εξοικείωση με το περιβάλλον του Η/Υ και της νέας μεθόδου μάθησης  σύνδεση με την καθημερινή εμπειρία.

18 Γενικές Παρατηρήσεις ΑΝΑΓΝΩΣΗ
Οι μαθητές ολοκλήρωσαν την ανάγνωση σε 5 λεπτά. Μειωμένη συμμετοχή, βαρετή η διαδικασία για τους μαθητές. Περιορισμένη κατανόηση εννοιών, λόγω στασιμότητας της πληροφορίας και απουσίας ήχου. Τα διαγράμματα παρουσιάζονται έτοιμα.

19 Ως προς την εμπειρία των μαθητών
Συμπεράσματα Ως προς τη μάθηση Βίντεο με εφαρμογή πολυμέσων Ανάγνωση γραπτού κειμένου 22,3% 8,43% Ως προς την εμπειρία των μαθητών Ικανοποίηση από την παρακολούθηση του βίντεο Ικανοποίηση από την ανάγνωση γραπτού κειμένου 79,4% 37,6%

20 Προτάσεις Συμβολή του Camtasia στην εξέλιξη της «Εκπαίδευσης από Απόσταση». Πιλοτική πραγματοποίηση της μεθόδου από τους εκπαιδευτικούς στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ενσωμάτωση σε Πανεπιστημιακά προγράμματα Δια βίου εκπαίδευσης – από απόσταση. Επικουρικός ρόλος Ασύγχρονων Διαλέξεων μέσω Internet σε Παν/μιακά μαθήματα. Έρευνα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης.


Κατέβασμα ppt "Διδασκαλία της Ευθύγραμμης Ομαλής Κίνησης"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google