Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Γεωργία Ιατράκη Επιβλέπων Καθηγητής: Λ. Περιβολαρόπουλος, Επιτροπή:Ε. Μάνεσης, Τμήμα Φυσικής Κων/νος Κώτσης, ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ΠΜΣ: Νέες Τεχνολογίες.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Γεωργία Ιατράκη Επιβλέπων Καθηγητής: Λ. Περιβολαρόπουλος, Επιτροπή:Ε. Μάνεσης, Τμήμα Φυσικής Κων/νος Κώτσης, ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ΠΜΣ: Νέες Τεχνολογίες."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Γεωργία Ιατράκη Επιβλέπων Καθηγητής: Λ. Περιβολαρόπουλος, Επιτροπή:Ε. Μάνεσης, Τμήμα Φυσικής Κων/νος Κώτσης, ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ΠΜΣ: Νέες Τεχνολογίες και Έρευνα στη Διδακτική της Φυσικής http://leandros.physics.uoi.gr/theses/giatr/

2 2 •Εισαγωγή •Πολυμέσα στην εκπαίδευση  Τηλεκπαίδευση •Το Camtasia Studio − Camtasia Recorder − Camtasia Producer − Camtasia Player •Η Έρευνα − Ερωτηματολόγια − Βίντεο με εφαρμογή πολυμέσων − Γραπτό κείμενο − Αποτελέσματα •Συμπεράσματα Σχεδιάγραμμα παρουσίασης

3 3 Περίληψη •Στόχος •Δείγμα •Μέθοδος •Αποτελέσματα •Συμπεράσματα

4 4 Εισαγωγή •  σημαντικό διδακτικό εργαλείο •Πολυμέσα  μεταφορά της πληροφορίας ήχος κείμενο γραφικά βίντεο εικόνα κίνηση

5 5 Πολυμέσα στην εκπαίδευση

6 6 Καθορισμός περιοχής κινηματογράφησης στην οθόνη του Η/Υ Το Camtasia Studio Καταγραφή ήχου

7 7 Camtasia Producer

8 8 Camtasia Player

9 9 Προγράμματα •Camtasia Studio •Χρήση Pen Tablet •Microsoft PowerPoint •Interactive Physics •Microsoft Word •Microsoft Excel •SPSS for Windows

10 10 Η Έρευνα •Ενότητα: •Δείγμα: − 68 μαθητές βίντεο − 69 μαθητές ανάγνωση •Στόχος: •Μέθοδος  Δημιουργία Ερωτηματολογίων  Κατασκευή Βίντεο με Εφαρμογή Πολυμέσων  Δημιουργία Εγγράφου για την Ευθύγραμμη Ομαλή Κίνηση Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση 137 μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου Συγκριτική μελέτη 4ο Γυμνάσιο 8ο Γυμνάσιο 5ο Γυμνάσιο

11 11 Ερωτηματολόγια •Αξιολόγηση γνωστικών στόχων •Αναγνώριση φυσικών μεγεθών που μεταβάλλονται σε μια ευθύγραμμη ομαλή κίνηση. •Επεξεργασία πινάκων με δεδομένα και ερμηνεία φαινομένων. •Αξιολόγηση της ευχέρειας των μαθητών στην αναγνώριση γραφικών παραστάσεων x-t, v-t. •Δεξιότητα χειρισμού της γνώσης (κατανόηση εννοιών και εφαρμογή νόμων) σε προβλήματα της καθημερινής ζωής. x,t αλλάζουν v=σταθ. Ερμηνεία φαινομένων Εξισώσεις Γραφικές παραστάσεις Είδος κίνησης Ορισμοί εννοιών Δεδομένα από πίνακες βιωματικότητα

12 12 Βίντεο με εφαρμογή πολυμέσων

13 13 Γραπτό κείμενο

14 14 Επιλεγμένες Ερωτήσεις Στόχος Ερμηνεία γραφικής παράστασης x-t. Σύγκριση των δύο κινήσεων.

15 15 Στόχος: Υπολογισμός του εμβαδού της γραφικής παράστασης  μετατόπιση του σώματος. Επιλεγμένες Ερωτήσεις

16 16 Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα

17 17 •«Αναγκαστική παρακολούθηση» 20 λεπτών, λόγω προγραμματισμένης δραστηριότητας στην οθόνη του Η/Υ. •Πρόκληση του ενδιαφέροντος των μαθητών, αφού καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ήταν συγκεντρωμένοι σε αυτό που παρακολουθούσαν. •Κατανόηση εννοιών, λόγω σταδιακής ροής της πληροφορίας. •Καθοδήγηση των μαθητών στην κατασκευή διαγραμμάτων. •Εξοικείωση με το περιβάλλον του Η/Υ και της νέας μεθόδου μάθησης  σύνδεση με την καθημερινή εμπειρία. Γενικές Παρατηρήσεις

18 18 Γενικές Παρατηρήσεις •Οι μαθητές ολοκλήρωσαν την ανάγνωση σε 5 λεπτά. •Μειωμένη συμμετοχή, βαρετή η διαδικασία για τους μαθητές. •Περιορισμένη κατανόηση εννοιών, λόγω στασιμότητας της πληροφορίας και απουσίας ήχου. •Τα διαγράμματα παρουσιάζονται έτοιμα.

19 19 Συμπεράσματα •Βίντεο με εφαρμογή πολυμέσων •Ανάγνωση γραπτού κειμένου •Ικανοποίηση από την παρακολούθηση του βίντεο •Ικανοποίηση από την ανάγνωση γραπτού κειμένου

20 20 •Συμβολή του Camtasia στην εξέλιξη της «Εκπαίδευσης από Απόσταση». •Πιλοτική πραγματοποίηση της μεθόδου από τους εκπαιδευτικούς στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. •Ενσωμάτωση σε Πανεπιστημιακά προγράμματα Δια βίου εκπαίδευσης – από απόσταση. •Επικουρικός ρόλος Ασύγχρονων Διαλέξεων μέσω Internet σε Παν/μιακά μαθήματα. •Έρευνα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Προτάσεις


Κατέβασμα ppt "1 Γεωργία Ιατράκη Επιβλέπων Καθηγητής: Λ. Περιβολαρόπουλος, Επιτροπή:Ε. Μάνεσης, Τμήμα Φυσικής Κων/νος Κώτσης, ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ΠΜΣ: Νέες Τεχνολογίες."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google