Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

αποτελούν, για κάθε χώρα, δείκτες «Πολιτισμού και Ανάπτυξης»

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "αποτελούν, για κάθε χώρα, δείκτες «Πολιτισμού και Ανάπτυξης»"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ελένη Πανάγου Περτούλι 23 /3/ 11

2 αποτελούν, για κάθε χώρα, δείκτες «Πολιτισμού και Ανάπτυξης»
Το Περιβάλλον και η Υγεία αποτελούν, για κάθε χώρα, δείκτες «Πολιτισμού και Ανάπτυξης»

3 Α. Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η Π.Ε. είναι η εκπαιδευτική διαδικασία που οδηγεί στην αναγνώριση αξιών, διασαφήνιση εννοιών, ανάπτυξη ικανοτήτων και στάσεων που είναι απαραίτητες για τη συσχέτιση ανθρώπου, πολιτισμού και φυσικού περιβάλλοντος.

4 ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Η έννοια του περιβάλλοντος στην Π.Ε. αντιμετωπίζεται με την ολιστική του διάσταση και περιλαμβάνει: Φυσικό περιβάλλον Τεχνητό ή Δομημένο Κοινωνικό Ιστορικό

5 Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία και ορθή χρήση της τεχνολογίας. Προσανατολισμός στη μελέτη πρόληψης ή επίλυσης περιβαλλοντικών θεμάτων/προβλημάτων Διεπιστημονική και διαθεματική προσέγγιση του θέματος/προβλήματος Δραστηριοποίηση σε τοπικό επίπεδο με στόχο μακροχρόνια αποτελέσματα σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.

6 Ανάδειξη συνεργασίας, καλλιέργειας αξιών και δημιουργίας νέων προτύπων, στάσεων και συμπεριφορών ατόμων, ομάδων και κοινωνίας απέναντι στο περιβάλλον Ίσες ευκαιρίες για την οικοδόμηση γνώσεων, ανάπτυξη δεξιοτήτων, αξιών και στάσεων που απαιτούνται για την προστασία του Περιβάλλοντος Έμφαση στην ενεργό συμμετοχή των μαθητών με συζήτηση, έρευνα, κριτική και δημιουργική επεξεργασία και δράση

7 8. Εστίαση της προσοχής στην αειφόρο ανάπτυξη του περιβάλλοντος
9. Απόκτηση γνωστικού υπόβαθρου για να αντιληφθούν τις μεγάλες κλιματικές αλλαγές και τα τεράστια οικολογικά προβλήματα και ζητήματα που απειλούν τον πλανήτη. 10. Απόκτηση αξιακού προσανατολισμού ώστε αύριο… να συμβάλουν στην εξάλειψη προβλημάτων όπως: φτώχεια, πείνα, ανεργία, εγκληματικότητα, ανθρώπινη εκμετάλλευση, μεταδοτικές ασθένειες…

8 Γ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ Π.Ε.
Ευαισθητοποίηση 2.Κατανόηση 3.Συνειδητοποίηση

9 Δ . ΣΤΟΧΟΙ Γνωστικοί Επιστημονικοί Συμμετοχικοί Κοινωνικοί Αισθητικοί
Αυτομορφωτικοί

10 Ε. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
Μέθοδος project Eπίλυση προβλήματος Μελέτη πεδίου

11 Μέθοδος project Επιλογή του θέματος Καθορισμός στόχων
Σχεδιασμός της εργασίας και συγκρότηση ομάδων Υλοποίηση της εργασίας σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο Συζήτηση των αποτελεσμάτων και προγραμματισμός λήψης μέτρων Σύνθεση-Παρουσίαση Αξιολόγηση

12 Επίλυση προβλήματος Εντοπισμός και διερεύνηση του προβλήματος/ζητήματος Καθορισμός στόχων για την επίλυσή του Συλλογή πληροφοριών Προσδιορισμός των εναλλακτικών λύσεων Διερεύνηση εναλλακτικών λύσεων Επιλογή της κατάλληλης λύσης σύμφωνα με τις αρχές της αειφορίας Συγκρότηση σχεδίου δράσης και υλοποίησή της Αξιολόγηση της διαδικασίας

13 Μελέτη πεδίου Προετοιμασία του εκπαιδευτικού Προετοιμασία μαθητών
Εργασία στο πεδίο Εργασία στην τάξη

14 Διδακτικές Στρατηγικές
Περιβαλλοντικά μονοπάτια Πειραματική μέθοδος Πνευματική διέγερση Παιχνίδι ρόλων Δραματοποίηση Αντιπαράθεση απόψεων Παιχνίδια προσομοίωσης Κατασκευή εννοιολογικού χάρτη/χάρτη ιδεών Έρευνα με υποβολή ερωτήσεων Ανάλυση και μελέτη μιας χαρακτηριστικής περίπτωσης

15 Ενδεικτικό μεθοδολογικό πλαίσιο προγράμματος Π.Ε.
Ενδεικτικό μεθοδολογικό πλαίσιο προγράμματος Π.Ε. Επιλογή θέματος Επισήμανση του θέματος-ζητήματος Διατύπωση σκοπών και στόχων Χρονοδιάγραμμα Μέθοδος-Υλικά Διδακτικές ενέργειες Σύνθεση εργασίας Παρουσίαση εργασίας Αξιολόγηση Κοινοποίηση

16 Κατά την υλοποίηση του προγράμματος:
Επισκέψεις περιβαλλοντικών ομάδων στα ΚΠΕ Παρακολούθηση προγραμμάτων των ΚΠΕ Συμμετοχή σε Θεματικά Δίκτυα

17 Οικονομική Ενίσχυση Προγραμμάτων
Από το ΥΠΔΒΜΘ 2. Από Σχολική Επιτροπή ή Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων 3. Από το Δήμο ή άλλο φορέα 4. Από ιδιώτες χορηγούς

18 Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Δεν είναι ένα ακόμα μάθημα στην τάξη Είναι όμως :

19 Συνεργασία

20 Ομαδικότητα

21 Παιχνίδι

22 Έρευνα

23 Εργασίες Πεδίου

24 Συναντήσεις με ειδικούς
Συναντήσεις με ειδικούς

25 Επισκέψεις

26 Το σημερινό σχολείο οφείλει:
Να διαμορφώσει συνειδητούς πολίτες Με γνώσεις, ευαισθησίες, φαντασία Έτοιμους να προτείνουν λύσεις Να μετέχουν στη λήψη και εκτέλεση αποφάσεων Και όχι μόνο να σέβονται, αλλά και να δίνουν αγώνες για το Παγκόσμιο Περιβάλλον

27 Ν΄αγαπάς την ευθύνη. Να λες, εγώ μονάχος μου έχω χρέος να σώσω τη Γη
Ν΄αγαπάς την ευθύνη. Να λες, εγώ μονάχος μου έχω χρέος να σώσω τη Γη. Αν δεν σωθεί, εγώ φταίω. Νίκος Καζαντζάκης Ευχαριστώ


Κατέβασμα ppt "αποτελούν, για κάθε χώρα, δείκτες «Πολιτισμού και Ανάπτυξης»"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google