Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΦΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Προσδιορισμός του διδακτικού στόχου, των κριτηρίων και των στοιχείων της αξιολόγησης Επιλογή της τεχνικής Ερμηνεία των πληροφοριών Αποτύπωση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΦΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Προσδιορισμός του διδακτικού στόχου, των κριτηρίων και των στοιχείων της αξιολόγησης Επιλογή της τεχνικής Ερμηνεία των πληροφοριών Αποτύπωση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΦΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Προσδιορισμός του διδακτικού στόχου, των κριτηρίων και των στοιχείων της αξιολόγησης Επιλογή της τεχνικής Ερμηνεία των πληροφοριών Αποτύπωση του αποτελέσματος Ανατροφοδότηση

2 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ
προγραμματισμός-σχεδίαση Παροχή ευκαιριών μάθησης Προετοιμασία για αξιολόγηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ Εφαρμογή των τεχνικών και μέσων αξιολόγησης ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ Ανάλυση αποτελεσμάτων Διόρθωση για τυχαίες επιλογές Ερμηνεία αποτελεσμάτων Ανατροφοδότηση

3 Κριτήρια αξιολόγησης Κριτήριο μέσου όρου
Κριτήριο αναλυτικού προγράμματος Κριτήριο αυτοβελτίωσης

4 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τεχνικές παρατήρησης
Συνέντευξης ατομικής ή ομαδικής Ιδεοθύελλα (brainstorming) Κοινωνιομετρικές Γραπτής επικοινωνίας Αυτοαξιολόγησης

5 Παραδοσιακή vs Εναλλακτική Αξιολόγηση
Έμφαση στο αποτέλεσμα της μάθησης Τελική αξιολόγηση Εκφράζεται με βαθμούς Ελέγχει την απομνημόνευση συγκεκριμένων γνώσεων Αποσυνδέει την αξιολόγηση από τη διδασκαλία και τη μάθηση Συνεπάγεται σύγκριση μαθητών Δημιουργεί κλίμα ανταγωνισμού Έμφαση στη διαδικασία της μάθησης Διαμορφωτική αξιολόγηση Ποιοτική: εκφράζεται με περιγραφές Απαιτεί σύνθετες νοητικές διεργασίες Συνδέει τις διαδικασίες διδασκαλίας, μάθησης και αξιολόγησης Εξατομικευμένη αξιολόγηση Ενθαρρύνει συνεργασίες

6 Αξιολόγηση ομαδικής εργασίας

7

8 ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΤΗ Πρότυπος (showcase portfolio)
Τεκμηριωμένος (documentation portfolio) Αξιολόγηση (evaluation portfolio)

9 Τι αξιολογούμε σε ένα portfolio

10 Ερωτήσεις δεδομένων απαντήσεων
ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου Ερωτήσεις δεδομένων απαντήσεων Ερωτήσεις ανοιχτής απάντησης Ερωτήσεις άλλων ειδών ή συνδυασμοί Εναλλακτικής απάντησης Προσαρμογής ή σύζευξης Πολλαπλής επιλογής Σύντομης απάντησης Συμπλήρωσης κενού

11 Ερωτήσεις ανοικτής απάντησης:
Παραδοχές (ποια είναι η βασική παραδοχή της άποψής σου;) Λογική τεκμηρίωση (μπορείς να εξηγήσεις γιατί…;) Απόψεις (ποιες άλλες απόψεις υπάρχουν για το ίδιο θέμα;) Συνεπαγωγές (αν αληθεύει αυτό, τότε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα;) Αξιολογήσεις (ποιο επιχείρημα θεωρείτε ότι είναι ισχυρότερο;)

12 Κριτήρια αξιολόγησης του προφορικού λόγου
Ικανότητα διήγησης των εμπειριών, των σκέψεων κ.λπ. Ικανότητα να γίνεται κατανοητή η πληροφόρηση. Ικανότητα συνάφειας Ικανότητα γλωσσικής διατύπωσης Ικανότητα να διακρίνει το ουσιώδες από το επουσιώδες.

13 Η ποιότητα της προφορικής επίδοσης εξαρτάται από:
Τις ικανότητες προσοχής, αυτοσυγκέντρωσης, αντίληψης, πρόσληψης, παρατήρησης. Το γνωστικό επίπεδο Την ικανότητα στη χρήση του προφορικού λόγου

14 Αξιολόγηση του διδακτικού έργου

15 Η έννοια του διδακτικού έργου εμπεριέχει:
Την έννοια της μάθησης Τον σχεδιασμό Τον προγραμματισμό Την εφαρμογή θεωριών και μεθόδων Αξιολόγηση-αποτίμηση (μαθητών, υλικού, σκοπών, εκπαιδευτικού συστήματος, του εκπαιδευτικού)

16 Εμπλεκόμενοι στο διδακτικό έργο
Εκπαιδευτικοί Μαθητές Σχολική μονάδα Εκπαιδευτικό σύστημα

17 Βασικός σκοπός Η βελτίωση της μάθησης

18 Βασικές προϋποθέσεις:
Βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου Επαγγελματική ανάπτυξη του ίδιου του εκπαιδευτικού στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης

19 Δεξιότητες που πρέπει να αποκτηθούν
Γνωστικές (διαμόρφωση ερωτημάτων, επίλυση προβλημάτων, κριτική σκέψη, πραγματοποίηση παρατηρήσεων, ερευνών, ανάλυση και παρουσίαση δεδομένων με επικοινωνιακό τρόπο, προφορική και γραπτή παρατήρηση)

20 Μεταγνωστικές ικανότητες (αναστοχασμός, αυτό-αξιολόγηση)
Κοινωνικές ικανότητες (καθοδήγηση συζητήσεων, πειθώ, συνεργασία, εργασία σε ομάδες) Συναισθηματικές προδιαθέσεις (ευελιξία, επιμονή, ανεξαρτησία, αντιμετώπιση κρίσεων)

21 Ο εκπαιδευτικός στην πράξη:
Συνειδητοποιεί Συστηματοποιεί Αιτιολογεί Συγκρίνει Εφαρμόζει Συσχετίζει θεωρία και πράξη Αξιολογεί

22 Βασικά ερωτήματα της αξιολόγησης
Η διδασκαλία έγινε σύμφωνα με τον σχεδιασμό ή προέκυψαν παρεκκλίσεις, σε ποια έκταση και για ποιους λόγους; Αν προέκυψαν δυσκολίες, ήταν τυχαίες ή οφείλονταν σε ανεπαρκή σχεδιασμό;

23 Η τάξη πρόσεχε και συμμετείχε στο μάθημα;
Πώς ολοκληρώθηκε η διδασκαλία; Ήταν αρμονικές οι σχέσεις εκπαιδευτικού και μαθητών; Ακολουθήθηκαν ποικίλες τεχνικές και μέσα αξιολόγησης; Η αξιολόγηση υπηρέτησε την παιδαγωγική λειτουργία της επανατροφοδότησης;

24 Τέθηκαν με σαφήνεια οι στόχοι της διδασκαλίας και της μάθησης;
Ήταν κατάλληλοι οι στόχοι για τους συγκεκριμένους μαθητές; Όλη η οργάνωση του μαθήματος διευκολύνει τη μάθηση; Η ύλη επιλέχθηκε ώστε να ανταποκρίνεται στο επίπεδο της τάξης, στους στόχους, τη μέθοδο διδασκαλίας;


Κατέβασμα ppt "ΦΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Προσδιορισμός του διδακτικού στόχου, των κριτηρίων και των στοιχείων της αξιολόγησης Επιλογή της τεχνικής Ερμηνεία των πληροφοριών Αποτύπωση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google