Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΠΑ ΙΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 4 ΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΠΑ ΙΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 4 ΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΠΑ ΙΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 4 ΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

2 1. Οργάνωση μαθησιακής διαδικασίας 2. Διδακτικές τεχνικές / μέθοδοι 3. Εφαρμογή ομαδικής εργασίας. 4. Επικοινωνία / Αλληλεπίδραση με τους μαθητές. 5. Εποπτικό υλικά και μέσα διδασκαλίας 6. Αξιολόγηση ΑΞΟΝΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ

3 1. Οργάνωση μαθησιακής διαδικασίας  Έχει εξετάσει προϋποθέσεις διδασκαλίας - μάθησης  Σύνταξη ημερήσιου προγραμματισμού  Εισαγωγή στη νέα διδακτική ενότητα, αναγνώριση στόχων, δραστηριοτήτων για την επίτευξη των στόχων, ανακεφαλαίωση  Προσέλευση - διαχείριση υλικού  Έχει λάβει υπόψη τις ετερογενείς ομάδες στην τάξη ( π. χ. για διαφορετικά γνωστικά επίπεδα μαθητών, μαθητές με δυσκολίες μάθησης, ή ενσωμάτωση μαθητών με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο )

4 2. Διδακτικές τεχνικές / μέθοδοι  Παρουσίαση της ύλης ◦ Διδακτική τεχνική των ερωτήσεων ◦ Διαλόγου ◦ Δασκαλοκεντρική • Εφαρμογή επιλεγμένων μορφών εργασίας : ατομική, εταιρική, ομαδική  Παρακινεί το ενδιαφέρον των παιδιών με το νέο αντικείμενο ;  Δίνονται απαραίτητες οδηγίες για την εκτέλεση δραστηριοτήτων ;  Προσαρμόζει το ρυθμό διδασκαλίας και τη μετάβαση από το ένα στάδιο στο άλλο με βάση την πρόοδό τους ;  Ενσωματώνει στη ροή της διδασκαλίας τυχαία και απρόβλεπτα περιστατικά και επανέρχεται στον αρχικό προγραμματισμό ;  Συμπεριλαμβάνει - αξιοποιεί ενδιαφέροντα προσωπικά και βιώματα των μαθητών ;

5 3. Εφαρμογή ομαδικής εργασίας.  1) Διάλογος στην ομάδα για θέματα της εργασίας  2) Διάλογος στην ομάδα για θέματα άσχετα με την εργασία  3) Επιμερισμός της εργασίας  4) Ακρόαση μεταξύ των μαθητών  5) Συνεργατικό πνεύμα για το περιεχόμενο της εργασίας  6) Συνεργατικό πνεύμα ηθικής στήριξης για την αποπεράτωση της εργασίας  7) Θετικό κλίμα στην ομάδα ( οι μαθητές εκφράζονται ελεύθερα )  8) Δημοκρατικές διαδικασίες στην ομάδα για τη λήψη αποφάσεων  9) Δημιουργία υπο - ομάδων  10) Ηγετικές φυσιογνωμίες στην ομάδα  11) Ο / Η εκπαιδευτικός ενισχύει τους μαθητές στην ανάληψη ρόλων για τη διεκπεραίωση της εργασίας  12) Ο / Η εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τις επιθυμητές μορφές συνεργατικής συμπεριφοράς  13) Ο / Η εκπαιδευτικός βοηθά την ομάδα στην εξεύρεση λύσεων χωρίς να επιλύει ο / η ίδιος / α τα προβλήματα

6 4. Επικοινωνία / Αλληλεπίδραση με τους μαθητές  Γενική παρουσία στην τάξη - Διαχείριση ◦ Ο βαθμός δυσκολίας ανταποκρίνεται στο νοητικο - γνωστικό επίπεδο ◦ Φραστική διατύπωση - λεξιλόγιο ◦ Εξασφάλιση αυτενέργειας και συμμετοχής όλων των μαθητών της τάξης ◦ Διευθέτηση προβλημάτων πειθαρχίας ◦ Τροφοδότηση ευχάριστης διάθεσης των μαθητών ◦ Υπομονή ◦ Χιούμορ

7 5. Εποπτικό υλικά και μέσα διδασκαλίας  Τα μέσα διδασκαλίας χρησιμοποιούνται σωστά στην κατάλληλη στιγμή και με αποτελεσματικότητα ( πίνακας, βίντεο, χάρτης, εικόνα, σχεδιάγραμμα, αντικείμενα, χρήση διαδικτύου κλπ ).  Γίνεται υπερβολή κάποιων μέσων  Επιτυγχάνεται ο μαθησιακός στόχος ή τα παιδιά εστιάζουν στη χρήση του μέσου και στο ίδιο μέσο

8 6. Αξιολόγηση μαθησιακής διαδικασίας.  Έλεγχος επίτευξης των στόχων ( ασκήσεις, εργασίες, ανακεφαλαιωτικές προφορικές ερωτήσεις κλπ ).  Ανακεφαλαίωση


Κατέβασμα ppt "ΣΠΑ ΙΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 4 ΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google