Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Νοέμβριος 2009 Κατερίνα Φυτράκη Φιλόλογος ΜΑ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Νοέμβριος 2009 Κατερίνα Φυτράκη Φιλόλογος ΜΑ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Νοέμβριος 2009 Κατερίνα Φυτράκη Φιλόλογος ΜΑ
Αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού με το πρόγραμμα «Η Χώρα των Λενού» Νοέμβριος 2009 Κατερίνα Φυτράκη Φιλόλογος ΜΑ "Τεχνολογίες αιχμής στην εκπαιδευτική πράξη", 21-22/11/09

2 Περιεχόμενα παρουσίασης
Δυσκολίες μάθησης στο Δημοτικό σχολείο «Η Χώρα των Λενού» Συμπεράσματα "Τεχνολογίες αιχμής στην εκπαιδευτική πράξη", 21-22/11/09

3 "Τεχνολογίες αιχμής στην εκπαιδευτική πράξη", 21-22/11/09
Δυσκολίες μάθησης στο Δημοτικό σχολείο Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες (Μ.Δ.): αποτελούν μια ανομοιογενή ομάδα, η οποία διαφοροποιείται ως προς το είδος και το βαθμό των δυσκολιών που παρουσιάζουν. έχουν ανάγκη από εξατομικευμένη, υποστηρικτική, παροτρυντική και εμψυχωτική διδασκαλία. "Τεχνολογίες αιχμής στην εκπαιδευτική πράξη", 21-22/11/09

4 Μνημονικές δεξιότητες Δεξιότητες ανάγνωσης και μαθηματικών
«Η Χώρα των Λενού» Υλοποιήθηκε στα πλαίσια ερευνητικής δραστηριότητας με καθηγητές από τα Πανεπιστήμια Κρήτης, Θεσσαλονίκης και Κύπρου το 2007. Περιλαμβάνει γνωστικές περιοχές στις οποίες παρατηρήθηκαν τα σημαντικότερα ελλείμματα στους μαθητές με δυσκολίες μάθησης δηλαδή: Προφορικός λόγος Μνημονικές δεξιότητες Δεξιότητες ανάγνωσης και μαθηματικών "Τεχνολογίες αιχμής στην εκπαιδευτική πράξη", 21-22/11/09

5 Στοχοθεσία λογισμικού
Η καλλιέργεια γνωστικών και μεταγνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών με και χωρίς δυσκολίες μάθησης στη γλώσσα και τα μαθηματικά Α΄και Β΄ τάξης του Δημοτικού σχολείου. "Τεχνολογίες αιχμής στην εκπαιδευτική πράξη", 21-22/11/09

6 "Τεχνολογίες αιχμής στην εκπαιδευτική πράξη", 21-22/11/09
Αρχές σχεδιασμού της «Χώρας των Λενού» (1/2) Δημιουργήθηκε ένα αποτελεσματικό μαθησιακό περιβάλλον για τους μαθητές με Μ.Δ., το οποίο: κάνει τη σχολική μάθηση πιο ενδιαφέρουσα και χρήσιμη. παρουσιάζει τις πληροφορίες με πολλαπλό τρόπο (εικόνα-ήχος-κείμενο). τονίζει τον ενεργητικό ρόλο του μαθητή στη διαδικασία της μάθησης. "Τεχνολογίες αιχμής στην εκπαιδευτική πράξη", 21-22/11/09

7 "Τεχνολογίες αιχμής στην εκπαιδευτική πράξη", 21-22/11/09
Αρχές σχεδιασμού της «Χώρας των Λενού» (2/2) εξατομικεύει τη διδασκαλία και παρέχει ανατροφοδότηση σε σύντομο χρονικό διάστημα. συνδέει τη μαθησιακή δραστηριότητα με την καθημερινή ζωή. υπογραμμίζει το διαμεσολαβητικό και παροτρυντικό ρόλο του εκπαιδευτικού στη μαθησιακή διαδικασία. "Τεχνολογίες αιχμής στην εκπαιδευτική πράξη", 21-22/11/09

8 Χαρακτηριστικά λογισμικού
70 διαφορετικοί τύποι ασκήσεων στη Γλώσσα και τα Μαθηματικά 3 επίπεδα δυσκολίας ανά δραστηριότητα Παιχνίδια Αρχείο Μαθητή (portfolio, σημειωματάριο, καρτέλα αναστοχασμού) Αρχείο εκπαιδευτικού "Τεχνολογίες αιχμής στην εκπαιδευτική πράξη", 21-22/11/09

9 Γλώσσα – θεματικά πεδία
(1/2) Φωνολογική επίγνωση Προσληπτικό λεξιλόγιο Οπτική αντίληψη και διάκριση Αναπαραγωγή ρυθμού και αντίληψη χώρου και χρόνου "Τεχνολογίες αιχμής στην εκπαιδευτική πράξη", 21-22/11/09

10 Γλώσσα – θεματικά πεδία
(2/2) Μνημονικές δεξιότητες (λεκτική και οπτικο-χωρική μνήμη) Αναγνώριση γραμμάτων και γραφο-φωνημικές αντιστοιχίες Αναγνωστική κατανόηση "Τεχνολογίες αιχμής στην εκπαιδευτική πράξη", 21-22/11/09

11 Μαθηματικά – θεματικά πεδία (1/2)
Εκτίμηση ποσοτήτων, απαριθμήσεις Σύνδεση ποσοτήτων και αριθμητικών συμβόλων, γραφή αριθμών Σύγκριση αριθμών, δομή αριθμητικού συστήματος, θεσιακή αξία "Τεχνολογίες αιχμής στην εκπαιδευτική πράξη", 21-22/11/09

12 Μαθηματικά – θεματικά πεδία (2/2)
Λειτουργικά μαθηματικά (ώρα, μήκος-ύψος κά.) Μεταφράσεις μεταξύ διαφόρων αναπαραστάσεων των αριθμών Μαθηματικές πράξεις Επίλυση γραπτών προβλημάτων "Τεχνολογίες αιχμής στην εκπαιδευτική πράξη", 21-22/11/09

13 Εκπαιδευτικό σενάριο και παρουσίαση της «Χώρας των Λενού»
"Τεχνολογίες αιχμής στην εκπαιδευτική πράξη", 21-22/11/09

14 "Τεχνολογίες αιχμής στην εκπαιδευτική πράξη", 21-22/11/09
Συμπεράσματα (1/2) Τα πολυμέσα προσφέρουν πληθώρα δυνατοτήτων για τη δημιουργία ενός αποτελεσματικότερου μαθησιακού περιβάλλοντος για τους μαθητές με Μ.Δ. «Η Χώρα των Λενού»: 1. αξιοποιεί τις βασικές αρχές της σύγχρονης παιδαγωγικής. 2. δημιουργεί ένα αλληλεπιδραστικό, υποστηρικτικό, παροτρυντικό, εμψυχωτικό περιβάλλον μάθησης, το οποίο συνδυάζει τη μάθηση με την ψυχαγωγία και είναι πλούσιο σε ερεθίσματα. 3. παρέχει δυνατότητες εξερεύνησης και ανακάλυψης της γνώσης (ενεργός μάθηση). "Τεχνολογίες αιχμής στην εκπαιδευτική πράξη", 21-22/11/09

15 "Τεχνολογίες αιχμής στην εκπαιδευτική πράξη", 21-22/11/09
Συμπεράσματα (2/2) 4. είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες του μαθητή τόσο με την ελευθερία επιλογής θέματος και επιπέδου δυσκολίας των ασκήσεων όσο και με τη δυνατότητα ελεύθερης πλοήγησης στο πρόγραμμα. 5. είναι κατάλληλη τόσο για αυτοδιδασκαλία (αυτόνομη μάθηση) όσο και για καθοδηγούμενη διδασκαλία. 6. προσφέρει δυνατότητα (αυτο)αξιολόγησης της προσπάθειας κάθε μαθητή (απενοχοποίηση λάθους) και επιβράβευσή του (ενίσχυση χαμηλής αυτοεκτίμησης μαθητών με Μ.Δ.) "Τεχνολογίες αιχμής στην εκπαιδευτική πράξη", 21-22/11/09

16 Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας
Αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού με το πρόγραμμα «Η Χώρα των Λενού» Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας Για την INTE*LEARN Κατερίνα Φυτράκη Φιλόλογος ΜΑ "Τεχνολογίες αιχμής στην εκπαιδευτική πράξη", 21-22/11/09


Κατέβασμα ppt "Νοέμβριος 2009 Κατερίνα Φυτράκη Φιλόλογος ΜΑ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google