Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διδάσκοντας και μαθαίνοντας με συνεργατικά εργαλεία και εφαρμογές του Web 2.0 Μ. Βιβίτσου, Ν. Λαμπροπούλου, Αλ. Γκίκας, Ι. Χαρδαλούπα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διδάσκοντας και μαθαίνοντας με συνεργατικά εργαλεία και εφαρμογές του Web 2.0 Μ. Βιβίτσου, Ν. Λαμπροπούλου, Αλ. Γκίκας, Ι. Χαρδαλούπα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διδάσκοντας και μαθαίνοντας με συνεργατικά εργαλεία και εφαρμογές του Web 2.0 Μ. Βιβίτσου, Ν. Λαμπροπούλου, Αλ. Γκίκας, Ι. Χαρδαλούπα

2 Η Μάθηση είναι διαδικασία… •Μετασχηματίζουσα (αλλαγή προοπτικής) •Συν-διαλογική, κοινωνική •Εσωτερική, και όχι μόνο Η Μάθηση μέσω Διαδικτύου… • Έλεγχος, προσαρμογή δεδομένων • Διάδραση / Παραγωγή περιεχομένου • Κοινωνική δικτύωση (κοινωνικό Web)

3 Διαδικτυακή Συνεργατική Μάθηση •Ενεργός συμμετοχή, ανάπτυξη δεξιοτήτων –Σύνδεση του σχολείου με την πραγματική ζωή –Σταδιακή αυτονόμηση (μάθηση μέσω της εξερεύνησης και της επικοινωνίας, διαμόρφωση άποψης, καλλιέργεια κριτικής σκέψης) •Επικοινωνία σε α/σύγχρονο περιβάλλον •Ανάπτυξη κουλτούρας συμμετοχής και δια-λογικής συν-εργασίας

4 Εργαλεία και εφαρμογές Web 2.0 •Βασίζονται στη γνώση και την οικοδόμηση περιεχομένου με νόημα •Περιεχόμενο που αντανακλά το σύστημα αξιών του δημιουργού –Κατάθεση επιχειρημάτων, διαπραγμάτευση νοήματος, θέσεων και αντιθέσεων •Προώθηση της κριτικής σκέψης –Αναστοχασμός / διαπραγμάτευση περιεχομένου •Αλληλεπίδραση χρηστών, οικοδόμηση γνώσης σε κοινωνικό πλαίσιο •Ανάπτυξη γλωσσικών, συνεργατικών, διαδικτυακών δεξιοτήτων

5 Παγκόσμιος Ιστός 2.0 και εκπαίδευση Δίκτυα Σχολείων

6 Διαδικτυακές Κοινότητες Συνεργασίας και Μάθησης Διδακτικές προσεγγίσεις Μαθησιακές θεωρίες Εξελίξεις παιδαγωγικής Διδακτικές προτάσεις Σχέδια εργασίας Διαμόρφωση στάσεων, αξιών, απόψεων Νέες πρακτικές Αίσθημα του ‘ανήκειν’ Ενεργός κοινότητα

7 Διαδικτυακά Εργαλεία Κοινωνικής διάδρασης για εκπαιδευτικούς, μαθητές Ιστολόγια Wikis RSS feeds Podcasting Webcasting Videoconferencing Διαδικτυακή παρουσία Συνεπής Δυναμική Ευέλικτη

8 Πιο συγκεκριμένα: Ιστολόγιο •Σημείο συνάντησης του ατόμου, των μελών της κοινότητας και των ιδεών τους (Efimova, 2004) • Συλλογή δεδομένων, επικοινωνία και συνεργασία (Sessums, 2006, Warlick, 2005); •Εργαλείο: • για έρευνα (Mortensen & Walker, 2002) • ανάπτυξης δεξιοτήτων (π.χ. κριτικής και αναλυτικής σκέψης, Eide & Eide, 2005)

9 Πιο συγκεκριμένα: Wiki •Συνεργατική παραγωγή γραπτού λόγουπαραγωγή γραπτού λόγου •Ανάπτυξη δεξιοτήτων παραγωγής γραπτού λόγου •Παιδαγωγική χρήση: συλλογή πληροφοριών, αναστοχασμός  e-portfolio  καταγραφή αποτελεσμάτων έρευνας  δημοσίευση σχεδίων εργασίας (project)

10 Αναστοχασμός Ατομική εργασία Διαδραστικότητα Ομαδική εργασία Παράδειγμα εργαλείου Web 2.0

11 Παιδαγωγική αξιοποίηση… •Επεξεργασία, αναστοχασμός επί δεδομένων •Δημοσίευση/ ανάρτηση εργασιών (σε ατομικό επίπεδο και συλλογικό)ατομικόσυλλογικό •Ασύγχρονη επικοινωνία (π.χ. για τη διατύπωση ερωτημάτων σχετικών με το μάθημα, την εργασία στο σπίτι κλπ) •Καταγραφή απόψεων και εμπειριών (π.χ. σχετικά με τη μαθησιακή εμπειρία)μαθησιακή εμπειρία •Εξέλιξη μαθησιακή πορείας (ατομικός φάκελος) •Πρακτική συμμετοχής, συνεργασίας

12 Συμπεράσματα •Συνεργατικά εργαλεία και εφαρμογές του Νέου Διαδικτύου: Σημασία δεν έχει τι μπορούν να κάνουν τα εργαλεία για εμάς, αλλά πώς ΕΜΕΙΣ μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε αποτελεσματικά. Αν μπορούμε εμείς μπορείτε και εσείς 

13 Ευχαριστούμε για την προσοχή σας! •Μαριάννα Βιβίτσου animavit@gmail.com animavit@gmail.com •Νίκη Λαμπροπούλου nikilambropoulos@gmail.com nikilambropoulos@gmail.com •Αλέξανδρος Γκίκας alexgkikas@gmail.com •Ιωάννα Χαρδαλούπα johanna@sch.gr


Κατέβασμα ppt "Διδάσκοντας και μαθαίνοντας με συνεργατικά εργαλεία και εφαρμογές του Web 2.0 Μ. Βιβίτσου, Ν. Λαμπροπούλου, Αλ. Γκίκας, Ι. Χαρδαλούπα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google