Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πληροφοριακό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας ΔΙΠΑΕ(1) Η μέθοδος αξιολόγησης «Institutional Review» που εφαρμόζεται από την QAA. Αριστέα Γκόντρα Quality Assurance.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πληροφοριακό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας ΔΙΠΑΕ(1) Η μέθοδος αξιολόγησης «Institutional Review» που εφαρμόζεται από την QAA. Αριστέα Γκόντρα Quality Assurance."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πληροφοριακό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας ΔΙΠΑΕ(1) Η μέθοδος αξιολόγησης «Institutional Review» που εφαρμόζεται από την QAA. Αριστέα Γκόντρα Quality Assurance Manager International Hellenic University

2 Institutional Review(2) Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA) Κύριες αρμοδιότητες:  Αξιολόγηση του έργου των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης.  Παροχή υποστήριξης και συμβουλών.  Έκδοση οδηγιών και κατευθυντήριων γραμμών για τη διασφάλιση και την ενίσχυση της ποιότητας.  Επίκεντρο εξελίξεων σε θέματα διασφάλισης ποιότητας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

3 Institutional Review(3)  Ενίσχυση της συμμετοχής των φοιτητών στη διασφάλιση ποιότητας.  Διερεύνηση παραπόνων αναφορικά με την εφαρμογή των ακαδημαϊκών προτύπων και την ποιότητα της εκπαίδευσης.

4 Institutional Review(4) Institutional Review  Μέθοδος αξιολόγησης του έργου του ιδρύματος.  Αξιολογεί κατά πόσο το ίδρυμα ικανοποιεί τις υποχρεώσεις του, εντοπίζει καλές πρακτικές και περιλαμβάνει προτάσεις για βελτιώσεις.  Περιοδική διαδικασία.  Σύνταξη Έκθεσης Αξιολόγησης.  Σχέδιο Δράσης από το υπό αξιολόγηση ίδρυμα.

5 Institutional Review(5) Ομάδα Αξιολόγησης  4 με 6 μέλη.  Επιλογή μελών: κατόπιν υποβολής υποψηφιότητας βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων της QAA.  QAA trainings.  Οδηγίες QAA σχετικά με το ρόλο και τις υποχρεώσεις των αξιολογητών.

6 Institutional Review(6) Συμμετοχή των φοιτητών στην αξιολόγηση  Πλήρης ενημέρωση φοιτητών για την αξιολόγηση και τα αποτελέσματά της.  Συμμετοχή τόσο κατά την προετοιμασία για την αξιολόγηση, όσο και κατά την ίδια την αξιολόγηση:  Καθιέρωση του ρόλου του Lead Student Representative.  Συμμετοχή σε συναντήσεις με ομάδα αξιολόγησης.  Υποβολή γραπτής αναφοράς.  Συμμετοχή στην προετοιμασία του Σχεδίου Δράσης του ιδρύματος και στην ετήσια ενημέρωσή του.

7 Institutional Review(7) Μέρη Αξιολόγησης 1 ο Μέρος αξιολόγησης:  Κατώτατα όρια ακαδημαϊκών προτύπων.  Ποιότητα ευκαιριών μάθησης.  Ποιότητα πληροφοριών.  Ενίσχυση της ποιότητας των ευκαιριών μάθησης.

8 Institutional Review (8) 2 ο Μέρος αξιολόγησης:  Διερεύνηση συγκεκριμένου θέματος.  Το υπό διερεύνηση θέμα διαφέρει από έτος σε έτος.  Συνεισφορά στη διασφάλιση αλλά και την ενίσχυση της ποιότητας.  Προσδιορισμός καλών πρακτικών στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης.

9 Institutional Review(9) Επισκόπηση Διαδικασίας  Online πακέτο ενημέρωσης.  Προπαρασκευαστική συνάντηση.  Αποστολή των απαιτούμενων εγγράφων στην QAA.  Μελέτη των εγγράφων από την ομάδα αξιολόγησης.  1 η συνάντηση στο ίδρυμα με την ομάδα αξιολόγησης: 1,5 μέρα.  Επίσκεψη Αξιολόγησης: 3-5 ημέρες.

10 Institutional Review(10)  Ενημέρωση του ιδρύματος και της HEFCE για τα κύρια ευρήματα της αξιολόγησης.  Προσχέδιο έκθεσης στο ίδρυμα.  Έκθεση Αξιολόγησης.  Σχέδιο Δράσης ιδρύματος.  Παρακολούθηση προόδου υλοποίησης.

11 Institutional Review(11) Κρίσεις ομάδας αξιολόγησης  Επί των τεσσάρων ενοτήτων του πρώτου μέρους της αξιολόγησης.  Διαβαθμίσεις κρίσεων:  Έπαινος  Ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου (Η.Β.)  Απαιτείται βελτίωση για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Η.Β.  Δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Η.Β.

12 Σήμα Ποιότητας QAA Institutional Review(12)

13 Institutional Review(13) Στοιχεία Επικοινωνίας Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος 14ο χλμ Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Email: a.gkontra@ihu.edu.gr Τηλ: 2 310-807 572


Κατέβασμα ppt "Πληροφοριακό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας ΔΙΠΑΕ(1) Η μέθοδος αξιολόγησης «Institutional Review» που εφαρμόζεται από την QAA. Αριστέα Γκόντρα Quality Assurance."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google