Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ TEI ΛΑΜΙΑΣ Ε. Υ. ΔΡ. Θ. ΓΚΑΝΕΤΣΟΣ Άξονας Προτεραιότητας 6 «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ TEI ΛΑΜΙΑΣ Ε. Υ. ΔΡ. Θ. ΓΚΑΝΕΤΣΟΣ Άξονας Προτεραιότητας 6 «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ TEI ΛΑΜΙΑΣ Ε. Υ. ΔΡ. Θ. ΓΚΑΝΕΤΣΟΣ Άξονας Προτεραιότητας 6 «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ 1

2 ΔΟΜΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ 2 Επιστημονικός Υπεύθυνος του ΓΔ του ΤΕΙ Λαμίας. Δρ. Γκανέτσος Θεόδωρος – Καθηγητής Στελέχη – Συνεργάτες του ΓΔ του ΤΕΙ Λαμίας ΠΕ Πληροφορικής ΠΕ Ψυχολόγου ΤΕ Πληροφορικής

3 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ http://career.teilam.gr/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ 3

4 Πακέτα Εργασίας ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ 4  Αναβάθμιση των Υπηρεσιών Ατομικής και Ομαδικής Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.  Ολοκληρωμένη Υπηρεσία Πληροφόρησης / Εξυπηρέτησης των σπουδαστών – τελειοφοίτων.  Δράσεις Ενημέρωσης των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  Παροχή Υπηρεσιών σε σπουδαστές ΑμεΑ και σπουδαστές προερχόμενους από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.  Δικτύωση των Γραφείων Διασύνδεσης με φορείς προώθησης της απασχόλησης σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.  Διοργάνωση Εκδηλώσεων – Ημερίδων και έκδοση ενημερωτικών εντύπων προβολής.  Εκπόνηση Ερευνών – Μελετών.  Αποτελεσματική παρακολούθηση / αξιολόγηση των δραστηριοτήτων των Γραφείων Διασύνδεσης.  Αναβάθμιση και συνεχής ενημέρωση του δικτυακού τόπου του Γραφείου Διασύνδεσης,  Στήριξη της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών μέσω της σύνδεσης του Γραφείου Διασύνδεσης με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.  Στήριξη των Υπηρεσιών καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.

5 Δράσεις ανά πακέτο εργασίας Αναβάθμιση των Υπηρεσιών Ατομικής και Ομαδικής Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ 5  Ατομική συμβουλευτική  Ομαδική συμβουλευτική  Διοργάνωση συζητήσεων επί στρογγυλής τραπέζης  Τηλε - συμβουλευτική  Μέντορες σταδιοδρομίας

6 Ολοκληρωμένη Υπηρεσία Πληροφόρησης / Εξυπηρέτησης των σπουδαστών – τελειοφοίτων. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ 6  Ενημέρωση / Πληροφόρηση φοιτητών

7 Δράσεις Ενημέρωσης των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ 7  Συνεργασία με τις γραμματείες των τμημάτων του ΤΕΙ Λαμίας  Συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας / ΚΕΣΥΠ / ΓΡΑΣΕΠ

8 Παροχή Υπηρεσιών σε σπουδαστές ΑμεΑ και σπουδαστές προερχόμενους από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ 8  Παροχή Υπηρεσιών συμβουλευτικής προσαρμοσμένες σε σπουδαστές ΑμεΑ και σπουδαστές προερχόμενους από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.  Δικτυακός τόπος προσαρμοσμένος σε σπουδαστές ΑμεΑ και σπουδαστές προερχόμενους από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.  Δημιουργία μητρώου σπουδαστών με αναπηρίες  Προκήρυξη θέσης εργασίας δίνοντας προτεραιότητα πρόσληψης σε άτομο ΑμεΑ.

9 Δικτύωση των Γραφείων Διασύνδεσης με φορείς προώθησης της απασχόλησης σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ 9 Δικτύωση των Γραφείων Διασύνδεσης με :  Γραφεία Διασύνδεσης άλλων Ιδρυμάτων  ΟΑΕΔ - Θέσεις Εργασίας στην Ευρώπη (EURES)  Ινστιτούτα Δια Βίου Εκπαίδευσης των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων κτλ.

10 Διοργάνωση Εκδηλώσεων – Ημερίδων και έκδοση ενημερωτικών εντύπων προβολής. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ 10  Διοργάνωση 3 Ημερίδων στο ΤΕΙ Λαμίας ( π. χ. ΑμεΑ - Δικαίωμα στην Απασχόληση, Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το Εξωτερικό κτλ.)  1 Ημέρα Καριέρας στο ΤΕΙ Λαμίας ( Συμμετοχή των φορέων απασχόλησης που συνεργάζονται με το γραφείο όπως εταιρείες, ΟΑΕΔ κτλ.)  1 Ημερίδα στο Παράρτημα του ΤΕΙ Λαμίας στην Άμφισσα  1 Ημερίδα στο Παράρτημα του ΤΕΙ Λαμίας στο Καρπενήσι

11 Εκπόνηση Ερευνών – Μελετών. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ 11  Έρευνα της κατάστασης στην αγορά εργασίας  Έρευνα των ζητούμενων ειδικοτήτων  Έρευνα της απορρόφησης των προσφάτως αποφοιτησάντων  Δημιουργία οδηγών περιγραφής επαγγελμάτων.

12 Αποτελεσματική παρακολούθηση / αξιολόγηση των δραστηριοτήτων των Γραφείων Διασύνδεσης. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ 12  Εκπόνηση Ετήσια Σχέδια Δράσης  Σύνταξη ερωτηματολογίων που απευθύνονται σε φορείς απασχόλησης  Σύνταξη ερωτηματολογίων που απευθύνονται σε φοιτητές / προσφάτως αποφοιτήσαντες  Αξιολόγηση

13 Αναβάθμιση και συνεχής ενημέρωση του δικτυακού τόπου του Γραφείου Διασύνδεσης. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ 13  Ένταξη στο ενιαίο πληροφοριακό σύστημα του ΔΑΣΤΑ  Ανακοινώσεις και ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό  Κενές θέσεις εργασίας χωρίς τα στοιχεία του εργοδοτικού φορέα.  Βιογραφικά σημειώματα χωρίς τα προσωπικά δεδομένα του εκάστοτε τελειόφοιτου - προσφάτως αποφοιτήσαντα  Σύνδεσμοι με βάσεις δεδομένων που διαθέτουν πληροφορίες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για βασικές σπουδές, μεταπτυχιακές σπουδές, υποτροφίες, προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, επαγγέλματα, τάσεις της αγοράς εργασίας, προσφερόμενες θέσεις εργασίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο κτλ.  Ηλεκτρονικό περιοδικό  Λειτουργία Βιβλίου Επισκεπτών

14 Στήριξη της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών μέσω της σύνδεσης του Γραφείου Διασύνδεσης με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ 14  Στήριξη της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών μέσω της σύνδεσης του Γραφείου Διασύνδεσης με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης  Συνεργασία με φορείς απασχόλησης για κενές θέσεις πρακτικής άσκησης

15 Στήριξη των Υπηρεσιών καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ 15  Στήριξη των Υπηρεσιών καινοτομίας και επιχειρηματικότητας μέσω της σύνδεσης των Γραφείων Διασύνδεσης με το Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας και τις Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηματικότητας.

16 Επικοινωνία ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ 16 Ιστοσελίδα : http://career.teilam.gr E-mail: career@teilam.gr Τηλέφωνο : 2231060196

17 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ! ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ 17


Κατέβασμα ppt "ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ TEI ΛΑΜΙΑΣ Ε. Υ. ΔΡ. Θ. ΓΚΑΝΕΤΣΟΣ Άξονας Προτεραιότητας 6 «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google