Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΟΔΙΠ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΚΠΑ Ο Κύκλος της Εσωτερικής Αξιολόγησης ενός Ιδρύματος Κ. Μέμος Καθηγητής ΕΜΠ Μέλος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΟΔΙΠ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΚΠΑ Ο Κύκλος της Εσωτερικής Αξιολόγησης ενός Ιδρύματος Κ. Μέμος Καθηγητής ΕΜΠ Μέλος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΟΔΙΠ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΚΠΑ Ο Κύκλος της Εσωτερικής Αξιολόγησης ενός Ιδρύματος Κ. Μέμος Καθηγητής ΕΜΠ Μέλος της ΑΔΙΠ

2 Εσωτερική Αξιολόγηση Ι  Σκοπός της είναι να διαμορφώσει και να διατυπώσει το Τμήμα κριτική άποψη για την ποιότητα του επιτελούμενου έργου του με βάση αντικειμενικά κριτήρια και δείκτες κοινής συναίνεσης και γενικής αποδοχής  Ουσιαστική, ΟΧΙ γραφειοκρατική διαδικασία (μόνον 60/255 είναι ποσοτικά κριτήρια) (μόνον 60/255 είναι ποσοτικά κριτήρια)  Συμμετοχή ΔΕΠ Κ. Μέμος, Ο Κύκλος της Εσωτερικής Αξιολόγησης ενός Ιδρύματος 2 ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ, 14/12/2010

3 στόχους Έχει τους ακόλουθους στόχους : •Την τεκμηριωμένη ανάδειξη των επιτευγμάτων του Τμήματος •Την επισήμανση σημείων που χρήζουν βελτίωσης •Τον προσδιορισμό ενεργειών βελτίωσης •Την ανάληψη πρωτοβουλιών για αυτοτελή δράση εντός του Τμήματος, όπου και εφόσον είναι εφικτό •Τη λήψη αποφάσεων για αυτοτελείς δράσεις εντός του Ιδρύματος, όπου και εφόσον είναι εφικτό. Εσωτερική Αξιολόγηση ΙΙ Κ. Μέμος, Ο Κύκλος της Εσωτερικής Αξιολόγησης ενός Ιδρύματος 3 ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ, 14/12/2010

4 Επίπεδο Ακαδημαϊκής Μονάδας (Τμήματος) Περιοδικότητα: Κατ’ έτος  Ετήσια Εσωτερική (Απογραφική) Έκθεση Κατ’ έτος  Ετήσια Εσωτερική (Απογραφική) Έκθεση Ανά τετραετία  Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ανά τετραετία  Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ρόλος ΟΜΕΑ: Συνεχής ή διακοπτόμενη λειτουργία Ομάδες εργασίας ΔΕΠ, κλπ Ομάδες εργασίας ΔΕΠ, κλπ Κριτήρια: Πρόγραμμα σπουδών (προ-μεταπτυχιακό) Ν3374/2005 Εκπαιδευτικό Έργο Ερευνητικό Έργο Ερευνητικό Έργο Λοιπές Υπηρεσίες Τμήματος Λοιπές Υπηρεσίες Τμήματος 4

5 Επίπεδο Ιδρύματος Περιοδικότητα: Κατ’ έτος  Απογραφικές Εκθέσεις Κεντρικών Υπηρεσιών Κατ’ έτος  Απογραφικές Εκθέσεις Κεντρικών Υπηρεσιών Ανά διετία  Εσωτερική Έκθεση Ιδρύματος Ανά διετία  Εσωτερική Έκθεση Ιδρύματος Ανά τετραετία  Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ιδρύματος Ανά τετραετία  Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ιδρύματος Ρόλος ΜΟΔΙΠ: Σύνθεση Απογραφικών Εκθέσεων Τμημάτων + + Ετήσιων Εκθέσεων Κεντρικών Υπηρεσιών Ετήσιων Εκθέσεων Κεντρικών Υπηρεσιών Κριτήρια: Όμοια με αυτά του Τμήματος Ν3374/2005 Κ. Μέμος, Ο Κύκλος της Εσωτερικής Αξιολόγησης ενός Ιδρύματος 5 ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ, 14/12/2010

6 Ετήσια Απογραφική Έκθεση Λειτουργικών Στοιχείων Ετήσια Απογραφική Έκθεση Επικαιροποίηση Λειτουργικών Στοιχείων ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Έτος Ακαδημαϊκές Μονάδες & Υπηρεσίες (Τμήμα/Σχολή) ΟΜ.Ε.Α.ΜΟ.ΔΙ.ΠΔΙΟΙΚΗΣΗ Α.Ε.Ι.Α.ΔΙ.Π.Δημοσιότητα Σχολιασμός Εσωτερική Έκθεση Ιδρύματος Εσωτερική Έκθεση Ιδρύματος Αποφάσεις για Εσωτερικές Ενέργειες Έναρξη Διαδικασίας Εξωτερικής Αξιολόγησης ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Α.ΔΙ.Π. Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης www.adip.gr www.qhaa.gr ΒΟΥΛΗ Υποστήριξη/συνεργασία με ΟΜ.Ε.Α. Υποστήριξη/συνεργασία με ΜΟ.ΔΙ.Π. Ιδρυμάτων 1 2 3 4 Ετήσια Απογραφική Έκθεση Επικαιροποίηση Λειτουργικών Στοιχείων 5 Α΄ ΚΥΚΛΟΣ Β΄ ΚΥΚΛΟΣ κ.ο.κ. Περιλαμβάνονται και οι Κεντρικές Υπηρεσίες του Ιδρύματος Δεν εμφανίζεται η διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης του Ιδρύματος 6

7 Ετήσια Απογραφική Εκθεση Τμήματος Στόχοι Για το Τμήμα  Αποτύπωση συνολικής λειτουργίας  Παρακολούθηση δεικτών ποιότητας (Ενδεχόμενες Εσωτερικές Παρεμβάσεις)  Στοιχεία για την ανά 4ετία Ε.Ε.Α. Για το Ίδρυμα  Στοιχεία για την Εσωτερική Έκθεση Ιδρύματος (2ετίας)  Ενδεχόμενες εσωτερικές ενέργειες ταυτόσημοι πίνακες ευελιξία Τμήματος (προσθήκη/εξειδίκευση) Κ. Μέμος, Ο Κύκλος της Εσωτερικής Αξιολόγησης ενός Ιδρύματος 7 ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ, 14/12/2010

8 Εσωτερική Έκθεση Ιδρύματος Στόχοι  Ενημέρωση Διοίκησης για λειτουργία Ιδρύματος  Εντοπισμός καλών πρακτικών/προβλημάτων Πρωτοβουλίες από Κεντρική Διοίκηση για διασφάλιση/βελτίωση λειτουργιών ως προς τα βασικά κριτήρια ποιότητας (διαφ.#4) Πρωτοβουλίες από Κεντρική Διοίκηση για διασφάλιση/βελτίωση λειτουργιών ως προς τα βασικά κριτήρια ποιότητας (διαφ.#4) Πρόταση ΑΔΙΠ: Πρόταση ΑΔΙΠ: Στο πλαίσιο της αυτοτέλειας των ΑΕΙ κάθε Ίδρυμα επεξεργάζεταικαι καθορίζει τα επιθυμητά επίπεδα των κριτηρίων αυτών για εσωτερική εφαρμογή και αυτο-αποτίμησή του. Στο πλαίσιο της αυτοτέλειας των ΑΕΙ κάθε Ίδρυμα επεξεργάζεταικαι καθορίζει τα επιθυμητά επίπεδα των κριτηρίων αυτών για εσωτερική εφαρμογή και αυτο-αποτίμησή του. Κ. Μέμος, Ο Κύκλος της Εσωτερικής Αξιολόγησης ενός Ιδρύματος 8 ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ, 14/12/2010

9 Κριτήρια και Δείκτες Αξιολόγησης Ι Διδακτικό Έργο Ερευνητικό Έργο •Ποιότητα Διδακτικής Διαδικασίας •Οργάνωση & Εφαρμογή Διδακτικού Έργου •Εκπαιδευτικά Βοηθήματα •Μέσα και Υποδομές •Αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών •Αναλογία & Συνεργασία Διδασκόντων /Διδασκομένων •Επίπεδο και Ποιότητα Παρεχόμενων Γνώσεων •Σύνδεση Έρευνας με τη Διδασκαλία •Κινητικότητα Διδακτικού Προσωπικού και φοιτητών •Αποτελεσματικότητα Διδακτικού Προσωπικού •Προαγωγή Έρευνας στο Πλαίσιο της Ακαδημαϊκής Μονάδας •Επιστημονικές Δημοσιεύσεις •Ερευνητικές Υποδομές •Ερευνητικά Προγράμματα •Αποτελεσματικότητα Ερευνητικού Έργου •Πρωτοτυπία Έρευνας •Αναγνωρισιμότητα Έρευνας από τρίτους •Ερευνητικές Συνεργασίες •Διακρίσεις και Επιβράβευση της Έρευνας •Συμμετοχή Φοιτητών/Σπουδαστών στην Έρευνα Ν. 3374/2005, §3.1 9

10 Πρόγραμμα Σπουδών Λοιπές Υπηρεσίες •Βαθμός ανταπόκρισης στους στόχους της μονάδας και τις απαιτήσεις της κοινωνίας •Συνεκτικότητα και Λειτουργικότητα •Ορθολογική Οργάνωση Εκπαιδευτικών Διαδικασιών •Εξεταστικό Σύστημα •Αποτελεσματικότητα Διοικητικών Υπηρεσιών •Υπηρεσίες Φοιτητικής Μέριμνας •Πάσης Φύσεως Υποδομές •Αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών •Διαφάνεια και αποτελεσματικότητα στη Διαχείριση Οικονομικών Πόρων, τη Χρήση Υποδομών και Εξοπλισμού •Συνεργασίες με Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Κέντρα Εσωτερικού και Εξωτερικού και το Κοινωνικό Σύνολο Ν. 3374/2005, §3.1 Κριτήρια και Δείκτες Αξιολόγησης ΙΙ 10

11  Πίνακες Ετήσιας Απογραφής α) Τμήματα α) Τμήματα • Πρωτογενείς: Ερωτηματολόγια αξιολόγησης μαθήματος από φοιτητές Απογραφικά δελτία διδασκόντων Απογραφικό δελτίο μαθήματος (κλινικού μαθήματος/άσκησης) (κλινικού μαθήματος/άσκησης) • Δευτερογενείς: Απρόσωποι πίνακες με στοιχεία για:  Προσωπικό τμήματος  Φοιτητές και επιδόσεις  Μεταπτυχιακές σπουδές  Πρόγραμμα σπουδών (προ-, μετα-)  Ερευνητική επίδοση Τμήματος Προσαρμογή από Τμήμα στις ανάγκες του Όμοιοι με αντίστοιχους 4ετούς ΕΕΑ. Προσθήκη/εξειδίκευση στοιχείων αν απαιτείται 11 Καταγραφή Απογραφικών Στοιχείων Ι

12 β) Κεντρικές Υπηρεσίες Απογραφικά στοιχεία και δείκτες λειτουργίας για 17+ Κεντρικές Υπηρεσίες Ιδρύματος Υποδείγματα ΑΔΙΠ σε «χαλαρή» μορφή  Προσαρμογή από Ίδρυμα Κ. Μέμος, Ο Κύκλος της Εσωτερικής Αξιολόγησης ενός Ιδρύματος 12 ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ, 14/12/2010 Καταγραφή Απογραφικών Στοιχείων ΙΙ

13  Πίνακες Διετούς Εσωτερικής Έκθεσης (ΜΟΔΙΠ) Συνθετικοί Πίνακες που προκύπτουν από Πίνακες Ετήσιας Απογραφής Τμημάτων και Κεντρικών Υπηρεσιών Συνθετικοί Πίνακες που προκύπτουν από Πίνακες Ετήσιας Απογραφής Τμημάτων και Κεντρικών Υπηρεσιών  Μηχανογραφική Καταγραφή Στοιχείων • Σε ενιαία Βάση Δεδομένων για επικοινωνία με ΑΔΙΠ • Ευθύνη ΜΟΔΙΠ – Οδηγίες ΑΔΙΠ Οκτώβριος 2009 • Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ Κ. Μέμος, Ο Κύκλος της Εσωτερικής Αξιολόγησης ενός Ιδρύματος 13 ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ, 14/12/2010 Καταγραφή Απογραφικών Στοιχείων ΙΙΙ

14 www.adip.gr Κ. Μέμος, Ο Κύκλος της Εσωτερικής Αξιολόγησης ενός Ιδρύματος 14 ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ, 14/12/2010


Κατέβασμα ppt "ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΟΔΙΠ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΚΠΑ Ο Κύκλος της Εσωτερικής Αξιολόγησης ενός Ιδρύματος Κ. Μέμος Καθηγητής ΕΜΠ Μέλος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google