Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΚΠΑ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΚΠΑ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΚΠΑ
ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΟΔΙΠ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΚΠΑ Ο Κύκλος της Εσωτερικής Αξιολόγησης ενός Ιδρύματος Κ. Μέμος Καθηγητής ΕΜΠ Μέλος της ΑΔΙΠ

2 Εσωτερική Αξιολόγηση Ι
Σκοπός της είναι να διαμορφώσει και να διατυπώσει το Τμήμα κριτική άποψη για την ποιότητα του επιτελούμενου έργου του με βάση αντικειμενικά κριτήρια και δείκτες κοινής συναίνεσης και γενικής αποδοχής Ουσιαστική, ΟΧΙ γραφειοκρατική διαδικασία (μόνον 60/255 είναι ποσοτικά κριτήρια) Συμμετοχή ΔΕΠ Κ. Μέμος, Ο Κύκλος της Εσωτερικής Αξιολόγησης ενός Ιδρύματος ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ, 14/12/2010

3 Εσωτερική Αξιολόγηση ΙΙ
Έχει τους ακόλουθους στόχους: Την τεκμηριωμένη ανάδειξη των επιτευγμάτων του Τμήματος Την επισήμανση σημείων που χρήζουν βελτίωσης Τον προσδιορισμό ενεργειών βελτίωσης Την ανάληψη πρωτοβουλιών για αυτοτελή δράση εντός του Τμήματος, όπου και εφόσον είναι εφικτό Τη λήψη αποφάσεων για αυτοτελείς δράσεις εντός του Ιδρύματος, όπου και εφόσον είναι εφικτό. Κ. Μέμος, Ο Κύκλος της Εσωτερικής Αξιολόγησης ενός Ιδρύματος ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ, 14/12/2010

4 Επίπεδο Ακαδημαϊκής Μονάδας (Τμήματος)
Περιοδικότητα: Κατ’ έτος  Ετήσια Εσωτερική (Απογραφική) Έκθεση Ανά τετραετία  Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ρόλος ΟΜΕΑ: Συνεχής ή διακοπτόμενη λειτουργία Ομάδες εργασίας ΔΕΠ, κλπ Κριτήρια: Πρόγραμμα σπουδών (προ-μεταπτυχιακό) Ν3374/ Εκπαιδευτικό Έργο Ερευνητικό Έργο Λοιπές Υπηρεσίες Τμήματος 4

5 Επίπεδο Ιδρύματος Περιοδικότητα:
Κατ’ έτος  Απογραφικές Εκθέσεις Κεντρικών Υπηρεσιών Ανά διετία Εσωτερική Έκθεση Ιδρύματος Ανά τετραετία  Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ιδρύματος Ρόλος ΜΟΔΙΠ: Σύνθεση Απογραφικών Εκθέσεων Τμημάτων + Ετήσιων Εκθέσεων Κεντρικών Υπηρεσιών Κριτήρια: Όμοια με αυτά του Τμήματος Ν3374/2005 Κ. Μέμος, Ο Κύκλος της Εσωτερικής Αξιολόγησης ενός Ιδρύματος ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ, 14/12/2010

6 Περιλαμβάνονται και οι Κεντρικές Υπηρεσίες του Ιδρύματος
Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Έτος Ακαδημαϊκές Μονάδες & Υπηρεσίες (Τμήμα/Σχολή) ΟΜ.Ε.Α. ΜΟ.ΔΙ.Π ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α.Ε.Ι. Α.ΔΙ.Π. Δημοσιότητα Α΄ ΚΥΚΛΟΣ Υποστήριξη/συνεργασία με ΟΜ.Ε.Α. Ετήσια Απογραφική Έκθεση Λειτουργικών Στοιχείων Υποστήριξη/συνεργασία με ΜΟ.ΔΙ.Π. Ιδρυμάτων 1 Αποφάσεις για Εσωτερικές Ενέργειες Ετήσια Απογραφική Έκθεση Επικαιροποίηση Λειτουργικών Στοιχείων Εσωτερική Έκθεση Ιδρύματος 2 Ετήσια Απογραφική Έκθεση Επικαιροποίηση Λειτουργικών Στοιχείων 3 Αποφάσεις για Εσωτερικές Ενέργειες ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ετήσια Απογραφική Έκθεση Επικαιροποίηση Λειτουργικών Στοιχείων Εσωτερική Έκθεση Ιδρύματος 4 Έναρξη Διαδικασίας Εξωτερικής Αξιολόγησης Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Σχολιασμός Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης Β΄ ΚΥΚΛΟΣ 5 Ετήσια Απογραφική Έκθεση Επικαιροποίηση Λειτουργικών Στοιχείων ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Α.ΔΙ.Π. ΒΟΥΛΗ κ.ο.κ. Περιλαμβάνονται και οι Κεντρικές Υπηρεσίες του Ιδρύματος Δεν εμφανίζεται η διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης του Ιδρύματος

7 Ετήσια Απογραφική Εκθεση Τμήματος
Στόχοι Για το Τμήμα Αποτύπωση συνολικής λειτουργίας Παρακολούθηση δεικτών ποιότητας (Ενδεχόμενες Εσωτερικές Παρεμβάσεις) Στοιχεία για την ανά 4ετία Ε.Ε.Α. Για το Ίδρυμα Στοιχεία για την Εσωτερική Έκθεση Ιδρύματος (2ετίας) Ενδεχόμενες εσωτερικές ενέργειες ταυτόσημοι πίνακες ευελιξία Τμήματος (προσθήκη/εξειδίκευση) Κ. Μέμος, Ο Κύκλος της Εσωτερικής Αξιολόγησης ενός Ιδρύματος ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ, 14/12/2010

8 Εσωτερική Έκθεση Ιδρύματος
Στόχοι Ενημέρωση Διοίκησης για λειτουργία Ιδρύματος Εντοπισμός καλών πρακτικών/προβλημάτων Πρωτοβουλίες από Κεντρική Διοίκηση για διασφάλιση/βελτίωση λειτουργιών ως προς τα βασικά κριτήρια ποιότητας (διαφ.#4) Πρόταση ΑΔΙΠ: Στο πλαίσιο της αυτοτέλειας των ΑΕΙ κάθε Ίδρυμα επεξεργάζεταικαι καθορίζει τα επιθυμητά επίπεδα των κριτηρίων αυτών για εσωτερική εφαρμογή και αυτο-αποτίμησή του. Κ. Μέμος, Ο Κύκλος της Εσωτερικής Αξιολόγησης ενός Ιδρύματος ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ, 14/12/2010

9 Κριτήρια και Δείκτες Αξιολόγησης Ι
Ποιότητα Διδακτικής Διαδικασίας Οργάνωση & Εφαρμογή Διδακτικού Έργου Εκπαιδευτικά Βοηθήματα Μέσα και Υποδομές Αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών Αναλογία & Συνεργασία Διδασκόντων /Διδασκομένων Επίπεδο και Ποιότητα Παρεχόμενων Γνώσεων Σύνδεση Έρευνας με τη Διδασκαλία Κινητικότητα Διδακτικού Προσωπικού και φοιτητών Αποτελεσματικότητα Διδακτικού Προσωπικού Διδακτικό Έργο Προαγωγή Έρευνας στο Πλαίσιο της Ακαδημαϊκής Μονάδας Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ερευνητικές Υποδομές Ερευνητικά Προγράμματα Αποτελεσματικότητα Ερευνητικού Έργου Πρωτοτυπία Έρευνας Αναγνωρισιμότητα Έρευνας από τρίτους Ερευνητικές Συνεργασίες Διακρίσεις και Επιβράβευση της Έρευνας Συμμετοχή Φοιτητών/Σπουδαστών στην Έρευνα Ερευνητικό Έργο Ν. 3374/2005, §3.1 9

10 Κριτήρια και Δείκτες Αξιολόγησης ΙΙ
Βαθμός ανταπόκρισης στους στόχους της μονάδας και τις απαιτήσεις της κοινωνίας Συνεκτικότητα και Λειτουργικότητα Ορθολογική Οργάνωση Εκπαιδευτικών Διαδικασιών Εξεταστικό Σύστημα Πρόγραμμα Σπουδών Αποτελεσματικότητα Διοικητικών Υπηρεσιών Υπηρεσίες Φοιτητικής Μέριμνας Πάσης Φύσεως Υποδομές Αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών Διαφάνεια και αποτελεσματικότητα στη Διαχείριση Οικονομικών Πόρων, τη Χρήση Υποδομών και Εξοπλισμού Συνεργασίες με Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Κέντρα Εσωτερικού και Εξωτερικού και το Κοινωνικό Σύνολο Λοιπές Υπηρεσίες Ν. 3374/2005, §3.1 10

11 Καταγραφή Απογραφικών Στοιχείων Ι
Πίνακες Ετήσιας Απογραφής α) Τμήματα Πρωτογενείς: Ερωτηματολόγια αξιολόγησης μαθήματος από φοιτητές Απογραφικά δελτία διδασκόντων Απογραφικό δελτίο μαθήματος (κλινικού μαθήματος/άσκησης) Δευτερογενείς: Απρόσωποι πίνακες με στοιχεία για: Προσωπικό τμήματος Φοιτητές και επιδόσεις Μεταπτυχιακές σπουδές Πρόγραμμα σπουδών (προ-, μετα-) Ερευνητική επίδοση Τμήματος Προσαρμογή από Τμήμα στις ανάγκες του Όμοιοι με αντίστοιχους 4ετούς ΕΕΑ. Προσθήκη/εξειδίκευση στοιχείων αν απαιτείται 11

12 β) Κεντρικές Υπηρεσίες
Καταγραφή Απογραφικών Στοιχείων ΙΙ β) Κεντρικές Υπηρεσίες Απογραφικά στοιχεία και δείκτες λειτουργίας για 17+ Κεντρικές Υπηρεσίες Ιδρύματος Υποδείγματα ΑΔΙΠ σε «χαλαρή» μορφή  Προσαρμογή από Ίδρυμα Κ. Μέμος, Ο Κύκλος της Εσωτερικής Αξιολόγησης ενός Ιδρύματος ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ, 14/12/2010

13 Καταγραφή Απογραφικών Στοιχείων ΙΙΙ
Πίνακες Διετούς Εσωτερικής Έκθεσης (ΜΟΔΙΠ) Συνθετικοί Πίνακες που προκύπτουν από Πίνακες Ετήσιας Απογραφής Τμημάτων και Κεντρικών Υπηρεσιών Μηχανογραφική Καταγραφή Στοιχείων Σε ενιαία Βάση Δεδομένων για επικοινωνία με ΑΔΙΠ Ευθύνη ΜΟΔΙΠ – Οδηγίες ΑΔΙΠ Οκτώβριος 2009 Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ Κ. Μέμος, Ο Κύκλος της Εσωτερικής Αξιολόγησης ενός Ιδρύματος ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ, 14/12/2010

14 Κ. Μέμος, Ο Κύκλος της Εσωτερικής Αξιολόγησης ενός Ιδρύματος ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ, 14/12/2010


Κατέβασμα ppt "ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΚΠΑ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google