Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ἀ ληθής Ἱ στορία Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας Τμήμα Α ’4 Ράμφου Ματθίλδη Tραγουλιά Μυρτώ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ἀ ληθής Ἱ στορία Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας Τμήμα Α ’4 Ράμφου Ματθίλδη Tραγουλιά Μυρτώ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ἀ ληθής Ἱ στορία Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας Τμήμα Α ’4 Ράμφου Ματθίλδη Tραγουλιά Μυρτώ

2 Πλέομεν ὅ σον τριακοσίους σταδίους

3 κα ὶ νήσ ῳ μικρ ᾷ κα ὶ ερήμ ῃ προσφερόμεθα.

4 Μείναντες δ ὲ ἡ μέρας ἐ ν τ ῇ νήσω πέντε, τ ῇ ἕ κτ ῃ ἐ ξορμώμεν

5 Καί τ ῇ ὀ γδό ῃ καθορω ̃ μεν ἀ νθρώπους πολλούς ἐ π ὶ του ̃ πελάγους διαθέοντας, ’

6 ἅ παντα ἡ μ ĩ ν προσεοικότας κα ὶ τ ὰ σώματα κα ὶ τ ὰ μεγέθη,

7 . πλ ὴ ν τω ̃ ν ποδω ̃ ν μόνον ταυ ̃ τα γάρ φέλλινα έχουσιν ἀ φ ’ ο ὗ δή ο ἶ μαι, καί καλου ̃ νται Φελλόποδες.

8 Θαυμάζομεν ο ὖ ν ὁ ρ ῶ ντες ο ὐ βαπτιζομένους, ἀ λλ ὰ ὑ περέχοντας τ ῶ ν κυμάτων κα ὶ ἀ δε ῶ ς ὁ δοιπορο ῦ ντας.

9 Ο ἱ δ ὲ κα ὶ προσέρχονται κα ὶ ἀ σπάζονται ἡ μ ᾶ ς ἑ λληνικ ῇ φων ῇ λέγουσί τε ε ἰ ς Φελλ ὼ τ ὴ ν α ὑ τ ῶ ν πατρίδα ἐ πείγεσθαι.

10 Μέχρι μ ὲ ν ο ὖ ν τινος συνοδοιπορο ῦ σι ἡ μ ῖ ν παραθέοντες,

11 ε ἶ τα ἀ ποτρεπόμενοι τ ῆ ς ὁ δο ῦ βαδίζουσιν ε ὕ πλοιαν ἡ μ ῖ ν ἐ πευχόμενοι.


Κατέβασμα ppt "Ἀ ληθής Ἱ στορία Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας Τμήμα Α ’4 Ράμφου Ματθίλδη Tραγουλιά Μυρτώ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google