Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ακαδ. ‘Ετος 2008-2009. Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Ο Σ Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ 9: Α Σ Τ Ι Κ Ο Σ Σ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ακαδ. ‘Ετος 2008-2009. Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Ο Σ Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ 9: Α Σ Τ Ι Κ Ο Σ Σ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ακαδ. ‘Ετος Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Ο Σ Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ 9: Α Σ Τ Ι Κ Ο Σ Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΩΠΕΙ - Α Ε Ρ Ο Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ Τ Η Σ Π Ε Ρ Ι Ο Χ ΗΣ - Χ Α Ρ Τ Η Σ Θ Ε Σ Μ Ο Θ Ε Τ Η Μ Ε Ν Ω Ν Χ Ρ Η Σ Ε ΩΝ Γ Η Σ ( Γ.Π.Σ. και Ζ.Ο.Ε)

2 Ακαδ. ‘Ετος Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Ο Σ Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ 9: Α Σ Τ Ι Κ Ο Σ Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΩΠΕΙ

3 Ακαδ. ‘Ετος Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Ο Σ Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ 9: Α Σ Τ Ι Κ Ο Σ Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΩΠΕΙ

4 Ακαδ. ‘Ετος Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Ο Σ Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ 9: Α Σ Τ Ι Κ Ο Σ Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΩΠΕΙ

5 Ακαδ. ‘Ετος Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Ο Σ Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ 9: Α Σ Τ Ι Κ Ο Σ Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΩΠΕΙ

6 Ακαδ. ‘Ετος Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Ο Σ Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ 9: Α Σ Τ Ι Κ Ο Σ Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΩΠΕΙ

7 Ακαδ. ‘Ετος Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Ο Σ Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ 9: Α Σ Τ Ι Κ Ο Σ Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΩΠΕΙ

8 Ακαδ. ‘Ετος Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Ο Σ Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ 9: Α Σ Τ Ι Κ Ο Σ Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΩΠΕΙ

9 Ακαδ. ‘Ετος Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Ο Σ Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ 9: Α Σ Τ Ι Κ Ο Σ Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΩΠΕΙ

10 Ακαδ. ‘Ετος Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Ο Σ Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ 9: Α Σ Τ Ι Κ Ο Σ Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΩΠΕΙ

11 Ακαδ. ‘Ετος Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Ο Σ Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ 9: Α Σ Τ Ι Κ Ο Σ Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΩΠΕΙ

12 Ακαδ. ‘Ετος Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Ο Σ Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ 9: Α Σ Τ Ι Κ Ο Σ Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΩΠΕΙ


Κατέβασμα ppt "Ακαδ. ‘Ετος 2008-2009. Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Ο Σ Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ 9: Α Σ Τ Ι Κ Ο Σ Σ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google