Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Φιλία εστί μία ψυχή εν δύσι σώματιν ενοικουμένη..

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Φιλία εστί μία ψυχή εν δύσι σώματιν ενοικουμένη.."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Φιλία εστί μία ψυχή εν δύσι σώματιν ενοικουμένη.

2 Φίλους κτίζε και μη χρήματα. Αίσωπος

3 Λουκιανού: Τόξαρις vs Μνήσιππος περί φιλίας: Ο Τόξαρις αφηγείται ένα περιστατικό περίθαλψης Σκύθη που είχε τραυματιστεί από βέλος στο μηρό και φιλοξενείτο από το φίλο του στο πάνω πάτωμα της οικίας του. Όταν ξαφνικά το σπίτι πήρε φωτιά ο Σκύθης ανέβηκε στο πάνω πάτωμα για να σώσει πρώτα το φίλο του χωρίς να δώσει προτεραιότητα στην γυναίκα του και τα δυο παιδιά του που μισοκαμένα μόλις που πρόφτασαν να βγουν πηδώντας μέσα από τη φωτιά. Όταν ρωτήθηκε γιατί δεν σκέφτηκε πρώτα την οικογένειά του εκείνος είπε: Παιδιά μπορώ να κάνω και πάλι εύκολα, εξάλλου είναι άγνωστο αν θα μου βγουν κι αυτά καλά. Πραγματικό φίλο όμως θα έκανα πολύ καιρό για να βρω.[

4 Ο Μνήσιππος διηγείται την ιστορία δύο φίλων τού Δεινία από την Έφεσο και του Αγαθοκλή*από τη Σάμο. Όταν ο Δεινίας κληρονόμησε μεγάλη περιουσία με την πάροδο του χρόνου απομάκρυνε το φίλο του γιατί περιτριγυρίστηκε από πολλούς κόλακες. Όταν όμως στο κόλπο μπήκε και η Χαρίκλεια γυναίκα χαριτωμένη, αλλά δαιμονισμένη και αμοραλίστρια* παγίδευσε με τον υποτιθέμενο σύζυγό της το Δεινία σε κάποιες τρυφερές στιγμές με αποτέλεσμα να επακολουθήσει συμπλοκή και ο Δεινίας να φονεύσει τον Δημώνακτα. Έτσι ο Δεινίας άφραγκος πλέον και εγκαταλειμμένος από όλους εξορίστηκε στην Γυάρο (εις Γύαρον νήσον των Κυκλάδων). Ο Αγαθοκλής μόνος απ΄όλους τους φίλους, τού συμπαραστάθηκε, παρουσιάστηκε στο δικαστήριο και δεν τον εγκατέλειψε στιγμή, αφού μοιράστηκε μαζί του την εξορία και τον φρόντισε για πολύ χρόνο ασθενούντα. Επιπλέον, όταν εκείνος πέθανε δεν θέλησε να επιστρέψει στην πατρίδα του, αλλά έμεινε εν τη νήσω αισχυνόμενος και τεθνεώτα να εγκαταλείψει (απολιπείν) τον φίλον.

5 Λίγα λόγια για το συγγραφέα.. Ο Ξενοφών (περ. 430-355 π.Χ.), συγγραφέας με έργο πολύπλευρο (βλ. Ενότητα 5), αποτελεί –μαζί με τον Πλάτωνα και τον Αριστοφάνη– μία από τις σημαντικότερες πηγές που διαθέτουμε για τον βίο και τη διδασκαλία του Σωκράτη, αφού ο τελευταίος απέφυγε συνειδητά να ασχοληθεί με τη συγγραφή. Υπήρξε για μικρό χρονικό διάστημα μαθητής του και δέχτηκε επίδραση από τον μεγάλο φιλόσοφο. Στο έργο του Ἀ πομνημονεύματα ο Ξενοφών καταγράφει αναμνήσεις όσων άκουσε από τον δάσκαλό του, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες απόψεις του Σωκράτη για τη φιλία.

6 Το ῦ το μ ὲ ν πολλ ῶ ν ἀ κούω, ὡ ς πάντων κτημάτων κράτιστόν ἐ στι φίλος σαφ ὴ ς κα ὶ ἀ γαθός, παντ ὸ ς δ ὲ μ ᾶ λλον ἐ πιμέλονται ο ἱ πολλο ὶ ἢ φίλων κτήσεως. Κα ὶ γ ὰ ρ ο ἰ κίας κα ὶ ἀ γρο ὺ ς κα ὶ ἀ νδράποδα κα ὶ βοσκήματα κα ὶ σκεύη ἐ πιμελ ῶ ς κτ ῶ νται, φίλον δέ, ὃ μέγιστον ἀ γαθ ὸ ν ε ἶ ναί φασιν, ο ὐ χ φροντίζουσι ὅ πως κτήσωνται.

7 Καίτοι πο ῖ ος ἵ ππος ἢ πο ῖ ον ζε ῦ γος ο ὕ τω χρήσιμον ὥ σπερ ὁ χρηστ ὸ ς φίλος; Πο ῖ ον δ ὲ ἀ νδράποδον ο ὕ τως ε ὔ νουν κα ὶ παραμόνιμον; ῍ Η πο ῖ ον ἄ λλο κτ ῆ μα ο ὕ τω πάγχρηστον;

8 Ὁ γ ὰ ρ ἀ γαθ ὸ ς φίλος ἑ αυτ ὸ ν τάττει πρ ὸ ς π ᾶ ν τ ὸ ἐ λλε ῖ πον τ ῷ φίλ ῳ καί συνεπισχύει,, ἄ ν τέ τινα ε ὖ ποι ῆ σαι δέ ῃ, συμβοηθε ῖ, ἄ ν τέ τις φόβος ταράττ ῃ, κα ὶ ε ὖ μ ὲ ν πράττοντα πλε ῖ στα ε ὐ φραίνει, σφαλλόμενον δ ὲ πλε ῖ στα ἐ πανορθο ῖ.

9 Ἀ λλ’ ὅ μως ἔ νιοι δένδρα μ ὲ ν πειρ ῶ νται θεραπεύειν το ῦ καρπο ῦ ἕ νεκεν, το ῦ δ ὲ παμφορωτάτου κτήματος, ὃ καλε ῖ ται φίλος, ἀ ργ ῶ ς κα ὶ ἀ νειμένως ο ἱ πλε ῖ στοι ἐ πιμέλονται.

10 Λίγες ακόμη απόψεις… Ο Αριστοτέλης διακρίνει τρία είδη φιλίας: τη φυσική, όπως των γονέων προς τα τέκνα, την εταιρική, όπως του Ορέστη προς τον Πυλάδη και τη ξενική που διαμορφώνεται χωρίς φυσική προσέγγιση μέσω των γραμμάτων ή ποικίλλων άλλων ερεθισμάτων δηλ. την έντονη συμπάθεια που νιώθουμε για κάποιον μέσα από τα βιβλία, τις ραδιοφωνικές εκπομπές και τηλεοπτικές παρουσιάσεις..., όπως θα λέγαμε σήμερα. «ενεργή και αμοιβαία ευμένεια» και διακρίνουν πολλά είδη ανάλογα με τους στόχους της: χρησιμότητα, ευχαρίστηση, αρετή. Μόνο η ενάρετη φιλία χαρακτηρίζεται «αληθινή» ή «τέλεια». «Αν όλοι οι πολίτες ασκούσαν τη φιλία μεταξύ τους, δεν θα είχαν ανάγκη τη δικαιοσύνη, και αν όμως θεωρούσαμε πως ήταν όλοι δίκαιοι, θα είχαν ανάγκη τη φιλία»

11

12 Διάσημοι φίλοι..

13 Διάσημοι φίλοι

14 Διάσημοι φίλοι…


Κατέβασμα ppt "Φιλία εστί μία ψυχή εν δύσι σώματιν ενοικουμένη.."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google