Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΜΕ ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΤΩΤΑ ΡΗΜΑΤΑ ΠΗΓΗ: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΜΕ ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΤΩΤΑ ΡΗΜΑΤΑ ΠΗΓΗ: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΜΕ ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΤΩΤΑ ΡΗΜΑΤΑ ΠΗΓΗ: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

2 Μνήμη και λήθη: μέμνημαι, ἐ πιλανθάνομαι, ἀ μνημον ῶ κ.ά.

3 φροντίζω, ἐ πιμελο ῦ μαι, κήδομαι, προνο ῶ, ἀ μελ ῶ, φείδομαι, ἀ φειδ ῶ, ὀ λιγωρ ῶ, μέλει τινί κ.ά. Φροντίδα, επιμέλεια, φειδώ και τα αντίθετα:

4 τυγχάνω, ἐ πιτυγχάνω, στοχάζομαι, ἐ ξικνο ῦ μαι, πειρ ῶ, πειρ ῶ μαι, ἀ ποτυγχάνω, ψεύδομαι, σφάλλω, ἁ μαρτάνω, ἐ πιλαμβάνομαι κ.ά. Επιτυχία, αποτυχία, απόπειρα, δοκιμή, απόκτηση:

5 ἄ ρχω, κρατ ῶ, ἡ γο ῦ μαι, ναυαρχ ῶ, δεσπόζω, τυρανν ῶ, βασιλεύω, ἡ γεμονεύω, προ ΐ σταμαι, στρατηγ ῶ κ.ά. Εξουσία:

6 πλεονεκτ ῶ, μειονεκτ ῶ, ὑ περτερ ῶ, ὑ στερ ῶ, ὑ περέχω, προέχω, ὑ στερίζω, ἡ ττ ῶ μαι, ὑ πολείπομαι, περιγίγνομαι, περίειμι, διαφέρω, προτιμ ῶ κ.ά. Σύγκριση, διαφορά, υπεροχή:

7 ἀ πολαύω, γέμω, ε ὐ πορ ῶ, δέω, δέομαι, ἀ παλλάττομαι, χωρίζομαι, ἀ πορ ῶ, ἀ πέχω, ἀ πέχομαι, διέχω κ.ά. Απόλαυση, αφθονία, έλλειψη, απαλλαγή, χωρισμό ή απομάκρυνση:

8 ἅ πτομαι, λαμβάνομαι, ἔ χομαι, ψαύω, θιγγάνω, συλλαμβάνομαι, ἀ ντιλαμβάνομαι κ.ά. Επαφή:

9 μετέχω, μεταλαγχάνω, μεταλαμβάνω, κοινων ῶ, συμμετέχω, μέτεστί τινι κ.ά. Συμμετοχής, μετάδοσης, κοινωνίας, διεκδίκησης, σφετερισμού:

10 ἀ κούω, ἀ κρο ῶ μαι, α ἰ σθάνομαι, πυνθάνομαι, ὀ σφραίνομαι, ὄ ζω, συνίημι, ἀ ποδέχομαι κ.ά. Αίσθηση ή αντίληψη:

11 ἐ φίεμαι, ἐ πιθυμ ῶ, ὀ ρέγομαι, διψ ῶ, πειν ῶ, ἐ ρ ῶ κ.ά. Εφετικά:

12 ἄ ρχω, ἄ ρχομαι, λήγω, παύομαι, ἐ πέχω κ.ά. Έναρξη ή λήξη:

13 ἀ πό, ἐ κ, κατά, πρό, ὑ πέρ. Σύνθετα με τις προθέσεις


Κατέβασμα ppt "ΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΜΕ ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΤΩΤΑ ΡΗΜΑΤΑ ΠΗΓΗ: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google