Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Βακχυλίδης ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2013-14 6 Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ (6/5/2014)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Βακχυλίδης ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2013-14 6 Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ (6/5/2014)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Βακχυλίδης ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2013-14 6 Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ (6/5/2014)

2 17 η ωδή, στίχοι 1-7, κείμενο Κυανόπρ ῳ ρα μ ὲ ν να ῦ ς μενέ- (1) κτυ[πον] Θησέα δ ὶ ς ἑ πτ[ά] τ’ ἀ γλαο ὺ ς[][] ἄ γουσα κούρους Ἰ αόνω[ν][] Κρητικ ὸ ν τάμνε πέλαγος· τηλαυγέϊ γ ὰ ρ [ ἐ ν] φάρεϊ βο- (5)[] ρήϊαι πίτνο[ν] α ὖ ραι κλυτ ᾶ ς[] ἕ κατι π[ε]λεμαίγιδος Ἀ θάν[ας·][][]

3 17 η ωδή, λεξιλογική επεξεργασία  Montanari Franco, 2013. (επιμ. ελλην. Έκδοσης Α. Ρεγκάκος) Σύγχρονο Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας, Αθήνα (Εκδόσεις Δημ. Ν. Παπαδήμα) 2013

4 17 η ωδή, λεξιλόγιο  κυανόπρ ῳ ρα (κύανος + πρ ῴ ρα) = βαθυκύανος, σκουρόχρωμος  μενέκτυπος (μένω + κτυπέω) αυτός που αντέχει τον κρότο  Ἰ αόνων (ασυναίρετος τύπος) = Ἰ ώνων  τάμνε (αναύξητος πρτ) < τέμνω = διασχίζω  τηλαυγές (τ ῆ λε+α ὐ γή) αυτός που φαίνεται από μακριά, ολοκάθαρος  πελέμαιγις, -ιδος (πελεμίζω + α ἰ γίς) = αυτή που σείει την ασπίδα

5 17 η ωδή, λεξιλόγιο  πίτνον<πίτνω (ποιητικός τύπος) < πίπτω = πέφτω  κλυτός-ή-όν (κλύω) = αυτός για τον οποίο ακούει κανείς να μιλάνε, ξακουστός  ἕ κατι (δωρ. τύπος/ ἕ κητι με επιρρημ. χρήση + Γενική) με τη θέληση [άλλες σημασίες = για χάρη, εξαιτίας/ ως προς  φ ᾶ ρος, -εος/-ους = πλατύ κομμάτι ύφασμα, πανί  πελέμαιγις, -ιδος (πελεμίζω + α ἰ γίς) = αυτή που σείει την ασπίδα

6 17 η ωδή, βασικές δομές και προσδιορισμοί  Κυανόπρ ῳ ρα μ ὲ ν να ῦ ς μενέκτυ[πον] Θησέα δ ὶ ς ἑ πτ[ά] τ’ ἀ γλαο ὺ ς ἄ γουσα κούρους Ἰ αόνω[ν] Κρητικ ὸ ν τάμνε πέλαγος[][][]  ἄ γουσα μτχ, υποκ. να ῦ ς )  ἄ γουσα αντικείμενα της μετοχής, Θησέα …τ’ … κούρους

7 17 η ωδή, βασικές δομές και προσδιορισμοί  Ασκήσεις  πέλαγος :να βρεθούν οι ομοιόπτωτοι προσδιορισμοί  να ῦ ς :να βρεθούν οι ομοιόπτωποι προσδιορισμοί  κούρους : να βρεθούν οι ετερόπτωτοι προσδιορισμοί

8 17 η ωδή, βασικές δομές και προσδιορισμοί  τηλαυγέϊ γ ὰ ρ [ ἐ ν] φάρεϊ βορήϊαι πίτνο[ν] α ὖ ραι κλυτ ᾶ ς ἕ κατι π[ε]λεμαίγιδος Ἀ θάν[ας·][][][][]  πίτνον <πίπτω  Εμπρόθετοι προσδιορισμοί  τηλαυγέϊ [ ἐ ν] φάρεϊ[]  ἕ κατι κλυτ ᾶ ς π[ε]λεμαίγιδος Ἀ θάν[ας[][

9 17 η ωδή – επιλεγμένη βιβλιογραφία  Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία (όπου και παραπομπές σε ξενόγλ  Αθανασάκη, Λουκία. 2009. ἀ είδετο π ὰ ν τέμενος. Οι χορικές παραστάσεις και το κοινό τους στην αρχαϊκή και πρώιμη κλασική περίοδο. Ηράκλειο: ΠΕΚ. σσ. 286-306, 316-20.  Maehler, Herwig [ελλ. μτφρ. Κ. Δημοπούλου]. 2008. Πίνδαρος. Βακχυλίδης. Ανθολογία σχολιασμένων αποσπασμάτων. Αθήνα: Μεταίχμιο. σσ. 463-85.

10 17 η ωδή – Ο μύθος της κατάδυσης του Θησέα  αρχετυπικό μυθικό πρότυπο: το ταξίδι ενός νεαρού ήρωα στη στεριά και τη θάλασσα σε αναζήτηση του πατέρα του. Επιτυχής αντιμετώπιση δοκιμασιών που σηματοδοτούν τη μετάβασή του από την εφηβεία στην ενηλικίωση  (βλ. π.χ. την ιστορία του Τηλέμαχου στην Οδύσσεια )

11 17 η ωδή – ένας παλιός μύθος

12 17 η ωδή – ένας παλιός γνωστός μύθος  κρατήρας François (570-565 π.Χ.), τώρα στο Μουσείο της Φλωρεντίας  Αττικό κεραμικό εργαστήρι (έργο των Εργότιμου και Κλειτία)  Ανακαλύφθηκε το 1855 στην Ετρουρία (Chiusi) από τον Alessandro François  Επιστροφή του Θησέα και των συντρόφων του από την Κρήτη

13 κρατήρας François – ο χορός του Θησέα και των συντρόφων του στη Δήλο

14 17 η ωδή - η επιστροφή του Θησέα και των επτά και επτά  Πλούταρχος ( Θησεύς 21) o Ο Θησέας σταμάτησε στη Δήλο στο ταξίδι της επιστροφής από την Κρήτη o Θυσία στον Απόλλωνα – ίδρυση αγώνων o Χόρεψε μαζί με τους συντρόφους του γύρω από τον Κερατώνα βωμό ένα χορό που μιμούνταν τους ελιγμούς του στον λαβύρινθο ( γέρανος )

15 17 η ωδή – ο μύθος της θαλασσοκρατίας (μια σημαντική εικαστική εκδοχή)  Η κύλικα του Ευφρονίου (γύρω στο 500-490 π.Χ.) - Λούβρο

16 17 η ωδή – ο μύθος της θαλασσοκρατίας  Η κύλικα του Ευφρονίου (Θησέας, Αθηνά, Αμφιτρίτη)

17 17 η ωδή – το πολιτικοκοινωνικό υπόβαθρο  Αναμέτρηση του Θησέα με τον Μίνωα – αναμέτρηση των Ελλήνων με τους Πέρσες  Χρονολόγηση της ωδής στη δεκαετία του 470 (post 478/77)  (πρβλ. την πρώιμη χρονολόγηση του Maehler)

18 17 η ωδή – το πορτρέτο του Μίνωα από τον Θησέα  ἴ σχε μεγάλαυχον ἥ ρως βίαν (23)  [σ] ὺ δ ὲ βαρε ῖ αν κάτεχε/ μ ῆ τιν (28-29). []  Τ ῶ σε, πολέμαρχε Κνωσίων,/ κέλομαι πολύστονον/ ἐ ρύκεν ὕ βριν· (40-41)  ἐ πεί τιν’ ἠ ϊθέ[ων]/ σ ὺ δαμάσειας ἀ έκοντα (44- 45)[]

19 17 η ωδή – το ηγετικό προφίλ του Θησέα  [τ]άφον δ ὲ ναυβάται []  [φ]ωτ ὸ ς ὑ περάφανον []  [θ]άρσος· Ἁ λίου τε γαμβρ ῷ χόλωσεν ἦ τορ, (50) []  ὕ φαινέ τε ποταινίαν  μ ῆ τιν,

20 17 η ωδή – η επίσκεψη του Θησέα στην Αμφιτρίτη  Ο πεντηκονταμελής χορός των Νηρηίδων!  Τα δώρα της Αμφιτρίτης (πορφυρός μανδύας και στεφάνι από τριαντάφυλλα)  Προοικονομία των γεγονότων στην Κρήτη  Ο Θησέας νόμιμος κυρίαρχος της θάλασσας

21 17 η ωδή – Η εμφάνιση του Θησέα  ἅ νιν ἀ μφέβαλεν ἀ ϊόνα πορφυρέαν,  κόμαισί τ’ ἐ πέθηκεν ο ὔ -  λαις ἀ μεμφέα πλόκον,  τόν ποτέ ο ἱ ἐ ν γάμ ῳ (115)  δ ῶ κε δόλιος Ἀ φροδίτα ῥ όδοις ἐ ρεμνόν.

22 17 η ωδή – Θησέας και Κίμων  ἀ ϊόνα, σπάνια λέξη, μετρική και ηχητική ομοιότητα με τον ιωνικό/αττικό τύπο ἠ ιών  John P. Barron, ‘Bacchylides, Theseus and a Woolly Cloak’, BICS 27: 1-8

23 Κίμων (συνέχεια)  478: συνεργάζεται με τον Αριστείδη για την ένταξη των νησιωτών στη συμμαχία της Δήλου  476/5 νίκη στην Ηιόνα στον ποταμό Στρυμώνα

24 17 η ωδή – το Θησείο και η τοιχογραφία του Μίκωνα  Παυσανίας (Ι 17. 2-3)  Ανέγερση του Θησείου περί το 475 π.Χ. με αφορμή την ανακομιδή των οστών του Θησέα  Τι ζωγράφισε ο Μίκων σύμφωνα με τον Παυσανία;  Η ταύτιση του Κίμωνα με τον Θησέα  Οι κανόνες της δημοκρατίας (βλ. Πλουτάρχου Κίμων 4)


Κατέβασμα ppt "Βακχυλίδης ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2013-14 6 Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ (6/5/2014)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google