Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

«ποιήσωμεν ἄ νθρωπον. Κατ' ε ἰ κόνα Θεο ῦ καί ὁ μοίωσιν»

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "«ποιήσωμεν ἄ νθρωπον. Κατ' ε ἰ κόνα Θεο ῦ καί ὁ μοίωσιν»"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 «ποιήσωμεν ἄ νθρωπον. Κατ' ε ἰ κόνα Θεο ῦ καί ὁ μοίωσιν»

2

3 Γεν. 1,26 «κα ὶ ε ἶ πεν ὁ Θεός· ποιήσωμεν ἄ νθρωπον κατ ᾿ ε ἰ κόνα ἡ μετέραν κα ὶ καθ ᾿ὁ μοίωσιν…» Στη συνεχεία ο Τριαδικός Θεός είπε στον εαυτό Του· “ας δημιουργήσουμε τώρα τον άνθρωπο, σύμφωνα με την δική μας εικόνα, και να έχει την δυνατότητα να ομοιάσει με ημάς. Γεν. 1,27 κα ὶ ἐ ποίησεν ὁ Θε ὸ ς τ ὸ ν ἄ νθρωπον, κατ ᾿ ε ἰ κόνα Θεο ῦ ἐ ποίησεν α ὐ τόν, ἄ ρσεν κα ὶ θ ῆ λυ ἐ ποίησεν α ὐ τούς. Και πράγματι ο Απειροτέλειος Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο, τον οποίον προίκισε με δικά του χαρακτηριστικά γνωρίσματα, ώστε να είναι με αυτά εικόνα του Θεού. Δημιούργησε απ' αρχής άνδρα και γυναίκα.

4 Α) Ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού Ο άνθρωπος πλάστηκε σύμφωνα με την εικόνα του Θεού και με την προοπτική να μείνει αθάνατος. Η « κατ΄ εικόνα» Θεού δημιουργία του ανθρώπου συνίσταται : Στο λογικό Στο αυτεξούσιο Στο δημιουργικό Αν ο άνθρωπος έκανε καλή χρήση, της «κατ’ εικόνα» δημιουργίας του θα έφτανε  στο «καθ’ ομοίωση», στην ομοιότητα με το Θεό. Το «κατ’ εικόνα» το έχουμε στη φύση μας, το «καθ’ ομοίωση» το επιτυγχάνουμε με την ελεύθερη βούλησή μας.

5 «κα ὶ ἐ νεφύσησεν ε ἰ ς τ ὸ πρόσωπον α ὐ το ῦ πνο ὴ ν ζω ῆ ς…»

6 Β) Ο σκοπός της δημιουργίας του ανθρώπου και ο βαθύτερος σύνδεσμός του Θεού με τον άνθρωπο.  Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο με ένα σκοπό  να φτάσει στο σημείο της βαθύτερης κοινωνίας μαζί του. (αυτή την προοπτική δεν την έχει κανένα δημιούργημα του Θεού) Η ανθρώπινη φύση είναι δισύνθετη : Χοϊκή – υλική Πνευματική - ουράνια Γεν. 2,7: κα ὶ ἔ πλασεν ὁ Θε ὸ ς τ ὸ ν ἄ νθρωπον, χο ῦ ν ἀ π ὸ τ ῆ ς γ ῆ ς, κα ὶ ἐ νεφύσησεν ε ἰ ς τ ὸ πρόσωπον α ὐ το ῦ πνο ὴ ν ζω ῆ ς, κα ὶ ἐ γένετο ὁ ἄ νθρωπος ε ἰ ς ψυχ ὴ ν ζ ῶ σαν. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο με χώμα από την Γή (χοϊκό) και ενεφύσησεν στο πρόσωπον αυτού πνεύμα ζων, την αθάνατο ψυχή· έτσι δε έγινε ο άνθρωπος ζώσα υλικοπνευματική ύπαρξη.

7

8 Ο άνθρωπος δείχνει την ευγνωμοσύνη του στο Θεό μέσα από τη λατρεία της Εκκλησίας (μυστήρια και ακολουθίες): 1.Με τους ύμνους και τις ευχές εκφράζει τις ευχαριστίες προς το Θεό και βιώνει το σύνδεσμο της ανθρώπινης ψυχής με το Θεό.

9 2.Με τη μετοχή του στα μυστήρια της Εκκλησίας και την προσευχή μπορεί να οδηγηθεί στην εμπειρία ένωσής του με το Θεό, δηλ. τη θέωση:  Βάπτισμα και το Χρίσμα  Θεία Ευχαριστία  Εξομολόγηση ( Μετάνοια )  Άγιο Ευχέλαιο  Γάμο Παίρνει τη σφραγίδα του Χριστιανού. Ενώνεται με το Θεό. Δέχεται τη συγχώρηση των αμαρτιών. Την ίαση της ψυχής και του σώματος. Ενώνεται με το άλλο φύλο.  Επομένως, είναι έμφυτη η τάση του ανθρώπου να επικοινωνήσει με το Θεό και το συνάνθρωπό του.

10 Μυστήρια της Εκκλησίας των οποίων τα υλικά στοιχεία γίνονται φορείς της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, για να μεταδοθεί στο πιστό.

11 Ο άνθρωπος είναι πρόσωπο Αγάπης και Ελευθερίας Όταν διαπιστώνει τη θεϊκή του προέλευση, γεμίζει από ευτυχία και δοξολογεί το Θεό.


Κατέβασμα ppt "«ποιήσωμεν ἄ νθρωπον. Κατ' ε ἰ κόνα Θεο ῦ καί ὁ μοίωσιν»"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google